Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik Zarządzenia Burmistrza z 2023 r. - kadencja 2018-2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Burmistrza z 2023 r. - kadencja 2018-2024, bieżące, menu 1448 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Burmistrza z 2023 r. - kadencja 2018-2024

Zarządzenia Burmistrza z 2023 r. - kadencja 2018-2024

Zarządzenie nr 774/2023 z 29-12-2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej


Zarządzenie nr 773/2023 z 29-12-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 2023 r. 


Zarządzenie nr 772/2023 z 29-12-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 r.


Zarządzenie nr 771/2023 z 22-12-2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Magdaleny Lalewicz zatrudnionej na stanowisku referent ds. inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji i Projektów Strukturalnych Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku


Zarządzenie nr 770/2023 z 20-12-2023 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadań szczegółowych w ramach projektu Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne


Zarządzenie nr 769/2023 z 18-12-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 r.


Zarządzenie nr 768/2023 z 15-12-2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania CoVID-19 na wypłatę dodatków gazowych w 2023 r.


Zarządzenie nr 767/2023 z 15-12-2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania CoVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych w 2023 r.


Zarządzenie nr 766/2023 z 15-12-2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania CoVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w 2023 r.


Zarządzenie nr 765/2023 z 15-12-2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania CoVID-19 na wypłatę dodatków węglowych w 2023 r.


Zarządzenie nr 764/2023 z 15-12-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 r.


Zarządzenie nr 763/2023 z 15-12-2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku


Zarządzenie nr 762/2023 z 13-12-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r.


Zarządzenie nr 761/2023 z 13-12-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 rok


Zarządzenie nr 760/2023 z 05-12-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r.


Zarządzenie nr 759/2023 z 05-12-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 rok


Zarządzenie nr 758/2023 z 04-12-2023 r. w sprawie zatwierdzenia "Indywidualnej diagnozy potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej w Gminie Chmielnik"


Zarządzenie nr 757/2023 z 30-11-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 rok


Zarządzenie nr 756/2023 z 21-11-2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji


Zarządzenie nr 755/2023 z 21-11-2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31-12-2023 r.


Zarządzenie nr 754/2023 z 21-11-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r.


Zarządzenie nr 753/2023 z 21-11-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 rok


Zarządzenie nr 752/2023 z 15-11-2023 r. w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń


Zarządzenie nr 751/2023 z 15-11-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r.


Zarządzenie nr 750/2023 z 15-11-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 r.


Zarządzenie nr 749/2023 z 14-11-2023 r. w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2024 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na 2024-204


Zarządzenie nr 748/2023 z 06-11-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r.


Zarządzenie nr 747/2023 z 06-11-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 r.


Zarządzenie nr 746/2023 z 06-11-2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w przedmiocie uchwalenia „Programu Współpracy na 2024 rok Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami”


Zarządzenie nr 745/2023 z 31-102023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku w zamian za święto przypadające w sobotę


Zarządzenie nr 744/2023 z 31-10-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 r.


Zarządzenie nr 743/2023 z 31-10-2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie zabytkowego Zespołu Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Starszego w Sędziejowicach – Etap 2


Zarządzenie nr 742/2023 z 26-10-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r.


Zarządzenie nr 741/2023 z 26-10-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 r.


Zarządzenie nr 740/2023 z 23-10-2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku


Zarządzenie nr 739/2023 z 18-10-2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie zabytkowego Zespołu Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Starszego w Sędziejowicach


Zarządzenie nr 738/2023 z 18-10-2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła filialnego pw. Świętej Trójcy w msc. Przededworze


Zarządzenie nr 737/2023 z 18-10-2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2023 roku


Zarządzenie nr 736/2023 z 18-10-2023 r. w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski złożone o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2023 r. - II nabór


Zarządzenie nr 735/2023 z 18-10-2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji


Zarządzenie nr 734/2023 z 18-10-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r.


Zarządzenie nr 733/2023 z 18-10-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 rok 


Zarządzenie nr 732/2023 z 13-10-2023 r. w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy Strategicznej sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Chmielnik” dla „Strategii Rozwoju Gminy Chmielnik na lata 2022-2030”


Zarządzenie nr 731/2023 z 12-10-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r. 


