Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik Zarządzenia Burmistrza z 2021 r. - kadencja 2018-2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Burmistrza z 2021 r. - kadencja 2018-2024, bieżące, menu 1423 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Burmistrza z 2021 r. - kadencja 2018-2024

Zarządzenia Burmistrza z 2021 r. - kadencja 2018-2024

Zarządzenie nr 439/2021 z 31-12-2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r.


Zarządzenie nr 438/2021 z 31-12-2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn budowa skateparku przy ulicy Kwiatowej na kompleksie edukacyjno-rekreacyjnym w Chmielniku w formule zaprojektuj-wybuduj


Zarządzenie nr 437/2021 z 31-12-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.


Zarządzenie nr 436/2021 z 31-12-2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2022 r.


Zarządzenie nr 435/2021 z 29-12-2021 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Chmielnik na wniosek pracodawcy oraz powołanie nowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 434/2021 z 21-12-2021 r. w sprawie przyjęcia Karty audytu wewnętrznego, Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego oraz Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w UMiG w Chmielniku oraz jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 433/2021 z 21-12-2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 432/2021 z 14-12-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.


Zarządzenie Nr 431/2021 z 7-12-2021 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku w zamian za święto przypadające w sobotę


Zarządzenie nr 430/2021 z 07-12-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.


Zarządzenie nr 429/2021 z 30-11-2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 439/2018 z 02-01-2018 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta i gminy Chmielnik i UMiG w Chmielniku


Zarządzenie nr 428/2021 z 30-11-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.


Zarządzenie nr 427/2021 z 21-11-2021 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie dla ŚDS w Chmielniku z/s w Zreczu Dużym zakupionego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych


Zarządzenie nr 426/2021 z 22-11-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r. 


Zarządzenie Nr  425/2021 z 19-11-2021 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku w zamian za święto przypadające w sobotę


Zarządzenie nr 424/2021 z 17-11-2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 327/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie normy zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, używanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 423/2021 z 17-11-2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 439/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta i Gminy Chmielnik i Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 422/2021 z 16-11-2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników UMiG w Chmielniku


Zarządzenie nr 421/2021 z 16-11-2021 w sprawie zmian budżetu na 2021 rok 
zal 1- zal 2 - zal 3


Zarządzenie nr 420/2021 z 10-11-2021 r. w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2022 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2022-2040


Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2022 rok i Objaśnienia do projektu budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2022 rok – pobierz
Załącznik nr 1 – plan dochodów na 2022 rok – pobierz
Załącznik nr 2 – plan wydatków na 2022 rok – pobierz
Załącznik nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku – pobierz
Załącznik nr 4 - Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku – pobierz
Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku – pobierz
Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku – pobierz
Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku – pobierz
Załącznik nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 rok – pobierz
Załącznik nr 9 - Dotacje podmiotowe w 2022 roku – pobierz
Załącznik nr 10 - Dotacje celowe w 2022 roku – pobierz


Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2022-2040 – pobierz
załącznik nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa (WPF) jednostki samorządu terytorialnego – pobierz
załącznik nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF – pobierz
załącznik nr 3 – objaśnienia do WPF – pobierz


Zarządzenie nr 419/2021 z 10-11-2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczania relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – pobierz
Plany finansowe i źródło finansowania na 2022 rok według jednostek – pobierz


Zarządzenie nr 418/2021 z 05-11-2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Ciecierze


Zarządzenie nr 417/2021 z 02-11-2021 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji do spraw przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Ciecierze


 Zarządzenie nr 416/2021 z 29-10-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 rok zał.1


Zarządzenie nr 415/2021 z 25-10-2021 r. w sprawie spisu z inwentarza


Zarządzenie nr 414/2021 z 25-10-2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji


Zarządzenie nr 413/2021 z 25-10-2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik w sprawie organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)


Zarządzenie nr 412/2021 z 25-10-2021 r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń


