Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik Zarządzenia Burmistrza z 2020 r. - kadencja 2018-2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Burmistrza z 2020 r. - kadencja 2018-2024, bieżące, menu 1402 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Burmistrza z 2020 r. - kadencja 2018-2024

Zarządzenia Burmistrza z 2020 r. - kadencja 2018-2024

Zarządzenie nr 317/2020 z 30.12.2020 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chmielnik na lata 2021-2022


Zarządzenie nr 316/2020 z 30.12.2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 r.
załącznik nr 1_


Zarządzenie nr 315/2020 z 29.12.2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 r.
załącznik nr 1 _-_ załącznik nr 2


Zarządzenie nr 314/2020 z 29.12.2020 r. w sprawie: rozstrzygnięcia naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2021 roku


Zarządzenie nr 313/2020 z 22.12.2020 r. w sprawie: uzgodnienia prowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami oraz terenem Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach poprzez zastosowanie monitoringu


Zarządzenie nr 312/2020 z 22.12.2020 r.  w sprawie: uzgodnienia prowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami oraz terenem Samorządowego Przedszkola w Chmielniku poprzez zastosowanie monitoringu


Zarządzenie nr 311/2020 z 22.12.2020 r.  w sprawie: uzgodnienia prowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami oraz terenem Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku poprzez zastosowanie monitoringu


Zarządzenie nr 310/2020 z 18.12.2020 r. w sprawie: powołania komisji oceniającej wnioski złożone o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2021 roku

Zarządzenie nr 309/2020 z 18.12.2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 r.

Zarządzenie nr 308/2020 z 17.12.2020 r. w sprawie: zmiany w zapisie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku

Zarządzenie nr 307/2020 z 14.12.2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 r.

Zarządzenie nr 306/2020 z 11.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 305/2020 z 11.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik - załącznik


Zarządzenie nr 304/2020 z dnia 10.12.2020 r. w sprawie zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok


Zarządzenie nr 303/2020 z 08.12.2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 r.


Zarządzenie nr 302/2020 z 07.12.2020 r. w sprawie inwentaryzacji


Zarządzenie nr 301/2020z 04.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów niejawnych wytworzonych w Urzędzie Miasta i Gminy Chmielnik oraz otrzymanych z innych jednostek organizacyjnych


Zarządzenie nr 300/2020 z 01.12.2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. modernizacja kompleksu edukacyjno - rekracyjnego przy ul.Kwiatowej w Chmielniku w formule zaprojektuj-wybuduj dla realizacji części 2 - modernizacja nawierzchni na boisku do piłki nożnej, istniejących bieżniach i placu zabaw


Zarządzenie nr 299/2020 z 01.12.2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 r.


Zarządzenie nr 298/2020 z 30.11.2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 r.


Zarządzenie nr 297/2020 z 24.11.2020 r. w sprawie powołania koordynatora ds. systemu kontroli zarządczej


Zarządzenie nr 296/2020 z 24.11.2020 r. w sprawie  stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej  lokali  stanowiących mieszkaniowy zasób  Gminy Chmielnik


Zarządzenie Nr 295/2020 z 24-11-2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku w 2020 roku w zamian za święto przypadające w sobotę


Zarządzenie nr 294/2020 z 23-11-2020 r. w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Chmielnik na wniosek pracodawcy oraz powołania nowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Chmielnik

Zastąpione zarządzeniem nr 376/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 7 lipca 2021 r.


Zarządzenie nr 293/2020 z 23.11.2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 r.


Zarządzenie nr 292/2020 z 23.11.2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 r.


Zarządzenie nr 291/2020 z 12-11-2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Zarządzenie nr 290/2020 z 12-11-2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu aneksu nr 4 do Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2016-2023


Zarządzenie nr 289/2020 z 10-11-2020 r. w sprawie projektu budżetu MiG Chmielnik na 2021 t. oraz WPF Gminy Chmielnik na lata 2021-2040


Zarządzenie nr 288/2020 z 10.11.2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 r.


Zarządzenie nr 287/2020 z 07.11.2020 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego wykonanych robót


Zarządzenie nr 286/2020 z 30.10.2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 r.


Zarządzenie nr 285/2020 z 27.10.2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 r.


