Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Uchwały z 2018 r. kadencja 2018-2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2018 r. kadencja 2018-2024, bieżące, menu 1381 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2018 r. kadencja 2018-2024

Uchwały z 2018 r. kadencja 2018-2024

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
dostępny pod linkiem  http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/actbymonths
/skany w.pdf/


Uchwały podjęte podczas I sesji 19 listopada 2018 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 1/2018

I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chmielniku

I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Chmielniku

I/3/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych wchodzących w skład komisji Rady Miejskiej w Chmielniku

I/4/2018 w sprawie powołania składu osobowego i zatwierdzenia przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Chmielniku


Uchwały podjęte podczas II sesji 29 listopada 2018 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 2/2018

II/5/2018 w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chmielniku na zawarcie umów na wynajem pomieszczeń oraz umów najmu lokali.

II/6/2018 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku.

II/7/2018 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

II/8/2018 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych do Rady Miejskiej w Chmielniku, Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczących Rady.
Utrata mocy uchwały nr II/8/2018 na podstawie uchwały nr XXXVI/373/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 listopada 2021 r. z obowiązywaniem od 1 stycznia 2022 r.

II/9/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wysokości i zasad wypłaty diet dla sołtysów Gminy Chmielnik
Utrata mocy uchwały nr II/9/2018 RM z dnia 29 listopada 2018 r. na mocy uchwały nr LVII/558/2023 RM w Chmielniku z dnia 28 sierpnia 2023 r.

II/10/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik.

II/11/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku.

II/12/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.

II/13/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sam nieruchomość.

II/14 /2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas określony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. - mapa

II/15/2018 w sprawie wstępnej nowej lokalizacji istniejących przystanków komunikacyjnych.

II/16/2018 w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik.

II/17/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

II/18/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

II/19 /2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2018 – 2035.

II/20/2018 w sprawie zmian budżetu na 2018 rok
Uchwały podjęte podczas III sesji 28 grudnia 2018 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 3/2018

III/21/2018 w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Miasta i Gminy Chmielnik

III/22/2018 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego

III/23/2018 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Chmielniku na 2019 rok

III/24/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2018 – 2035

III/25/2018 w sprawie zmian budżetu na 2018 rok

III/26/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019 – 2035

III/27/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2019 rok

III/28/2018 w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku w 2019 r.

Metryka

sporządzono
2018-11-28 przez Adam Pietrzyk
udostępniono
2018-11-28 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2023-09-05 11:51 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
699
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.