Zarządzenie nr 411/2021 z 20-10-2021 r.  w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Ciecierze


Zarządzenie nr 410/2021 z 20-10-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.
zal.1 - zal. 2 - zal. 3 


Zarządzenie nr 409/2021 z 19-10-2021 r. w sprawie: rozstrzygnięcia drugiego naboru wniosków w zakresie  wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2021 roku


Zarządzenie nr 408/2021 z 18-10-2021 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz i sprzętu, które nie mogą być poddane odkażeniu, a za które przysługuje odszkodowanie z budżetu państwa w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt na terenie miasta i gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 407/2021 z 18-10-2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego UMiG w Chmielniku


Zarządzenie nr 406/2021 z 14-10-2021 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Zakup i dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 405/2021 z 12-10-2021 r.  w sprawie: powołania komisji oceniającej wnioski złożone o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2021 r.– II nabór


Zarządzenie nr 404/2021 z 12-10-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.
zal. 1 - zał. 2 - zał. 3


Zarządzenie nr 403/2021 z 08-10-2021 r. w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2021 r.


Zarządzenie nr 402/2021 z 01-10-2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników UMiG w Chmielniku


Zarządzenie nr 401/2021 z 01-10-2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Suchowola


Zarządzenie nr 400/2021 z 01-10-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.
zal. 1 - zal. 2


Zarządzenie nr 399/2021 z 30-09-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.
zal 1 - zal 2 - zal 3 


Zarządzenie nr 398/2021 z 21-09-2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w przedmiocie uchwalenia "Programu Współpracy na 2022 r. Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami"


Zarządzenie nr 397/2021 z 21-09-2021 r. w sprawie unieważnienia drugiego naboru wniosków z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2021 r.


Zarządzenie nr 396/2021 z 21-09-2021 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji do spraw przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowola


Zarządzenie nr 395/2021 z 20-09-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.
zal 1 - zal 2 


Zarządzenie nr 394/2021 z 14-09-2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Oli Kumor zatrudnionej na stanowisku młodszy referent ds. obsługi kancelarii w Wydziale Administracji UMiG w Chmielniku


Zarządzenie nr 393/2021 z 14-09-2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Doroty Zbroińskiej zatrudnionej na stanowisku młodszy referent ds. obsługi sekretariatu w Wydziale Administracji UMiG w Chmielniku


Zarządzenie nr 392/2021 z 13-09-2021 r. w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski złożone o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2021 r. - II nabór


Zarządzenie nr 391/2021 z 10-09-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.
391.2021-zal1.pdf


Zarządzenie nr 390/2021 z 07-09-2021 r. w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu drugiego naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2021 r.


Zarządzenie nr 389/2021 z 31-08-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.
zal 1 - zal 2 - zal 3


Zarządzenie nr 388/2021 z 31-08-2021 r. w sprawie upoważnienia


Zarządzenie nr 387/2021 z 16-08-2021 r. w sprawie ustanowienia zasad nadzoru na pracami związanymi z opracowaniem dokumentu pn."Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalności" (SUMP KOF)


Zarządzenie nr 386/2021 z 16-08-2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu aneksu nr 5 do Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2016-2023


Zarządzenie nr 385/2021 z 16-08-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.
zal. 1 - zal 2 - zal 3


Zarządzenie nr 384/2021 z 09-08-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.
zal. 1 - zal 2 - zal 3 zal. 4


Zarządzenie nr 383/2021 z 23-07-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.
zal. 2 - zal 1 - zal 3


Zarządzenie nr 382/2021 z 21-07-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.
zal. 1 - zal 2 - zal 3


Zarządzenie nr 381/2021 z 14-07-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 rok
załącznik nr 1 - załącznik nr 2 - załącznik nr 3 - załącznik nr 4


Zarządzenie nr 380/2021 Z 12-07-2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i funkcjonowania zbiornika wodnego "Andrzejówka" w Chmielniku


