Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Uchwały z 2005r kadencja 2002-06
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2005r kadencja 2002-06, bieżące, menu 1268 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2005r kadencja 2002-06

Uchwały z 2005r kadencja 2002-06

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W CHMIELNIKU
Kadencja 2002-2006
w roku 2005

Uchwały z XX sesji Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 14 lutego 2005 r.

Nr XX/258/05 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego komunalnego lokalu użytkowego o powierzchni 22.27 m² znajdującego się w budynku komunalnym w Chmielniku przy ul.Wolności 7 wraz z udziałem w gruncie w działce nr 1291/1. [ pobierz ]

Nr XX/259 /05  w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych i pomieszczeń przynależnych stanowiących własność Gminy Chmielnik znajdujących się w budynku mieszkalnym położonym w Chmielniku przy ul.Wolności 7 na działce oznaczonej nr 1291/1 o pow.0.1201 ha wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem. [ pobierz ]

Nr XX/260/2005 w sprawie: zasad udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych będących dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi [ pobierz ]
Utrata mocy uchwały nr XX/260/2005 na podstawie uchwały nr XXVI/330/2006 z dnia 27 marca 2006 r.

Nr XX/261/2005 w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Celinach działającej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Piotrkowicach[ pobierz ]

Nr XX/262/2005 w sprawie: zamiaru likwidacji Filii w Śladkowie Dużym działającej przy Szkole Podstawowej w Sędziejowicach [ pobierz ]

Nr XX/263/2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chmielnik[ pobierz Stwierdzenie nieważności uchwały przez WOJEWODĘ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Nr XX/264/2005  w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia pożyczki płatniczej krótkoterminowej[ pobierz ]

Nr XX/265/2005 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Chmielniku na rok 2005[ pobierz ]
Załącznik nr 1 – dochody na 2005 [ pobierz ]
Załącznik nr 2 – wydatki na 2005 [ pobierz ]
Załącznik nr 3 – przychody i rozchody budżetu [ pobierz ]
Załącznik nr 4a – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne [ pobierz ]
Załącznik nr 4 – wydatki inwestycyjne [ pobierz ]
Załącznik nr 5 [ pobierz ]
Załącznik nr 6 [ pobierz ]
Załącznik nr 7 [ pobierz ]
Załącznik nr 8 [ pobierz ]

Nr XX/266/2005 w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Chmielnik [ pobierz ]

Program ochrony środdowiska[ pobierz ] Plan gospodarki odpadami:[ pobierz ]

NR XX/267/2005 w sprawie: zaliczenia ulic na terenie miasta Chmielnika do kategorii dróg gminnych. [ pobierz ]
Stwierdzenie nieważności w części par. 2 i par. 3 uchwały nr XX/367/2005 - Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.I.-0911/31/2005

Nr XX/268/2005 w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju [ pobierz ]


Uchwały z XXI sesji z dnia 15 kwietnia 2005 r.

nr XXI/269/2005 w sprawie zakupu przez Gminę Chmielnik od Państwa J. i M. mał. W. zam. Kielce oraz Pani E. A. zam. Kraków działki nr 129 o pow. 0, 04 ha poł. we wsi Przededworzez przeznaczeniem pod urządzenie drogi dojazdowej do Os. Za Kościołkiem [pobierz]

nr XXI/270/2005  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik poł. na terenie miasta i gminy Chmielnik

nr XXI/271/2005 w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Chmielnik a Państwem B. i T. mał. W. [pobierz]

nr XXI/272/2005w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie 01 miasta Chmielnika pod skoncentrowane budowanictwo jednorodzinne "Osiedle Dygasińskiego" w Chmielniku  publikacja w Dzienniku Urzędowym nr 154, poz. 1905 nr 154 z dnia 2005-07-18

nr XXI/273/2005 
w sprawie likwidacji Filii w Śladkowie Dużym działającej przy SP w Sędziejowicach publikacja w Dzienniku Urzędowym nr 181, poz.2130 nr 181 z dnia 2005-08-10

nr XXI/274/2005 w sprawie likwidacji Filii w Celinach działajacej przy SP im.Jana Pawła II w Piotrkowicach  publikacja w Dzienniku Urzędowym nr 181, poz.2131 nr 181 z dnia 2005-08-10

nr XXI/275/2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy metrialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chmielnik publikacja w Dzienniku Urzędowym nr 132, poz.1648 nr 132 z dnia 2005-06-20
Utrata mocy z dniem 29 sierpnia 2018 r.

