Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik Zarządzenia Burmistrza z 2024 r. - kadencja 2018-2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Burmistrza z 2024 r. - kadencja 2018-2024, bieżące, menu 1463 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Burmistrza z 2024 r. - kadencja 2018-2024

Zarządzenia Burmistrza z 2024 r. - kadencja 2018-2024

Zarządzenie nr 843/2024 z 30-04-2024 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie miasta i gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 842/2024 z 30-04-2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2024 r. 


Zarządzenie nr 841/2024 z 30-04-2024 w sprawie zmian budżetu na 2024 r.


Zarządzenie nr 840/2024 z 30-04-2024 r. w sprawie stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 839/2024 z 30-04-2024 r. w sprawie stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 838/2024 z 26-04-2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwach Gminy Chmielnik na kadencję 2024-2029


Zarządzenie nr 837/2024 z 22-04-2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2024 r.


Zarządzenie nr 836/2024 z 22-04-2024 w sprawie zmian budżetu na 2024 r.


Zarządzenie nr 835/2024 z 18-04-2024 w sprawie zmian budżetu na 2024 r.


Zarządzenie nr 834/2024 z 17-04-2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2024-2030


Zarządzenie nr 833/2024 z 15-04-2024 r. w sprawie upoważnienia do potwierdzania daty i osobistego złożenia podpisu


Zarządzenie nr 832/2024 z 15-04-2024 r.  w sprawie projektu pn. "Akcja kastracja"


Zarządzenie nr 831/2024 z 11-04-2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2024 r.


Zarządzenie nr 830/2024 z 11-04-2024 w sprawie zmian budżetu na 2024 r.


Zarządzenie nr 829/2024 z 08-04-2024 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określania zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji


Zarządzenie nr 828/2024 z 04-04-2024 r. w sprawie planu i zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik w 2024 r.


Zarządzenie nr 827/2024 z 04-04-2024 w sprawie zmian budżetu na 2024 r.


Zarządzenie nr 826/2024 z 02-04-2024 r. w sprawie: ustanowienia koordynatora miejskiego ds. informatyki i powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Zarządzenie nr 825/2024 z 02-04-2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Straży Miejskiej będącej w strukturach Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 824A/2024 z 29-03-2024 w sprawie zmian budżetu na 2024 r.


Zarządzenie nr 824/2024 z 26-03-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów i wydatków wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024 r.


Zarządzenie nr 823/2024 z 26-03-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów i wydatków wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024 r.


Zarządzenie nr 822/2024 z 26-03-2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2024 r.


Zarządzenie nr 821/2024 z 26-03-2024 w sprawie zmian budżetu na 2024 r.


Zarządzenie nr 820/2024 z 15-03-2024 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku w zamian za święto przypadające w sobotę


Zarządzenie nr 819/2024 z 12-03-2024 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Kwalifikującej ds. rozpoznania wniosków o przydział lokali socjalnych w ramach Projektu RPSW.13.01.00-26-0007/23 pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne


Zarządzenie nr 818/2024 z 12-03-2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2024 r.


Zarządzenie nr 817/2024 z 12-03-2024 r. w sprawie zmian budżetu na 2024 r.


Zarządzenie nr 816/2024 z 04-03-2024 r. w sprawie zmian budżetu na 2024 r.


Zarządzenie nr 815/2024 z 04-03-2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania mieszkań socjalnych dla obywateli Ukrainy w ramach Projektu RPSW.13.01.00-26-0007/23 pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne


Zarządzenie nr 814/2024 z 04-03-2024 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie Miasta i Gminy Chmielnik za 2023 rok


Zarządzenie nr 813/2024 z 29-02-2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2024 r.


Zarządzenie nr 812/2024 z 29-02-2024 r.  w sprawie zmian budżetu na 2024 r.


Zarządzenie nr 811/2024 z 26-02-2024 r. zatwierdzenia Raportu z konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Gminy Chmielnik na lata 2022-2030"


Zarządzenie nr 810/2024 z 26-02-2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2024 r.


Zarządzenie nr 809/2024 z 26-02-2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2024 r.


