Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik Zarządzenia Burmistrza z 2019 r. - kadencja 2018-2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Burmistrza z 2019 r. - kadencja 2018-2024, bieżące, menu 1386 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Burmistrza z 2019 r. - kadencja 2018-2024

Zarządzenia Burmistrza z 2019 r. - kadencja 2018-2024

Zarządzenie nr 159/2019 z 31-12-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok


Zarządzenie nr 158/2019 z 31-12-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok


Zarządzenie nr 157/2019 z 30-12-2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2020 rok


Zarządzenie nr 156/2019 z 31-12-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok


Zarządzenie nr 155/2019 z 17-12-2019 r. w sprawie powołania komisji w celu oceny złożonych wniosków w ramach ogłoszonego naboru wniosków na projekt z zakresu sportu na 2020 r.


Zarządzenie nr 154/2019 z 17-12-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok


Zarządzenie nr 153/2019 z 17-12-2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 151/2019 z 16-12-2019 r. w sprawie utworzenia spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty Leśnej wsi Suchowola, nadania jej statutu i wyznaczenia organów spółki


Zarządzenie nr 150/2019 z 10-12-2019 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Straży Miejskiej w Chmielniku


Zarządzenie nr 149-2019 z 10-12-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


Zarządzenie nr 148/2019 z 09-12-2019 r. w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2020 roku


Zarządzenie nr 147/2019 z 09-12-2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku

Zarządzenie nr 146/2019 z 04-12-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


Zarządzenie nr 145/2019 z 03-12-2019 r. w sprawie powołania Komisji doradczej w zakresie opiniowania wniosków nauczycieli ubiegających się o udzielenie pomocy zdrowotnej


Zarządzenie nr 144/019 z 29-11-2019 r. w sprawie Regulaminu Pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej


Zarządzenie nr 143/2019 z 29-11-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


Zarządzenie nr 142/2019 z 26-11-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


Zarządzenie nr 141/2019 z 25-11-2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 379/2014 Burmistrza MiG Chmielnik z dnia 07-03-2014 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, używanych w jednostkach OSP z terenu Gminy Chmielnik

Utrata mocy na podstawie zarządzenia nr 327/2021 Burmistrza MiG Chmielnik z dnia 25-01-2021 r.


Zarządzenie nr 140/2019 z 21-11-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


Zarządzenie nr 139/2019 z 15-11-2019 r. w sprawie regulaminu Biuletynu Informacji Publicznej UMiG w Chmielniku


Zarządzenie nr 138/2019 z 15-11-2019 r. w sprawie powołania komisji do obioru końcowego realizacji zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Chmielnik, zadania:Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik obejmująca: - budynek OSP w Kotlicach oraz budynek MGOPS – ŚDS w Zreczu Duży,


Zarządzenie nr 137/2019 z 15-11-2019 r. w sprawie projektu budżetu na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2040 - projekt budżetu i WPF dostępny na pod linkiem


Zarządzenie nr 136/2019 z 12-11-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


Zarządzenie nr 135/2019 z 31-10-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


Zarządzenie nr 134/2019 z 31-10-2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika i Zastępcy Kierownika USC w Chmielniku


Zarządzenie nr 133/2019 z 28-10-2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku za 2018 rok


Zarządzenie nr 132/2019 z 28-10-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


Zarządzenie nr 131/2019 z 22-10-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


Zarządzenie nr 130/2019 z 18-10-2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 129/2019 z 10-10-2019 r. w sprawie zmian zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez Gminę Chmielnik


Zarządzenie nr 128/2019 z 10-10-2019 r. w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności


Zarządzenie nr 127/2019 z 09-10-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


Zarządzenie nr 126/2019 z 02-10-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


Zarządzenie nr 125/2019 z 30-09-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


Zarządzenie nr 124/2019 z 23-09-2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Katarzyny Baran na stanowisku młodszy referent ds. obsługi Rady w Wydziale Administracji Urzędu Miasta i Gminy Chmielniku


Zarządzenie nr 123/2019 z 17-09-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


Zarządzenie nr 122/2019 z 17-09-2019 r. w sprawie przyznania dotacji na projekt Rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2019 roku – II nabór


Zarządzenie nr 121/2019 z 12-09-2019 r. w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski złożone o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym w ramach II naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Chmielnik w 2019 r.


Zarządzenie nr 120/2019 z 12-09-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


Zarządzenie nr 119/2019 z 11-09-2019 r. w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu II naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2019 roku


Zarządzenie nr 118/2019 z 02-09-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


Zarządzenie nr 117/2019 z 02-09-2019 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach


Zarządzenie nr 116/2019 z 30-08-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


Zarządzenie nr 115/2019 z 26-08-2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamieszczania ogłoszeń w serwisie „Ogłoszenia” na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku


Zarządzenie nr 114/2019 z 26-08-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


Zarządzenie nr 113/2019 z 20-08-2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 X 2019 r.