Zarządzenie Nr 284/2020 z 12-10-2020 r. w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) i zastępców kierowników (dyrektorów) gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Chmielnik


Zarządzenie Nr 283/2020 z 09-10-2020 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Kornelii Smagłowskiej na stanowisku młodszy referent ds. działalności gospodarczej i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku


Zarządzenie nr 282/2020 z 09-10-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok - załącznik do zarządzenia


Zarządzenie nr 281/2020 z 07-10-2020 r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego realizacji Części 1 zadania inwestycyjnego - Modernizacja istniejącego kortu tenisowego na zintegrowany obiekt boiska wielofunkcyjnego o nowej powierzchni multisportowej z funkcją sztucznego lodowiska


Zarządzenie nr 280/2020 z 07-10-2020 r. w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Chmielnik w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny


Zarządzenie nr 279/2020 z 06-10-2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w przedmiocie uchwalenia „Programu Współpracy na 2021 rok Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami”


Zarządzenie nr 278/2020 z 06-10-2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 277/2020 z 29-09-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok - załącznik do zarządzenia


Zarządzenie Nr 276/2020 z 15-09-2020 r. w sprawie powołania Koordynatora Gminnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego


Zarządzenie nr 275/2020 z 15-09-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok - załącznik do zarządzenia


Zarządzenie nr 274/2020 z 14-09-2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia 236/2020 Burmistrza Miasta  i Gminy  Chmielnik z dnia 09  czerwca 2020 roku  w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej


Zarządzenie nr 273/2020 z 07-09-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok


Zarządzenie nr 272/2020 z 01-09-2020 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku


Zarządzenie nr 271/2020 z 01-09-2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 225/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego dla przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r.


Zarządzenie nr 270/2020 z 01-09-2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 439/2018 z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta i Gminy Chmielnik i Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 269/2020 z 01-09-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok


Zarządzenie nr 268/2020 z 31-08-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok


Zarządzenie nr 267/2020 z 21-08-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok


Zarządzenie nr 266/2020 z 17-08-2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku

Zarządzenie nr 265/2020 z 17-08-2020 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego wykonanych robót

Zarządzenie nr 264/2020 z 17-08-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok


Zarządzenie nr 263/2020 z 24-07-2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska/miejsca wyznaczonego do kąpieli/miejskiego zbiornika wodnego Andrzejówka w Chmielniku


Zarządzenie nr 262/2020 z 24-07-2020 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej”


Zarządzenie nr 261/2020 z 23-07-2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: „Wieloosobowe stanowisko ds. działalności gospodarczej i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku”


Zarządzenie nr 260/2020 z 23-07-2020 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego zalewu "Andrzejówka" w Chmielniku

Zarządzenie nr 259/2020 z 23-07-2020 r. w sprawie powołania Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności

Zarządzenie nr 258/2020 z 22-07-2020r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok


Zarządzenie nr 257/2020 z 13-07-2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 256/2020 z 09-07-2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa mieszkańców gminy Chmielnik w projekcie pn."Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag

Zarządzenie nr 255/2020 z 07-07-2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 247/2020 z 26-06-2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28-06-2020 r.

Zarządzenie nr 254/2020 z 07-07-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 253/2020 z 06-07-2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 439/2018 z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta i Gminy Chmielnik i Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik

Zarządzenie nr 252/2020 z 06-07-2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik

Zarządzenie nr 251/2020 z 01-07-2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Chmielniku

Zarządzenie nr 250/2020 z 01-07-2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach

Zarządzenie nr 249/2020 z 01-07-2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku

Zarządzenie nr 248/2020 z 01-07-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 247/2020 z 26-06-2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28-06-2020 r.

Zarządzenie nr 246/2020 z 24-06-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 245/2020 z 24-06-2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Chmielniku

Zarządzenie nr 244/2020 z 24-06-2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach

Zarządzenie nr 243/2020 z 24-06-2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.S.Żeromskiego w Chmielniku

Zarządzenie nr 242/2020 z 23-06-2020 r. w sprawie sprzedaży autobusu szkolnego marki Autosan stanowiącego własność Gminy Chmielnik

Zarządzenie nr 241/2020 z 23-06-2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Chmielniku za 2019 rok

Zarządzenie nr 240/2020 z 23-06-2020 r. w sprawie zmian budżet na 2020 rok

Zarządzenie nr 239/2020 z 16-06-2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników UMiG w Chmielniku do prowadzenia spraw rejestrowania, aktualizacji i przechowywania pakietów wyborczych, odbierania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do UMiG w Chmielniku w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28-06-2020 r.