Zarządzenie nr 808/2024 z 26-02-2024 r.  w sprawie zmian budżetu na 2024 r.


Zarządzenie nr 807/2024 z 26-02-2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu dotyczących organizacji zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 806/2024 z 15-02-2024 r. w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski złożone o udzielenie dotacji w zakresie wspierania rozwoju sportu dotyczących organizacji zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 805/2024 z 15-02-2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2024 r.


Zarządzenie nr 804/2024 z 15-02-2024 r. w sprawie zmian budżetu na 2024 r.


Zarządzenie nr 803/2024 z 06-02-2024 r. w sprawie otwartego naboru Partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 7. Zdrowi i aktywni zawodowo Działanie 7.1 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników


Zarządzenie nr 802/2024 z 06-02-2024 r. w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu dotyczących organizacji zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 801/2024 z 06-02-2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2024 r.


Zarządzenie nr 800/2024 z 06-02-2024 r. w sprawie zmian budżetu na 2024 r.


Zarządzenie nr 799/2024 z 31-01-2024 r. w sprawie wprowadzenia „Planu ochrony informacji niejawnych" i "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Urzędzie Miasta i Gminy Chmielnik"


Zarządzenie nr 798/2024 z 29-01-2024 r.  w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu dotyczących realizacji programu szkoleniowego, przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w piłce nożnej grup dziecięcych i młodzieżowych w 2024 roku


Zarządzenie nr 797/2024 z 29-01-2024 r.  w sprawie upoważnienia


/Zarządzenie nr 796/2024 z 26-01-204 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2024 roku


Zarządzenie nr 795/2024 z 26-01-2024 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Chmielnik w 2024 roku


Zarządzenie nr 794/2024 z 23-01-2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Miasta i Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 793/2024 z 23-01-2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2024 r.


Zarządzenie nr 792/2024 z 23-01-2024  w sprawie zmian budżetu na 2024 r.


Zarządzenie nr 791/2024 z 17-01-2024 r.  w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski złożone o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2024 roku i komisji oceniającej wnioski złożone o udzielenie dotacji w zakresie wspierania rozwoju sportu dotyczących realizacji programu szkoleniowego, przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w piłce nożnej grup dziecięcych i młodzieżowych w 2024 r.


Zarządzenie nr 790/2024 z 17-01-2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategia Rozwoju Gminy Chmielnik na lata 2022-2030”


Zarządzenie nr 789/2024 z 06-01-2024 r. w sprawie powierzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chmielniku realizacji działań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 i udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku 


Zarządzenie nr 788/2024 z 15-01-2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik


Zarządzenie nr 786/2024 z 12-01-2024 r. w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu dotyczących realizacji programu szkoleniowego, przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w piłce nożnej grup dziecięcych i młodzieżowych w 2024 r.


Zarządzenie nr  785/2024 z 12-01-2024 r. w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2024 roku


Zarządzenie nr 784/2024 z 08-01-2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 439/2018 z dnia 02-01-2018 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta i Gminy Chmielniku i Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 783/2024 z 08-01-2024 r. w sprawie zmian budżetu na 2024 rok


Zarządzenie nr 782/2024 z 02-01-2024 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chmielnik na lata 2024-2026


Zarządzenie nr 781/2024 z 02-01-2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 439/2018 z 02-01-2018 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta i Gminy Chmielniku i Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 780/2024 z 02-01-2024 w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów i wydatków wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach rządowego programu odbudowy zabytków na 2024 r.


Zarządzenie nr 779/2024 z 02-01-2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów i wydatków wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024 r.


Zarządzenie nr 778/2024 z 02-01-2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2024 r.


Zarządzenie nr 777/2024 z 02-01-2024 r. w sprawie sporządzenia planu finansowego jednostki Urząd Miasta i Gminy Chmielnik na 2024 r.


Zarządzenie nr 776/2024 z 02-01-2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2024


Zarządzenie nr 775/2024 z 02-01-2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2024


 

Metryka

sporządzono
2024-01-15 przez Tomasz Biernacki
udostępniono
2024-01-15 10:48 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2024-06-21 14:10 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
204
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.