Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Chmielniku dot. przetwarzania danych osobowych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Chmielniku dot. przetwarzania danych osobowych, bieżące, menu 1388 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Chmielniku dot. przetwarzania danych osobowych

Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Chmielniku dot. przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

w związku z zapisami art. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) informuję, że:

Tożsamość Administratora,
dane kontaktowe:

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Chmielniku, 26-020 Chmielnik, ul. Dygasińskiego 12
Zgodnie z Uchwałą nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 27 marca 2015 r. oraz Zarządzeniem nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Chmielnik z dnia 30 marca 2015 r., Straż Miejska w Chmielniku jest umiejscowiona w strukturze Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, określonej w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.


Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych rodo@chmielnik.com

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie. art. 10.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.).

Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.),
w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane: uzyskane:

a) w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

b) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

Dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom w następujących przypadkach:

- na podstawie wniosku od właściwego organu do otrzymania danych osobowych,
- na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
- w procesie rekrutacji od osoby, której dane dotyczą gdy ta wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w jednym lub większej liczbie określonych celów.


Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

- dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
- żądania ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych jest:

- obowiązkowe i wynika z przepisów prawa,
- dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu.


Prawa podmiotów danych:

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

a) Do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa,

b) Do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Dane osobowe przetwarzane przez Straż Miejską przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.

Informujemy, że Straż Miejska w Chmielniku, w celu utrwalenia dowodów popełnienia wykroczenia, stosuje aparaty fotograficzne (dokumentowanie wykroczeń).

W odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475 z późn. zm.)prawa osób, których dane dotyczą, są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące te postępowania (art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości).

Komendant Straży Miejskiej w Chmielniku Zbigniew Kępa

Metryka

sporządzono
2019-04-02 przez Tomasz Biernacki
udostępniono
2019-04-02 02:00 przez Tomasz Biernacki
zmodyfikowano
2020-02-07 12:18 przez Tomasz Biernacki
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
663
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.