Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Prawo Deklaracja dostępności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja dostępności, bieżące, menu 1421 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej chmielnik.biuletyn.net.

Data publikacji strony internetowej: 2003-09-11.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elemnty graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-21. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: INTERmedi@ Spółka Jawna. Listę kontrolną do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych można pobrać tutaj.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo zdefiniowane są specjalne skróty klawiaturowe:

 • ALT + 0 - powrót na początek strony
 • ALT + 1 - przejście do wyszukiwarki
 • ALT + 2 - przejście do treści głównej
 • ALT + 3 - przejście do danych kontaktowych
 • ALT + 4 - przejście do menu górnego
 • ALT + 5 - przejście do menu lewego
 • ALT + 6 - przejście do menu dolnego
 • ALT + 7 - przejście do menu bocznego
 • ALT + 8 - przejście do mapy serwisu

W przypadku przeglądarki Firefox zamiast kalwisza ALT należy używać ALT + SHIFT. W przypadku komputerów Apple z systemem macOS zamiast kalwisza ALT należy użyć Command + ALT.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Damian Tomaszewski, umig@chmielnik.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48413542278. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik

1. Do budynku prowadzą dwa wejścia główne:

 • wejście do budynku z poziomu parteru od Placu Kościuszki bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta, Urzędu Stanu Cywilnego, Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Punktu Wsparcia Podatnika prowadzonego przez I Urząd Skarbowy w Kielcach, Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, wejście na klatkę schodową na pierwsze piętro do Sekretariatu i Kancelarii Urzędu, Wydziału Administracji, Wydziału Oświaty i Wydziału Finansowego, na drugie piętro do Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska, Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Inwestycji i Projektów Strukturalnych,
 • wejście od Placu Kościuszki stanowi wejście/wyjście ewakuacyjne.
 • wejście do budynku z poziomu parteru od strony ulicy Wspólnej bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta, Urzędu Stanu Cywilnego, Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Punktu Wsparcia Podatnika prowadzonego przez I Urząd Skarbowy w Kielcach, Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, i schodami na pierwsze piętro Sekretariatu i Kancelarii Urzędu, Wydziału Administracji, Wydziału Oświaty i Wydziału Finansowego,
 • wejście od ulicy Wspólnej stanowi wejście/wyjście ewakuacyjne.

Wszystkie wejścia są dostępne dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

2. Przy wejściach nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
3. Szerokości przejść wewnątrz budynku oraz dźwig osobowy komunikujące parter z pozostałymi kondygnacjami zapewniają dostęp osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach do wszystkich części obiektu.
4. W budynku dźwig osobowy wyposażony jest w przyciski z oznaczeniem w alfabecie Braille’a.
5. Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.
6. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
10. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Urzędu za pomocą aplikacji: https://tlumacz.migam.org/gmina_chmielnik

Wydział Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku: Straż Miejska w Chmielniku, w budynku przy ulicy Dygasińskiego 12 w Chmielniku.

 1. Straż Miejska w Chmielniku zlokalizowana w budynku na parterze.
 2. Do budynku prowadzi wejście po schodach i z podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 5. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 6. W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych;
 7. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.
 8. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą uprawnioną do kontaktów w celu otrzymania informacji lub w wypadku wystąpienia problemów dot. dostępności architektonicznej jest Pani Izabela Pałyga - Koordynator zespołu do spraw dostępności izabela.palyga@chmielnik.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 354 22 78.

Metryka

sporządzono
2020-08-21 przez INTERmedi@ Spółka Jawna/UMiG w Chmielniku
udostępniono
2020-08-21 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2020-09-28 08:22 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1209
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.