Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik Zarządzenia Burmistrza z 2022 r. - kadencja 2018-2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Burmistrza z 2022 r. - kadencja 2018-2024, bieżące, menu 1435 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Burmistrza z 2022 r. - kadencja 2018-2024

Zarządzenia Burmistrza z 2022 r. - kadencja 2018-2024

Zarządzenie nr 603/2022 z 30-12-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok


Zarządzenie nr 602/2022 z 30-12-2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 439/2018 z 02-01-2018 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta i Gminy Chmielniku i Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik 


Zarządzenie nr 601/2022 z 30-12-2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych


Zarządzenie nr 600/2022 z 30-12-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Pomocy na 2022 r.


Zarządzenie nr 599/2022 z 30-12-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok


Zarządzenie nr 598/2022 z 29-12-2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych 


Zarządzenie nr 597/2022 z 20-12-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok


Zarządzenie nr 596/2022 z 16-12-2022 r. w sprawie zmian w zapisie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku


Zarządzenie nr 595/2022 z 16-12-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. 


Zarządzenie nr 594/2022 z 16-12-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok


Zarządzenie nr 593/2022 z 12-12-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. 


Zarządzenie nr 592/2022 z 12-12-2022 r. w sprawie okresowej weryfikacji dochodów najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 591/2022 z 12-12-2022 r. w sprawie  zmian budżetu na 2022 rok


Zarządzenie nr 590/2022 z 08-12-2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 514/2022 z 11-08-2022 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz w budynkach mieszkalnych, spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie Miasta i Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 589/2022 z 08-01-2022 r. w sprawie inwentaryzacji


Zarządzenie nr 588/2022 z 06-12-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. 


Zarządzenie nr 587/2022 z 06-12-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok


Zarządzenie nr 586/2022 z 01-12-2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego


Zarządzenie nr 585/2022 z 01-12-2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego


Zarządzenie nr 584/2022 z 01-12-2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego


Zarządzenie nr 583/2022 z 01-12-2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego


Zarządzenie nr 582/2022 z 30-11-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszy Pomocy na 2022 r.


Zarządzenie nr 581/2022 z 30-11-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 r.


Zarządzenie nr 580/2022 z 29-11-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 r.


Zarządzenie nr 579/2/2022 z 29-11-2022 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży węgla w ramach zakupów preferencyjnych w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 579/2022 z 22-11-20222 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszy Pomocy na 2022 r.


Zarządzenie nr 578/2022 z 22-11-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 r.


Zarządzenie nr 577/2022 z 21-11-2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych


Zarządzenie nr 576/2022 z 21-11-2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych


Zarządzenie nr 575/2022 z 15-11-2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji


Zarządzenie nr 574/2022 z 15-11-2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji


Zarządzenie nr 573/2022 z 15-11-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 r.


Zarządzenie nr 572/2022 z 15-11-2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Chmielnik w 2022 r.


Zarządzenie nr 571/2022 z 14-11-2022 r. w sprawie komisji oceniającej wnioski złożone o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2022 r. - II nabór


Zarządzenie nr 570/2022 z 14-11-20222 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszy Pomocy na 2022 r. 


Zarządzenie nr 569/2022  z 14-11-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok 


Zarządzenie nr 568/2022 z 14-11-2022 r. w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Chmielni na 2023 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2023-2040


Zarządzenie nr 567/2022 z 10-11-2022 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na kompleksie edukacyjno-rekreacyjnym przy ul. Kwiatowej w Chmielniku


Zarządzenie nr 566/2022 z 07-11-2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych


Zarządzenie nr 565/2022  z 07-11-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok


Zarządzenie nr 564/2022 z 07-11-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Pomocy na 2022 r.


Zarządzenie nr 563/2022 z 04-11-2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w ogłoszeniu o rozpoczęciu drugiego naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2022 r.


Zarządzenie nr 562/2022 z 02-11-2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego


Zarządzenie nr 561/2022 z 02-11-2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego


Zarządzenie nr 560/2022 z 02-11-2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego


Zarządzenie nr 559/2022 z 27-10-2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych


Zarządzenie nr 558/2022 z 27-10-2022 r. w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu drugiego naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2022 r.


Zarządzenie nr 557/2022 z 27-10-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r.


Zarządzenie nr 556/2022 z 27-10-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 r.


Zarządzenie nr 555/2022 z 21-10-2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Kamili Marcinkowskiej zatrudnionej na stanowisku młodszy referent ds. planowania przestrzennego w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska UMiG w Chmielniku


Zarządzenie nr 554/2022 z 21-10-2022 r. w sprawie procedury stosowania planów awaryjnych w zakresie ciągłości działania w obszarze odtwarzania techniki informatycznej po katastrofie obowiązujące w UMiG w Chmielniku


Zarządzenie nr 553/2022 z 21-10-2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Chmielnik na wniosek pracodawcy oraz powołanie nowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 552/2022 z 19-10-2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenie nr 362/2021 z 01-06-2021 r.w sprawie uruchomienia w Gminie Chmielnik Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego rządowego programu „Czyste powietrze” i wyznaczenia pracowników do obsługi wnioskodawców w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania


Zarządzenie nr 551/2022 z 18-10-2022 r. w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Chmielnik na wniosek pracodawcy oraz powołanie nowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 550/2022 z 18-10-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 r.