Zarządzenie nr 379/2021 z 12-07-2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska/miejsca wyznaczonego do kąpieli/miejskiego zbiornika wodnego "Andrzejówka" w Chmielniku


Zarządzenie nr 378/2021 z 12-07-2021 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz w budynkach mieszkalnych, spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie Miasta i Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 377/2021 z 07-07-2021 r. w sprawie potwierdzania sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej


Zarządzenie nr 376/2021 z 07-07-2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 375/2021 z 05-07-2021 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik-zadanie 1- Rozbudowa sieci wodociągowej o kanalizacyjnej w msc. Suchowola Gmina Chmielnik


Zarządzenie nr 374/2021 z 05-07-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 1 - Załącznik nr 2 - Załącznik nr 3


Zarządzenie nr 373/2021 z 30-06-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 1


Zarządzenie nr 372/2021 z 28-06-2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r.


Zarządzenie nr 371/2021 z 28-06-2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 439/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta i Gminy Chmielnik i Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 370/2021 z 28-06-2021 r. w sprawie upoważnienia do potwierdzania daty i osobistego złożenia podpisu


Zarządzenie nr 369/2021 z 28-06-2021 r. w sprawie upoważnienia pracowników UMiG w Chmielniku do kontroli na przestrzeganiem przez operatorów i przewoźników zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego oraz realizacji usług w tym zakresie


Zarządzenie nr 368/2021 z 28-06-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 1 - Załącznik nr 2 - Załącznik nr 3


Zarządzenie nr 367/2021 z 16-06-2021 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania Dyrektorów SP ZOZ w Chmielniku


Zarządzenie nr 366/2021 z 16-06-2021 r. w sprawie określenia procedury kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Chmielnik


Zarządzenie Nr 365/2021 z 16-06-2021 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: „Młodszego referenta do spraw obsługi kancelarii w Wydziale Administracji Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku”


Zarządzenie Nr 364/2021 z 16-06-2021 r.w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: „Młodszego referenta do spraw obsługi sekretariatu w Wydziale Administracji Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku”


Zarządzenie nr 363/2021 z 09-06-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.

Załącznik nr 1 - Załącznik nr 2 - Załącznik nr 3


Zarządzenie nr 362/2021 z 01-06-2021 r.w sprawie uruchomienia w Gminie Chmielnik Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego rządowego programu „Czyste powietrze” i wyznaczenia pracowników do obsługi wnioskodawców w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania
zmiana: zarządzenie nr 552/2022 z 19 października 2022 r. i zarządzenie nr 638/2023 z 16 lutego 2023 r. 


Zarządzenie nr 361/2021 z 01-06-2021 r. w sprawie aktualizacji zarządzenia w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian, wpisów i wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 360/2021 z 01-06-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.
Załącznik nr 1


Zarządzenie nr 359/2021 z 01-06-2021 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywanymi przez banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego


Zarządzenie nr 358/2021 z 26-05-2021 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Miasta i Gminy Chmielnik za 2020 rok

Raport - pobierz -


Zarządzenie nr 357/2021 z 26-05-2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Chmielnickie Centrum Kultury w Chmielniku za 2020 rok


Zarządzenie nr 356/2021 z 24-05-2021 r. w sprawie ustalenia wynagradzania Dyrektorów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku:
- zmiana zarządzenia na podstawie zarządzenia nr 367/2021 Burmistrza MiG Chmielnik z dnia 16 czerwca 2021 r.
- zmiana zarządzenia na podstawie zarządzenia nr 698/2023 Burmistrza MiG Chmielnik z 27 lipca 2023 r.


Zarządzenie nr 355/2021 z 21-05-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.
załącznik nr 1 - załącznik nr 2 - załącznik nr 3 - załącznik nr 4


Zarządzenie nr 354/2021 z 12-05-2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych


Zarządzenie nr 353/2021 z 11-05-2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera-firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn.:"Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik"


Zarządzenie nr 352/2021 z 11-05-2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r.