Zarządzenie nr 112/2019 z 20-08-2019 r. w sprawie stawek czynszu za 1 m.kw powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Chmielnik
Utrata mocy na podstawie zarządzenia nr 333/2021 Burmistrza MiG Chmielnik z dnia 16.02.2021 r.


Zarządzenie nr 111/2019 z 16-08-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


Zarządzenie nr 110/2019 z 12-08-2019 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości dla Szkoły Podstawowej im.S. Żeromskiego w Chmielniku


Zarządzenie nr 109/2019 z 12-08-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


Zarządzenie nr 108/2019 z 09-08-2019 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości dla Samorządowego Przedszkola w Chmielniku -


Zarządzenie nr 107/2019 z 09-08-2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 93/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 12-06-2019 r. dot. powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne


Zarządzenie nr 106/2019 z 31-07-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


Zarządzenie nr 105/2019 z 22-07-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


Zarządzenie nr 104/2019 z 22-07-2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wydarzenia „Dożynki Gminy Chmielnik – Ługi 2019”


Zarządzenie nr 103/2019 z 16-07-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


Zarządzenie nr 102/2019 z 05-07-2019 r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 101/2019 z 05-07-2019 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza do prowadzenia spraw gminy


Zarządzenie nr 100/2019 z 05-07-2019 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji do spraw przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Zrecze Duże


Zarządzenie nr 99/2019 z 04-07-2019 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego realizacji zadania pn.:”Budowa budynku ZPO w Piotrkowicach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.


Zarządzenie nr 98/2019 z 03-07-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


Zarządzenie nr 97/2019 z 01-07-2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 96/2019 z 01-07-2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Zrecze Duże


Zarządzenie nr 95/2019 z 28-06-2019 r. w sprawie powołania komisji w celu określenia wartości przekazanych pojazdów


Zarządzenie nr 94/2019 z 24-06-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


Zarządzenie nr 93/2019 z 12-06-2019 r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne


Zarządzenie nr 92/2019 z 11-06-2019 r. w sprawie harmonogramu czynności z zakończenia działalności Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku

Zarządzenie nr 90/2019 z 03-06-2019 r. w sprawie ogłoszenia uzupełnienia naboru mieszkańców do udziału w projekcie "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców Gminy Chmielnik" w zakresie kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej

Zarządzenie nr 89/2019 z 31-05-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 88/2019 z 30-05-2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego realizacji zadania pn.: Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Chmielnik"

Zarządzenie nr 87/2019 z 30-05-2019 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Miasta i Gminy Chmielnik za rok 2018 rok

Zarządzenie nr 86/2019 z 23-05-2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 259/2009 Burmistrza MiG Chmielnik z dnia 14.05.2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania kończącego tę służbę w UMiG w Chmielniku

Zarządzenie nr 85/2019 z 20-05-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 84/2019 z 21-05-2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 259/2009 Burmistrza MiG Chmielnik z dnia 14.05.2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania kończącego tę służbę w UMiG w Chmielniku

Zarządzenie nr 83/2019 z 06-05-2019 r. w sprawie wyzczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlementu Europejskiego zarządzonyc na dzień 26-05-2019 r.

Zarządzenie nr 82/2019 z 06-05-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 81/2019 z 26-04-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 80/2019 z 17-04-2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze:"Stanowisko ds. obsługi Rady w Wydziale Administracji UMiG w Chmielniku"

Zarządzenie nr 79/2019 z 17-04-2019 r. w sprawie wyboru oferty i podziału środków na realizację zadania publicznego na przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w świetlicach w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 78/2019 z 16-04-2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w UMiG w Chmielniku oraz wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy

Zarządzenie nr 77/2019 z 16-04-2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwalego

Zarządzenie nr 76/2019 z 16-04-2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej sposób monitorowania satysfakcji Klienta UMiG w Chmielniku wypracowanej w ramach projektu "Nowczesna i skuteczna e-administracja" współfinansowanego przez UE w ramach EFS

Zarządzenie nr 75/2019 z 16-04-2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej sposób monitorowania satysfakcji Klienta UMiG w Chmielniku w zakresie zarządzania nieruchomościami wypracowanej w ramach projektu "Nowczesna i skuteczna e-administracja" współfinansowanego przez UE w ramach EFS

Zarządzenie nr 74/2019 z 16-04-2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej usprawnienia dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy dla klienta UMiG w Chmielniku wypracowanej w ramach projektu "Nowczesna i skuteczna e-administracja" współfinansowanego przez UE w ramach EFS

Zarządzenie nr 73/2019 z 16-04-2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 500/2018 Burmistrza MiG Chmielnik z dnia 28-06-2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w UMiG w Chmielniku

Zarządzenie nr 72/2019 z 16-04-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 71/2019 z 12-04-2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26-05-2019 r.

Zarządzenie nr 70/2019 z 09-04-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 69/2019 z 02-04-2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Straży Miejskiej w Chmielniku

Zarządzenie nr 68/2019 z 02-04-2019 r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń
Zarządzenie nr 68/2019 zastąpione zarządzeniem nr 370/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 28 czerwca 2021 r.