Zarządzenie nr 549/2022 z 18-10-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r.


Zarządzenie nr 548/2022 z 10-10-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r.


Zarządzenie nr 547/2022 z 10-10-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 r. 


Zarządzenie Nr 546/2022 z 30-09-2022 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych


Zarządzenie Nr 545/2022 z 30-09-2022 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Chmielniku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych.


Zarządzenie Nr 544/2022 z 30-092022 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Chmielniku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych


Zarządzenie nr 543/2022 z 30-09-2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w przedmiocie uchwalenia „Programu Współpracy na 2023 rok Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami”


Zarządzenie Nr 542/2022 z 30-09-2022 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chmielniku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych


Zarządzenie nr 541/2022 z 30-09-2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych


Zarządzenie nr 540/2022 z 30-09-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. 


Zarządzenie nr 539/2022 z 30-09-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 r. 


Zarządzenie nr 538/2022 z 29-09-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 r.


Zarządzenie nr 537/2022 z 29-09-2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych


Zarządzenie nr 536/2022 z 29--09-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r.


Zarządzenie nr 535/2022 z 29-09-2022 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku


Zarządzenie nr 534/2022 z 23-09-2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Urszuli Mikołajczyk zatrudnionej na stanowisku młodszy referent ds. księgowości w Wydziale Oświaty UMiG w Chmielniku 


Zarządzenie nr 533/2022 z 23-09-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 r.


Zarządzenie nr 532/2022 z 19-09-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. 


Zarządzenie nr 531/2022 z 19-09-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 r.


Zarządzenie nr 530/2022 z 12-09-2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu realizowanego przez Gminę Chmielnik w ramach programu wsparcia dzieci, wnuków, prawnuków - byłych pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym 


Zarządzenie nr 529/2022 z 12-09-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r.


Zarządzenie nr 528/2022 z 12-09-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 r.


Zarządzenie nr 527/2022 z 31-08-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodowego wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. zal nr  1


Zarządzenie nr 526/2022 z 31-08-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok zal nr 1 - zal nr 2 - zal nr 3


Zarządzenie nr 525/2022 z 31-08-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodowego wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. zal nr 1


Zarządzenie nr 524/2022 z 22-08-2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego


Zarządzenie nr 523/2022 z 22-08-2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego


Zarządzenie nr 522/2022 z 22-08-2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego


Zarządzenie nr 521/2022 z 22-08-2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego


Zarządzenie nr 520/2022 z 22-08-2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 519/2022 z 22-08-2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 518/2022 z 22-08-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. zal 1 


Zarządzenie nr 517/2022 z 22-08-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok zal 1 - zal 2


Zarządzenie nr 516/2022 z 16-08-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. zal 1 


Zarządzenie nr 515/2022 z 16-08-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok zal 1  zal 2


Zarządzenie nr 514/2022 z 11-08-2022 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz w budynkach mieszkalnych, spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie Miasta i Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 513/2022 z 11-08-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok zal 1 zal 2 zal 3


Zarządzenie nr 512/2022 z 08-08-2022 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości dla Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Chmielniku


Zarządzenie nr 511/2022 z 28-07-2022 r. w sprawie delegowania oraz rozliczenia kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku


Zarządzenie nr 510/2022 z 26-07-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. zal 1 


Zarządzenie nr 509/2022 z 26-07-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok zal 1 zal 2 zal


Zarządzenie nr 507/2022 z 08-07-2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. planowania przestrzennego w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku


Zarządzenie nr 506/2022 z 07-07-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok zal 1 zal 2


Zarządzenie nr 505/2022 z dnia 01-07-2022 r. w sprawie: ustalenia regulaminu wydarzenia „Dożynki Gminy Chmielnik, Śladków Duży 2022”


Zarządzenie nr 504/2022 z 01-07-2022 r. w sprawie powołania członka Zespołu Operacyjnego oraz Koordynatora Gminnego dla opracowania i wdrażania „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030”


Zarządzenie nr 503/2022 z 30-06-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. zal 1 


Zarządzenie nr 502/2022 z 30-06-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok zal 1  - zal 2 - zal 3


Zarządzenie nr 501/2022 z 27-06-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. zal 1 


Zarządzenie nr 500/2022 z 27-06-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok zal. 1 zal 2 zal 3


Zarządzenie nr 499/2022 z 21-06-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. zal. 1


Zarządzenie nr 498/2022 z 21-06-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok zal 1 zal 2


Zarządzenie nr 497/2022 z 14-06-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 r.


