Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Uchwały z 2024 r. kadencja 2024-2029
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2024 r. kadencja 2024-2029, bieżące, menu 1474 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2024 r. kadencja 2024-2029

Uchwały z 2024 r. kadencja 2024-2029

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego https://edziennik.kielce.uw.gov.pl/actbymonths 


Uchwały podjęte podczas I sesji 7 maja 2024 r.
Imienny wykaz głosowań radnych na sesji nr 1/2024

UCHWAŁA NR I/1/2024 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chmielniku i na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Chmielniku

UCHWAŁA NR I/2/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chmielniku

UCHWAŁA NR I/3/2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Chmielniku

UCHWAŁA NR I/4/2024 w sprawie powołania składów osobowych i zatwierdzenia przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Chmielniku


Uchwały podjęte podczas II sesji 27 maja 2024 r.
Imienny wykaz głosowań radnych na sesji nr 2/2024

Uchwała nr II/5/2024 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XL/428/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chmielniku na lata 2022-2025

Uchwała nr II/6/2024 w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik
Publikacja: Dz. Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2024 r. poz. 2179

Uchwała nr II/7/2024 w sprawie wprowadzenia zmian do "Programu współpracy na 2024 rok Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami"
Publikacja: Dz. Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2024 r. poz. 2180

Uchwała nr II/8/2024 w sprawie zmian w uchwale nr XXXII/336/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Miasta i Gminy Chmielnik
Publikacja: Dz. Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2024 r. poz. 2181

Uchwała nr II/9/2024 w sprawie wskazania miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych

Uchwała nr II/10/2024 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/268/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik
Publikacja: Dz. Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2024 r. poz. 2182

Uchwała nr II/11/2024 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobów Gminy Chmielnik nieruchomości położonej w obrębie wsi Śladków Duży, oznaczonej numerem działki 411/5 stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Uchwała nr II/12/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr II/13/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr II/14/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr II/15/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr II/16/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr II/17/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik na czas do 3 lata w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr II/18/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr II/19/2024 w sprawie określania zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Uchwała nr II/20/2024 w sprawie uchwalenia dokumentu "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2020-2035 – aktualizacja grudzień 2023"

Uchwała nr II/21/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Chmielnik

Uchwała nr II/22/2024 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Chmielnik
Publikacja: Dz. Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2024 r. poz. 2183

Uchwała nr II/23/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2024-2040

Uchwała nr II/24/2024 w sprawie zmian budżetu na 2024 r.

Uchwała nr II/25/2024 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr LXI/611/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała nr II/26/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik


Uchwały podjęte podczas III sesji 17 czerwca 2024 r.
Imienny wykaz głosowań radnych na sesji nr 3/2024

Uchwała nr III/27/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku za 2023 rok

Uchwała nr III/28/2024 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych oraz wspomaganych

Uchwała nr III/29/2024 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Chmielnik na lata 2024-2030"

Uchwała nr III/30/2024 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik

Uchwała nr III/31/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2024-2040

Uchwała nr III/32/2024 w sprawie zmian budżetu na 2024 rok

Uchwała nr III/33/2024 w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania

Uchwała nr III/34/2024  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za 2023 rok

Uchwała nr III/35/2024 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.

Metryka

sporządzono
2024-05-17 przez Tomasz Biernacki
udostępniono
2024-05-17 08:32 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2024-06-19 12:41 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
105
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.