Zarządzenie nr 238/2020 z 16-06-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 237/2020 z 10-06-2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz w budynkach mieszkalnych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
Utrata mocy na podstawie zarządzenia nr 378/2021 Burmistrza z dnia 12 lipca 2021 r.

Zarządzenie nr 236/2020 z 09-06-2020 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 235/2020 z 05-06-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 234/2020 z 05-06-2020 r. w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w MiG Chmielnik oraz jednostek organizacyjnych MiG Chmielnik

Zarządzenie nr 233/2020 z 03-06-2020 r. w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku

Zarządzenie nr 232/2020 z 03-06-2020 r. w sprawie aktualizacji dokumentacji przewtarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniu

Zarządzenie nr 231/2020 z 02-06-2020 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego realizacji zadania pn."Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem, zapleczem socjalno-technicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą" zamówienie uzupełniające

Zarządzenie nr 230/2020 z 29-05-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 229/2020 z 26-05-2020 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach

Zarządzenie nr 228/2020 z 26-05-2020 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Chmielniku

Zarządzenie nr 227/2020 z 26-05-2020 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku

Zarządzenie nr 226/2020 z 26-05-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 r.

Zarządzenie nr 225/2020 z 25-05-2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego dla przeprowadzenia powszechncego spisu rolnego w 2020 r.

Zarządzenie nr 224/2020 z 15-05-2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku za 2019 rok

Zarządzenie nr 223/2020 z 15-05-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 r.

Zarządzenie nr 222/2020 z 12-05-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 r.

Zarządzenie nr 221/2020 z 11-05-2020 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu uczestnictwa mieszkańców w projekcie pn.:"Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańcó gminy Chmielnik"

Zarządzenie nr 220/2020 z 08-05-2020 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Miasta i Gminy Chmielnik za 2019 rok
RAPORT
fls/bip_pliki/2020_08/BIPOLD017080/17080.pdf

Zarządzenie nr 219/2020 z 04-05-2020 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego realizacji zadania pn.:"Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem, zapleczem socjalno-technicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą"

Zarządzenie nr 218/2020 z 30-04-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 r.

Zarządzenie nr 217/2020 z 22-04-2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru realizacji zadania pn."Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Śladków Mały, Gmina Chmielnik"

Zarządzenie nr 216/2020 z 22-04-2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru realizacji zadania pn.:"Kompleksowa rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Chmielnik"

Zarządzenie nr 215/2020 z 22-04-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 r.

Zarządzenie nr 214/2020 z 20-04-2020 r. w sprawie powołąnia Komisji do odbioru końcowego realizacji zadania pn.:"Termomodernizacja i przebudowa budynku gminnego zlokalizowanego przy Placu Kościelnym 5 w Chmielniku-zamówienie uzupełniające"

Zarządzenie nr 213/2020 z 20-04-2020 r. w sprawie powołąnia Komisji do odbioru końcowego realizacji zadania pn.:"Termomodernizacja i przebudowa budynku gminnego zlokalizowanego przy Placu Kościelnym 5 w Chmielniku"

Zarządzenie nr 212/2020 z 15-04-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 r.

Zarządzenie nr 211/2020 z 07-04-2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wybór Operatora Projektu w ramach realizacji zadania publicznego w formie regrantingu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku

Zarządzenie nr 210/2020 z 07-04-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 r.

Zarządzenie nr 209/2020 z 03-04-2020 r. w sprawie powołania Sądu Konkursowego oraz określenia organizacji składu i trybu pracy Sądu Konkursowego w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pn.:"Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Chmielnik" w ramach projektu pn."Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik"

Zarządzenie nr 208/2020 z 31-03-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 r.

Zarządzenie nr 207/2020 z 27-03-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 r.

Zarządzenie nr 206/2020 z 26-03-2020 r. w sprawie odwołania konkursów na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Chmielniku, Samorządowego Przedszkola w Chmielniku i Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach

Zarządzenie nr 205/2020 z 24-03-2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Chmielnik w sprawie wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw (jednostek pomocniczych gminy)

Zarządzenie nr 204/2020 z 24-03-2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach

Zarządzenie nr 203/2020 z 24-03-2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Chmielniku

Zarządzenie nr 202/2020 z 24-03-2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku

Zarządzenie nr 201/2020 z 24-03-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 r.