Zarządzenie nr 67/2019 z 01-04-2019 r. w sprawie wyboru oferty i podziału środków na realizację zadania pub. na prowadzenie w 2019 r. świetlic lub klubów dziecięco-młodzieżowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 66/2019 z 29-03-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 65/2019 z 28-03-2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu zaopiniowania złożonych ofert

Zarządzenie nr 64/2019 z 26-03-2019 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego parku miejskiego zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Dygasińskiego i Żeromskiego, Rynku w Chmielniku

Zarządzenie nr 63/2019 z 26-03-2019 r. w sprawie regulaminu funkcjowania monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku

Zarządzenie nr 62/2019 z 20-03-2019 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie Miasta i Gminy Chmielnik za rok 2018

Zarządzenie nr 61/2019 z 20-03-2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu aneksu nr 3 do Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2016-2023

Zarządzenie nr 60/2019 z 14-03-2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy UMiG w Chmielniku

Zarządzenie nr 59/2019 z 11-03-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 58/2019 z 11-03-2019 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej

Zarządzenie nr 57/2019 z 11-03-2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego

Zarządzenie nr 56/2019 z 11-03-2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 55/2019 z 01-03-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 54/2019 z 28-02-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 53/2019 z 28-02-2019 r. w sprawie wyboru oferty i podziału środków na realizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu na wybór Operatora Projektu w ramach realizcji zadania publicznego w formie regrantingu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 r.

Zarządzenie nr 52/2019 z 28-02-2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2019 r. świetlic lub klubów dziecięco-młodzieżowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 51/2019 z 28-02-2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w świetlicach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 50/2019 z 26-02-2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert

Zarządzenie nr 49/2019 z 26-02-2019 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób zamieszkałych na terenie miasta i gminy Chmielnik

Zarządzenie nr 48/2019 z 26-02-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 r.

Zarządzenie nr 47/2019 z 21-02-2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w UMiG w Chmielniku

Zarządzenie nr 46/2019 z 20-02-2019 r. w sprawie ogłoszenia zbiorczych wyników sołtysa i rad sołeckich na kadencję 2019-2024 w Gminie Chmielnik

Zarządzenie nr 45/2019 z 19-02-2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji ds. przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Suskrajowice

Zarządzenie nr 44/2019 z 12-02-2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w świetlicach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 43/2019 z 12-02-2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2019 r. świetlic lub klubów dziecięco-młodzieżowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 42/2019 z 12-02-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 r.

Zarządzenie nr 41/2019 z 12-02-2019 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji ds. przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich w 2019 r. (Lubania i Suskrajowice)

Zarządzenie nr 40/2019 z 11-02-2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Zarządzenie nr 39/2019 z 11-02-2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Suskrajowic

Zarządenie nr 38/2019 z 08-02-2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Chmielniku

Zarządzenie nr 37/2019 z 04-02-2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert

Zarządzenie nr 36/2019 z 04-02-2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu uczestnictwa mieszkańców w projekcie pn."Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców gminy Chmielnik"

Zarządzenie nr 35/2019 z 04-02-2019 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji ds. przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w 2019 r.

Zarządzenie nr 34/2019 z 01-02-2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Lubania

Zarządzenie nr 33/2019 z 29-01-2019 r. w sprawie upoważnienia

Zarządzenie nr 32/2019 z 29-01-2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 r.

Zarządzenie nr 31/2019 z 28-01-2019 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji ds. przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w 2019 r.

Zarządzenie nr 30/2019 z 28-01-2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wybór Operatora Projektu w ramach realizacji zadania publicznego w formie regrantingu w zakresie profikatyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 r.

Zarządzenie nr 29/2019 z 22-01-2019 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w UMiG w Chmielniku

Zarządzenie nr 28-2019 z 22-01-2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. nadzoru realizacji zadania pn."Budowa budynku ZPO w Piotrkowicach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"

Zarządzenie nr 27/2019 22-01-2019 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Chmielnik w 2019 r.

Zarządzenie nr 26/2019 z 22-01-2019 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji ds. przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w 2019 r.

Zarządzenie nr 24/2019 z 17-01-2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik

Zarządzenie nr 23/2019 z 14-01-2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego UMiG w Chmielniku

Zarządzenie nr 22/2019 z 14-01-2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w świetlicach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 21/2019 z 14-01-2019 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji ds. przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w 2019 r.

Zarządzenie nr 20/2019 z 10-01-2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2019 r. świetlic lub klubów dziecięco-młodzieżowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 19/2019 z 10-01-2019 r. w sprawie wprowadzenia "Planu ochrony informacji niejawnych" i "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w UMiG w Chmielniku

Zarządzenie nr 18/2019 z 08-01-2019 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji ds. przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w 2019 r.

Zarządzenie nr 17/2019 z 07-01-2019 r. w sprawie przyznania dotacji na projekt Rozwoju Sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2019 r.

Metryka

sporządzono
2019-03-08 przez Tomasz Biernacki
udostępniono
2019-03-08 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2021-07-12 13:39 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
605
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.