Zarządzenie nr 496/2022 z 14-06-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. - zal. 1 


Zarządzenie nr 495/2022 z 14-06-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok
Załącznik nr 1  nr 2  nr 3


Zarządzenie nr 494/2022 z 07-06-2022 r. w sprawie ustalenia wzoru upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego dla strażników Straży Miejskiej w Chmielniku


Zarządzenie nr 493/2022 z 07-06-2022 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. księgowości w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku


Zarządzenie nr 492/2022 z 06-06- 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. załącznik 


Zarządzenie nr 491/2022 z 06-06-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 r. 


Zarządzenie nr 490/2022 z 30-05-2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska/miejsca wyznaczonego do kąpieli/miejska zbiornika wodnego Andrzejówka w Chmielniku


Zarządzenie nr 489/2022 z 30-05-2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i funkcjonowania zbiornika wodnego Andrzejówka w Chmielniku


Zarządzenie nr 488/2022 z 30-05-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r.


Zarządzenie nr 487/2022 z 30-05-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 r. 


Zarządzenie nr 486/2022 z 25-05-2022 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Miasta i Gminy Chmielnik za 2021 rok

Tekst Raportu za 2021 r. pow. 7MB - pobierz pdf


Zarządzenie nr 485/2022 z 23-05-2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Anny Łebek zatrudnionej na stanowisku młodszy referent ds. projektów strukturalnych w Wydziale Inwestycji i Projektów Strukturalnych UMiG w Chmielniku


Zarządzenie nr 484/2022 z 23-05-2022 r. w sprawie upoważnienia


Zarządzenie nr 483/2022 z 23-05-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r.


Zarządzenie nr 482/2022 z 23-05-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 r.


Zarządzenie nr 481/2022 z 16-05-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r.


Zarządzenie nr 480/2022 z 16-05-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 r. 


Zarządzenie nr 478/2022 z 10-05-2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Chmielnickie Centrum Kultury


Zarządzenie nr 477/2022 z 10-05- 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 r.


Zarządzenie nr 476/2022 z 10-05-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r.


Zarządzenie nr 475/2022 z 10-05-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 r.


Zarządzenie nr 474/2022 z 29-04-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r.


Zarządzenie nr 473/2022 z 29-04-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 r.


Zarządzenie nr 472/2022 z 28-04-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r.


Zarządzenie nr 471/2022 z 28-04-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 r.


Zarządzenie nr 470/2022 z 26-04-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r.


Zarządzenie nr 469/2022 z 26-04-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 r.


Zarządzenie nr 468/2022 z 20-04-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r.


Zarządzenie nr 467/2022 z 20-04-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 r.


Zarządzenie nr 466/2022 z 12-04-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 r.


Zarządzenie nr 465/2022 z 12-04-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r.


Zarządzenie nr 464/2022 z 31-03-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 r.


Zarządzenie nr 463/2022 z 30-03-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 r.


Zarządzenie nr 462/2022 z 25-03-2022 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej stanowiącej własność Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 461/2022 z 21-03-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 r.


Zarządzenie nr 460/2022 z 14-03-2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego


Zarządzenie nr 459/2022 z 14-03-2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy


Zarządzenie nr 458/2022 z 14-03-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 r.


Zarządzenie nr 457/2022 z 04-03-2022 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie Miasta i Gminy Chmielnik za 2021 rok


Zarządzenie nr 456/2022 z 04-03-2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. projektów strukturalnych w Wydziale Inwestycji i Projektów Strukturalnych UMiG w Chmielniku


Zarządzenie nr 455/2022 z 28-02-2022 r. w sprawie powołania komórki merytorycznej opiniującej zgłoszone wnioski o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Miasta i Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 454/2022 z 28-02-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 r.


Zarządzenie nr 453/2022 z 17-02-2022 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Chmielnik w 2022 r.

Utrata mocy na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik  dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Chmielnik w 2023 roku


Zarządzenie nr 452/2022 z 04-02-2022 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w msc. Śladków Mały, gmina Chmielnik


Zarządzenie nr 451/2022 z 31-01-2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Miasta i Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 450/2022 z 31-01-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok


Zarządzenie nr 449/2022 z 19-01-2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok


Zarządzenie nr 448/2022 z 17-01-2022 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik


Zarządzenie nr 447/2022 z 11-01-2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego


Zarządzenie nr 446/2022 z 11-01-2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2022 roku


Zarządzenie nr 445/2022 z 03-01-2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Chmielnika na wniosek pracodawcy oraz powołanie nowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 444/2022 z 03-01-2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 r.


Zarządzenie nr 443/2022 z 03-01-2022 r. w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski złożone o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2022 roku


Zarządzenie nr 442/2022 z 03-01-2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2022


Zarządzenie nr 441/2022 z 03-01-2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2022


Zarządzenie nr 440/2022 z 03-01-2022 r. w sprawie sporządzenia planu finansowego jednostki Urząd Miasta i Gminy Chmielnik na 2022 r.

Metryka

sporządzono
2022-01-17 przez Tomasz Biernacki
udostępniono
2022-01-17 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2023-08-02 15:36 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
662
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.