Zarządzenie nr 351A/2021 z 11-05-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.

Załącznik nr 1


Zarządzenie nr 351/2021 z 11-05-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r. - załącznik-


Zarządzenie nr 350/2021 z 07-05-2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku


Zarządzenie Nr 349/2021 z 04-05-2021 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku w zamian za święto przypadające w sobotę.


Zarządzenie nr 348/2021 z 26-04-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.


Zarządzenie nr 347/2021 z 14-04-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4


Zarządzenie nr 346/2021 z 13-04-2021 r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń


Zarządzenie nr 345/2021 z 30-03-2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r.


Zarządzenie nr 344/2021 z 30-03-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.
załącznik nr 1
załącznik nr 2


Zarządzenie nr 343/2021 z 25-03-2021 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru w Gminie na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa


Zarządzenie nr 342/2021 z 22-03-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.

załącznik nr 1 - załącznik nr 2


Zarządzenie nr 341/2021 z 16-03-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.
załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


Zarządzenie nr 340/2021 z 09-03-2021 r. w sprawie Regulaminu retencji danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku


Zarządzenie nr 339/2021 z 04-03-2021 r. w sprawie: powołania Zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie Miasta i Gminy Chmielnik za 2020 rok


Zarządzenie nr 338/2021 z 04-03-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 rok załącznik nr 1 - załącznik nr 2 - załącznik nr 3


Zarządzenie nr 337/2021 z 25-02-2021 r. w sprawie powołania Zespołu do opracownia zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku oraz jednostkach podległych Gminie Chmielnik


Zarządzenie nr 336/2021 z 25-02-2021 r. w sprawie wydzierżawienia części działki komunalnej nr 1112 położonej w Chmielniku stanowiącej rynek miejski w celi prowadzenia tzw. małej gastronomii - załącznik - mapka


Zarządzenie nr 335/2021 z 23-02-2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku


Zarządzenie nr 334/2021 z 23-02-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.
załącznik nr 1
Załącznik nr 2


Zarządzenie nr 333/2021 z 16-02-2021 r.  w sprawie  stawek czynszu za  1 m2 powierzchni użytkowej  lokali  stanowiących mieszkaniowy zasób  Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 332/2021 z 15-02-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 rok
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4


Zarządzenie nr 331/2021 z 15-02-2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r.


Zarządzenie nr 330/2021 z 11-02-2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku
zmiana: zarządzenie nr 422/2021 z 16-11-2021 r. Burmistrza


Zarządzenie nr 329/2021 z 28 -01-2021 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Chmielnik w 2021 roku


Zarządzenie nr 328/2021 z 25-01-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 rok
załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


Zarządzenie nr 327/2021 z 25-01-2021 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, używanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych w terenu Gminy Chmielnik
Zmiana: zarządzenie nr 424/2021 z 17-11-2021 r. Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
Zarządzenie nr 642/2023 z 28-02-2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 326/2021 z 25-01-2021 r. w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego  dla przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku


Zarządzenie nr 325/2021 z 14-01-2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku do prowadzenia projektu pn."Świetlica środowiskowa szansą na lepszą przyszłość"


Zarządzenie nr 324/2021 z 13-01-2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik


Zarządzenie nr 323/2021 z 04-01-2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku


Zarządzenie nr 322/2021 z 04-01-2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 439/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta i Gminy Chmielniku i Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 321/2021 z 04-01-2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.


Zarządzenie nr 320/2021 z 04-01-2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2021


Zarządzenie nr 319/2021 z 04-01-2021 r. w sprawie sporządzenia planu finansowego jednostki Urząd Miasta i Gminy Chmielnik na 2021 r.
załącznik nr 1
Załącznik nr 2


Zarządzenie nr 318/2021 z 04-01-2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok

Metryka

sporządzono
2021-01-25 przez
udostępniono
2021-01-25 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2023-08-02 09:14 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1003
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.