Zarządzenie nr 730/2023 z 12-10-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 rok


Zarządzenie nr 729/2023 z 10-10-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 rok


Zarządzenie nr 728/2023 z 06-10-2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników M-GOPS w Chmielniku do wprowadzania danych i informacji do Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE)


Zarządzenie nr 727/2023 z 04-10-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 r.


Zarządzenie nr 726/2023 z 04-10-2023 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości


Zarządzenie nr 725/2023 z 04-10-2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników UMiG w Chmielniku do wprowadzania danych i informacji do Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE)


Zarządzenie nr 724/2023 z 04-10-2023 r. w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu drugiego naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2023 roku


Zarządzenie nr 723/2023 z 04-10-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 rok


Zarządzenie nr 722/2023 z 29-09-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 rok


Zarządzenie nr 721/2023 z 29-09-2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki i powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


Zarządzenie nr 720/2023 z 29-09-2023 w sprawie zmian budżetu na 2023 r.


Zarządzenie nr 719/2023 z 26-09-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r.


Zarządzenie nr 718/2023 z 26-09-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 r.


Zarządzenie nr 717/2023 z 22-09-2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 716/2023 z 22-09-2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 715/2023 z 14-09-2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Diagnoza strategiczna sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta i Gminy Chmielnik” dla „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Chmielnik do roku 2030”


Zarządzenie nr 714/2023 z 11-09-2023 r. w sprawie: powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – etap III. – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku


Zarządzenie nr 713/2023 z 11-09-2023 w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r.


Zarządzenie nr 712/2023 z 11-09-2023 r. w sprawie  zmian budżetu na 2023 rok


Zarządzenie nr 711/2023 z 29-08-2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na 2023 r.


Zarządzenie nr 710/2023 z 29-08-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r.


Zarządzenie nr 709/2023 z 29-08-2023 r. w sprawie  zmian budżetu na 2023 rok


Zarządzenie nr 708/2023 z 29-08-2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji i Projektów Strukturalnych w UMiG w Chmielniku


Zarządzenie nr 707/2023 z 23-08-2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 706/2023 z 23-08-2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 705/2023 z 17-08-2023 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. Wymiana stolarki wewnętrznej drzwiowej w budynku SPZOZ w Chmielnik


Zarządzenie nr 704/2023 z 17-08-2023 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania Wymiana gniazdek, łączników oraz instalacji technicznych w budynku SPZOZ w Chmielniku


Zarządzenie nr 703/2023 z 17-08-2023 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku SP ZOZ w Chmielniku


Zarządzenie nr 702/2023 z 10-08-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r.


Zarządzenie nr 701/2023 z 10-08-2023 r. w sprawie w sprawie zmian budżetu na 2023 rok


Zarządzenie nr 700/2023 z 04-08-2023 r. w sprawie ogłoszenia wstępnego naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -Edycja 2 oraz powołania komisji ds. weryfikacji i wyboru wniosków


Zarządzenie nr 699/2023 z 31-07-2023 r. w sprawie: zmian budżetu na 2023 rok


Zarządzenie nr 698/2023 z 27-07-2023 r. w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Dyrektorów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku


Zarządzenie nr 697/2023 z 19-07-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r.


Zarządzenie nr 696/2023 z 19-07-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 r.


Zarządzenie nr 695/2023 z 19-07-2023 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie miasta i gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 694/2023 z 17-07-2023 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochodów służbowych w UMiG w Chmielniku


Zarządzenie nr 693/2023 z 17-07-2023 r. w sprawie regulaminu wydarzenia 'Dożynki Gminy Chmielnik, Grabowiec 2023"


Zarządzenie nr 692/2023 z 17-07-2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego UMiG w Chmielniku


Zarządzenie nr 691/2023 z 11-07-2023 r. w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik do złożenia i podejmowania czynności związanych z realizacją projektu pn. "Zajęcia dodatkowe szansą na zwiększenie jakości nauczania przedszkolnego w Gminie Chmielnik"


Zarządzenie nr 690/2023 z 11-07-2023 r. w sprawie: zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r.