Zarządzenie nr 200/2020 z 13-03-2020 r. w sprawie sprawie ograniczeń w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku

Zarządzenie nr 199/2020 z 13-03-2020 r. w sprawie: powołania Zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie Miasta i Gminy Chmielnik za 2019 r.

Zarządzenie nr 198/2020 z 13-03-2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Operatora Projektu w ramach realizacji zadania publicznego w formie regrantingu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku

Zarządzenie nr 197/2020 z 10-03-2020 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik "Chmielnicki August"

Zarządzenie nr 196/2020 z 10-03-2020 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach

Zarządzenie nr 195/2020 z 10-03-2020 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Chmielniku

Zarządzenie nr 194/2020 z 10-03-2020 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku

Zarządzenie nr 193/2020 z 10-03-2020w sprawie wprowadzenia zmian do Regulmianu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku

Zarządzenie nr 192/2020 z 24-03-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 r.

Zarządzenie nr 191/2020 z 03-03-2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 190/2020 z 26-02-2020 r. w sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Straży Miejskiej w Chmielniku

Zarządzenie nr 189/2020 z 26-02-2020 r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Zarządzenie nr 188/2020 z 26-02-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 r.

Zarządzenie nr 187/2020 z 25-02-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 r.

Zarządzenie nr 186/2020 z 20-02-2020 r. w sprawie udzielenia połnomocnictwa pełniącemu obowiązki kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielniku

Zarządzenie nr 185/2020 z 20-02-2020 r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielniku

Zarządzenie nr 184/2020 z 14-02-2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku

Zarządzenie nr 183/2020 z 14-02-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 r.

Zarządzenie nr 182/2020 z 07-02-2020 r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń
Utrata mocy na podstawie zarządzenia nr 346/2021 Burmistrza MiG Chmielnik z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie nr 181/2020 z 06-02-2020 r. w sprawie zmian zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez Gminę Chmielnik

Zarządzenie nr 180/2020 z 06-02-2020 r. w sprawie upoważnienia Michała Hanczke do wykonywania czynności polegających na sprawdzeniu tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej

Zarządzenie nr 179/2020 z 05-02-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 178/2020 z 04-02-2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku

Zarządzenie nr 177/2020 z 04-02-2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Straży Miejskiej w Chmielniku

Zarządzenie nr 176/2020 z 03-02-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 175/2020 z 20-01-2020 r. w sprawie wprowadzenia tymczasowego regulaminu korzystania z lodowiska zlokalizowanego w Chmielniku

Zarządzenie nr 174/2020 z 20-01-2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrytacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik

Zarządzenie nr 173/2020 z 14-01-2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrozyzmu

Zarządzenie nr 172/2020 z 14-01-2020 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Chmielnik w 2020 r.

Zarządzenie nr 171/2020 z 02-01-2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 439/2018 z dnia 02-01-2018 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta i Gminy Chmielnik i Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik, zmienionego zarządzeniem nr 25/2019 z dnia 17 styczani 2019 r.

Zarządzenie nr 170/2020 z 02-01-2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 466/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku

Zarządzenie nr 169/2020 z 02-01-2020 r. w sprawie upoważnienia Zastęcy Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

Zarządzenie nr 168/2020 z 02-01-2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2020

Zarządzenie nr 167/2020 z 02-01-2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Kierownika Środowiskowego Domu Samoopomocy w Chmielniku

Zarządzenie nr 166/2020 z 02-01-2020 r. w sprawie pełnienia obowiązków Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielniku

Zarządzenie nr 165/2020 z 02-01-2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 164/2020 z 02-01-2020 r. w sprawie sporządzenia planu finansowego jednostki Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku

Zarządzenie nr 163/2020 z 02-01-2020 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

Zarządzenie nr 162/2020 z 02-01-2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2020

Zarządzenie nr 161/2020 z 02-01-2020 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej

Metryka

sporządzono
2020-02-07 przez Wydziały Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku
udostępniono
2020-02-07 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2023-01-23 11:59 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
908
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.