uchwała z XXI/275/2005 zmieniona uchwałą nr XIV/88/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011 roku, oraz uchwałą nr XXVIII/244/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2016 r.

nr XXI/276/2005 w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego ZOZ w Chmielniku  publikacja w Dzienniku Urzędowym nr 200, poz.2367 nr 200 z dnia 2005-08-23
Utrata mocy na podstawie uchwały nr XVIII/139/2012 z dnia 10 maja 2012 r.

nr XXI/277/2005  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik za rok 2004
publikacja w Dzienniku Urzędowym nr 200, poz.2368 nr 200 z dnia 2005-08-23

nr XXI/278/2005 w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego


Uchwały podjęte podczas XXII sesji dnia 13 czerwca 2005 roku

nr XXII/279/2005 w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 849/37 położonej w Chmielniku na rzecz E. J. z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działki stanowiącej jej własność oznaczonej nr 849/19 przyległej do działki komunalnej. [pobierz]

nr XXII/280/2005 w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 849/42 położonej w Chmielniku na rzecz R. P. z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działki stanowiącej jego własność oznaczonej nr 849/22 przyległej do działki komunalnej. [pobierz]

nr XXII/281/2005 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli nieruchomości sąsiednich, działki stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej w Chmielniku na Osiedlu Dygasińskiego

nr XXII/282/2005 w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 861/6 położonej w Chmielniku na rzecz R. i G. małż. S. z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej ich własność [pobierz]

nr XXII/283/2005  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 861/8 położonej w Chmielniku na rzecz G. i J. małż. S. z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących ich własność [pobierz]

nr XXII/284/2005  w sprawie: zakupu przez Gminę Chmielnik od Pana W. P. działki oznaczonej nr 172/4 położonej we wsi Przededworze dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na "Osiedlu za Kościółkiem" [pobierz]

nr XXII/285/2005 w sprawie wystąpienia Gminy Chmielnik ze związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy.

nr XXII/286/2005 w sprawie utworzenia obwodów do głosowania: w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku oraz Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

nr XII/287/2005 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku.

nr XXII/288/2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

nr XXII/289/2005
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowej

nr XXII/290/2005 zmian budżetu na rok 2005


Uchwały z XXIII sesji z dnia 15 września 2005 roku

nr XXIII/291/2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedązy w formie przetargu ustengo nieograniczonego nieruchomość stanowiacych własność Gminy Chmielnik położonych w Chmielniku na os. Dygasińskiego

nr XXIII/292/2005 w sprawie przeniesienia włąsności udziałów P. D. D. i p. A. M. w działce nr 510/4 poł. w Suliszowie na rzecz Gminy Chmielnik w zamian za wykoannie przłącza wodociągowego i kanalizacyjnego [pobierz]

nr XXII/293/2005 w sprawie zamiany nieruchomości za odrębną własność lokali

nr XXIII/294/2005 w sprawie zmian budżetu na 2005 rok  publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego nr 261 poz. 3206 nr 261 z dnia 2005-11-17

nr XIII/ 295 /2005 w sprawie szczególowych zasad i trybu umarzania wierzytelności ZUK w Chmielniku oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego nr 261 poz. 3207 nr 261 z dnia 2005-11-17

nr XXIII/296/2005  w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielniku
publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego nr 290, poz. 3650 nr 290 z dnia 2005-12-13 -
zmiana uchwały na podstawie uchwały nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 sierpnia 2015 r. - utrata mocy uchwały nr XXIII/296/2005 na podstawie uchwały nr XVII/158/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 marca 2016 r.

nr XXIII/297/2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników M-GOPS w Chmielniku
utata mocy na podstawie uchwały nr VIII/54/07 z dnia 7 września 2007 r.

nr XXIII/298/2005 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nowego członka do Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy oraz zatwierdzenia zmiany Statutu Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy

nr XIII/299/2005 w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego nr 261 poz. 3208 nr 261 z dnia 2005-11-17


Uchwały z XXIV sesji Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 09 grudnia 2005r.