Zarządzenie nr 689/2023 z 11-07-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 rok


Zarządzenie nr 688/2023 z 10-07-2023 r. w sprawie zatwierdzenia „Indywidualnej Diagnozy potrzeb Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w Gminie Chmielnik”


Zarządzenie nr 687/2023 z 06-07-2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. płac  w Wydziale Finansowym UMiG w Chmielniku


Zarządzenie nr 686/2023 z 06-07-2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w UMiG w Chmielniku oraz na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy


Zarządzenie nr 685/2023 z 05-07-2023 r. w sprawie: w sprawie: powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – etap III. – Termomodernizacja budynku OSP w Suliszowie


Zarządzenie nr 684/2023 z 30-06-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 r.


Zarządzenie nr 683/2023 z 29-06-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r.


Zarządzenie nr 682/2023 z 29-06-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 r.


Zarządzenie nr 681/2023 z 23-06-2023 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 680/2023 z 20-06-2023 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – etap III. – Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Holendry


Zarządzenie nr 679/2023 z 20-06-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r.


Zarządzenie nr 678/2023 z 20-06-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 r.


Zarządzenie nr 677/2023 z 16-06-2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników UMiG w Chmielniku


Zarządzenie nr 676/2023 z 16-06-2023 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia osób do kwalifikacji wojskowej


Zarządzenie nr 675/2023 z 12-06-2023 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn."Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik - Obszar II


Zarządzenie nr 674/2023 z 07-06-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r.


Zarządzenie nr 673/2023 z 07-06-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 r.


Zarządzenie nr 672/2023 z 31-05-2023 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Miasta i Gminy Chmielnik za 2022 rok
Załącznik - Tekst Raportu wersja w pdf 7,1 mb


Zarządzenie nr 671/2023 z 30-05-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r.


Zarządzenie nr 670/2023 z 30-05-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 r.


Zarządzenie nr 669/2023 z 19-05-2023 r. w sprawie przedłużenia funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Chmielniku


Zarządzenie nr 668/2023 z 19-05-2023 r. w sprawie upoważnienia


Zarządzenie nr 667/2023 z 15-05-2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury -Chmielnickie Centrum Kultury za 2022 r.


Zarządzenie nr 666/2023 z 15-05-2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 439/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta i Gminy Chmielnik i Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 665/2023 z 15-05-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r.


Zarządzenie nr 664/2023 z 15-05-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 r.


Zarządzenie nr 663/2023 z 10-05-2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacji i funkcjonowania zbiornika wodnego Andrzejówka w Chmielniku


Zarządzenie nr 662/2023 z 10-05-2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska Andrzejówka w Chmielniku (Akwen Zalew Rzeki Miławki)


Zarządzenie nr 661/2023 z 25-04-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r.


Zarządzenie nr 660/2023 z 25-04-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 r.


Zarządzenie nr 659/2023 z 14-04-2023 r. w sprawie ogłoszenia realizacji programu zabiegów kastracji zwierząt należących do mieszkańców Miasta i Gminy Chmielnik pn.:"Akcja kastracja"


Zarządzenie nr 658/2023 z 12-04-2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik nr 473/2018 z 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku


Zarządzenie nr 657/2023 z 12-04-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r.


Zarządzenie nr 656/2023 z 12-04-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 r.


Zarządzenie nr 655/2023 z 06-04-2023 r. w sprawie  rozstrzygnięcia naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju  sportu dotyczących realizacji programu szkoleniowego, przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w piłce  nożnej grup dziecięcych i młodzieżowych w 2023  r.


Zarządzenie nr 654/2023 z 31-03-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 r.


Zarządzenie nr 653/2023 z 31-03-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 r.


Zarządzenie nr 652/2023 z 28-03-2023 r. w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski złożone o udzielenie dotacji w zakresie wspierania rozwoju sportu dotyczących realizacji programu szkoleniowego, przygotowań klubu do udziału we  współzawodnictwie w piłce nożnej grup dziecięcych i młodzieżowych w 2023  r.


Zarządzenie nr 651/2023 z 28-03-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r.


Zarządzenie nr 650/2023 z 28-03-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 rok


Zarządzenie nr 649/2023 z 24-03-2023 r. w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu dotyczących realizacji programu szkoleniowego, przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w piłce  nożnej grup dziecięcych i młodzieżowych w 2023  r.


Zarządzenie nr 648/2023 z 20-03-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r.


Zarządzenie nr 647/2023 z 20-03-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 rok


Zarządzenie nr 646/2023 z 10-03-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r.


Zarządzenie nr 645/2023 z 10-03-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 rok


Zarządzenie nr 644/2023 z 08-03-2023 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie Miasta i Gminy Chmielnik za 2022 rok


Zarządzenie nr 643/2023 z 08-03-2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Diagnozy Strategicznej i „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030”


Zarządzenie nr 642/2023 z dnia 28-02-2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 327/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, używanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 641/2023 z 28-02-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 r.


Zarządzenie nr 640/2023 z 28-02-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Pomocy na 2023 r.


Zarządzenie nr 639/2023 z 28-02-2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych w 2023 r. 


Zarządzenie nr 638/2023 z dnia 16-02-2023 r. w sprawie: zmiany zarządzenia 362/2021 z dnia 01.06.2021 r. oraz 552/2022 z dnia 19.10.2022 r. w sprawie uruchomienia w Gminie Chmielnik Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego rządowego programu "Czyste powietrze" i wyznaczenia pracowników do obsługi wnioskodawców w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania


Zarządzenie nr 637/2023 z 16-02-2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania incydentami cyberbezpieczeństwa


Zarządzenie nr 636/2023 z 16-02-2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku


Zarządzenie nr 635/2023 z 15-02-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r.


Zarządzenie nr 634/2023 z 15-02-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 rok


Zarządzenie nr 633/2023 z 09-02-2023 r. w sprawie powołania koordynatora ds. systemu kontroli zarządczej


Zarządzenie nr 632/2023 z 09-02-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Pomocy na 2023 r.


Zarządzenie nr 631/2023 z 09-02-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 r.


Zarządzenie nr 630/2023 z 27-01-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Pomocy na 2023 r.


Zarządzenie nr 629/2023 z 27-01-2023 r. w sprawie zmian do procedury stosowania planów awaryjnych w zakresie ciągłości działania w obszarze odtwarzania techniki informatycznej po katastrofie obowiązujące w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku


Zarządzenie nr 628/2023 z 27-01-2023 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku 


Zarządzenie nr 627/2023 z 27-01-2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku


Zarządzenie nr 626/2023 z 27-01-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 r.


Zarządzenie nr 625/2023 z 26-01-2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez gminy dodatków dla gospodarstw domowych w 2023 r.


Zarządzenie nr 624/2023 z 26-01-2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych w 2023 r.


Zarządzenie nr 623/2023 z 26-01-2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 w 2023 r


Zarządzenie nr 622/2023 z 26-01-2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów  wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych w 2023 r. 


Zarządzenie nr 621/2023 z 17-01-2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych


Zarządzenie nr 620/2023 z 17-01-2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych


Zarządzenie nr 619/2023 z 17-01-2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych


Zarządzenie nr 618/2023 z 17-01-2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2023 roku


Zarządzenie nr 617/2023 z 17-01-2023 r. w sprawie planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r. 


Zarządzenie nr 616/2023 z 17-01-2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 r.


Zarządzenie nr 615/2023 z 16-01-2023 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Chmielnik w 2023 roku

Utrata mocy zarządzenia nr 615/2023 na podstawie zarządzenia nr 795/2024 z dnia 26-01-2024 r.


Zarządzenie nr 614/2023 z 16-01-2023 r.  w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski złożone o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2023 roku


Zarządzenie nr 613/2023 z 16-01-2023 r. w sprawie ogłoszenia wstępnego naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. weryfikacji i wyboru wniosków


Zarządzenie nr 612/2023 z 11-01-2023 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Chmielniku


Zarządzenie nr 611/2023 z 11-01-2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik


Zarządzenie nr 610/2023 z 03-01-2023 r. w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2023 roku


Zarządzenie nr 609/2023 z 02-01-2023 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Chmielnik dla samorządowej instytucji kultury


Zarządzenie nr 608/2023 z 02-01-2023 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przed jednostki organizacyjne Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 607/2023 z 02-01-2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 r.


Zarządzenie nr 606/2023 z 02-01-2023 r. w sprawie sporządzenia planu finansowego jednostki Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku na 2023 r.


Zarządzenie nr 605/2023 z 02-01-2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2023


Zarządzenie nr 604/2023 z 02-01-2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2023


 

Metryka

sporządzono
2023-01-12 przez Wydziały Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku
udostępniono
2023-01-12 11:45 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2024-06-14 12:06 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
672
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.