Nr XXIV/300/2005 w sprawie: zamiany nieruchomości pomiędzy Z. i E. małż. T., a Gminą Chmielnik [ pobierz ]

Nr XXIV/301/2005 w sprawie: użyczenia na rzecz sołectwa Grabowiec budynku świetlicy wiejskiej znajdującej się na działce komunalnej nr 363 położonej w Grabowcu[ pobierz ]

Nr XXIV/302/2005 w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Chmielnik niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr 131 o pow. 1,03 ha położonej w obrębie Holendry z przeznaczeniem pod lokalizację boiska sportowego [ pobierz ]

Nr XXIV/303/2005 w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 1948/1 o powierzchni 20 m² położonej w Chmielniku na rzecz B. i T. małż. M. z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działki stanowiącej ich własność oznaczonej nr 1943 przyległej do działki komunalnej [ pobierz ]

Nr XXIV/304/2005 w sprawie: nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Chmielnik działek gruntu oznaczonych nr 1011/8, 1011/9, 1011/12, 1011/13 o łącznej powierzchni 0,1974ha, położonych w Chmielniku przy ul. Mielczarskiego, stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Chmielnik, przeznaczonych na cele publiczne [ pobierz ]

Nr XXIV/305/2005 w sprawie: najmu budynku mieszkalno – gospodarczego i wydzierżawienia działki komunalnej nr 174 o pow. 0,09 ha położonej we wsi Lubania na rzecz Pana C. G. zam. Lubania [ pobierz ]

Nr XXIV/306/2005  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej działek komunalnych oznaczonych nr 1428/7 i 1428/8 o łącznej powierzchni 0,0212 ha położonych w Chmielniku na rzecz Strażnicy - Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego, Zarejestrowanego Związku Wyznania Świadków Jehowy w Polsce z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej[ pobierz ]

Nr XXIV/307/2005 w sprawie: użyczenia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Śladkowie Dużym budynku remizy wraz z gruntem działki nr 262 o pow. 0,03 ha położonej w Śladkowie Dużym[ pobierz ]

Nr XXIV/308/2005 sprawie: zniesienia współwłasności nieruchomości oznaczonych nr działek: 2018, 2022, 2023, 2043, 2101, 2107, 2108, 2067, 2066, 2013, 2015, 2045 i 2046 położonych w Chmielniku na Oś. Dygasińskiego stanowiących współwłasność Gminy Chmielnik w ¾ części i A. D. w ¼ części[ pobierz ]

Nr XXIV/309/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [ pobierz ]Dz. Urzęd. Woj. Świętkorzyskiego z dnia 14-12-2005r nr 292, poz. 3696 www.kielce.uw.gov.pl

Nr XXIV/310/2005 
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości [ pobierz ] Dz. Urzęd. Woj. Świętkorzyskiego z dnia 14-12-2005r nr 292, poz. 3697
www.kielce.uw.gov.pl

Nr XXIV/311/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych[ pobierz ] Dz. Urzęd. Woj. Świętkorzyskiego z dnia 14-12-2005r nr 292, poz. 3698
www.kielce.uw.gov.pl

Nr XXIV/312/2005
w sprawie opłaty administracyjnej[ pobierz ] Dz. Urzęd. Woj. Świętkorzyskiego z dnia 14-12-2005r nr 292, poz. 3699
www.kielce.uw.gov.pl

Nr XXIV/313/2005 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji [ pobierz ]podatkowych
Dz. Urzęd. Woj. Świętkorzyskiego z dnia 14-12-2005r nr 292, poz. 3700
www.kielce.uw.gov.pl

Nr XXIV/314/2005 w sprawie zmian budżetu na 2005 rok

Nr XXIV/315/2005 w sprawie: zmian budżetu na 2005 rok[ pobierz ]

Nr XXIV/316/2005
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego[ pobierz ]

Nr XXIV/317/2005 w sprawie: uchwalenia rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi[ pobierz ]

Nr XXIV/318/2005 w sprawie: zmian uchwały nr XXIII/296/2005 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 września 2005 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Chmielniku [ pobierz ]

Nr XXIV/319/2005  w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielniku[ pobierz ]


Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005 roku

nr XXV/320/2005  w sprawie: zmian do statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku [ pobierz ]

nr XXV/321/2005  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 1172/2 o pow.0,0125 ha położonej w Chmielniku na rzecz M. T. G. zam. Chmielnik w ½ części i M. R. W. zam. Chmielnik w ½ części z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących ich własność [ pobierz ]

nr XXV/322/2005  w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2006 roku
uchwała plus załącznik nr 1 [ pobierz ]
załącznik nr 2 [ pobierz ]

nr XXV/323/2005  w sprawie zmian budżetu na 2005 rok  [ pobierz ]

nr XXV/324/2005  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  [ pobierz ]

nr XXV/325/2005  w sprawie zmian budżetu na 2005 rok  [ pobierz ]

Metryka

sporządzono
2012-08-30 przez
udostępniono
2012-08-30 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2021-05-12 11:11 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
593
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.