Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik Zarządzenia Burmistrza z 2017 r. - kadencja 2014-2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Burmistrza z 2017 r. - kadencja 2014-2018, bieżące, menu 1363 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Burmistrza z 2017 r. - kadencja 2014-2018

Zarządzenia Burmistrza z 2017 r. - kadencja 2014-2018

Zarządzenie nr 438/2017 z 28.12.2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

Zarządzenie nr 437/2017 z 22.12.2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

Zarządzenie nr 436/2017 z 22.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju Sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 435/2017 z 21.12.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 roku

Zarządzenie nr 434/2017 z 19.12.2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 r.

Zarządzenie nr 433/2017 z 19-12-2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników sołtysa oraz rady sołeckiej Celiny Nowe

Zarządzenie nr 432/2017 z 12-12-2017 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej utrata mocy na podstawie zarządzenia nr 58/2019 z 11-03-2019 r

Zarządzenie nr 431/2017 z 12-12-2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 r.

Zarządzenie nr 430/2017 z 12-12-2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników UMiG w Chmielniku
Utrata mocy na podstawie zarządzenia nr 330/2021 Burmistrza MiG Chmielnik z dnia 11 lutego 2021 r.

Zarządzenie nr 429/2017 z 01-12-2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 r.

Zarządzenie nr 428/2017 z 30-11-2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru realizacji zadania p.n."Budowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach wraz z niezbędną infrastrukturą

Zarządzenie nr 427/2017 z 29-11-2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w Chmielniku

Zarządzenie nr 426/2017 z 29-11-2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 r.

Zarządzenie nr 425/2017 z 20-11-2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 r.

Zarządzenie nr 424/2017 z 17-11-2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 r.

Zarządzenie nr 423/2017 z 14-11-2017 r. w sprawie projektu budżetu na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2035

Zarządzenie nr 422/2017 z 02-11-2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 r.

Zarządzenie nr 421/2017 z 31-10-2017 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia kasacji składników majątkowych będących na stanie UMiG w Chmielniku

Zarządzenie nr 420/2017 z 31-10-2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

Zarządzenie nr 419/2017 z 30-10-2017 r. w sprawie powołania komisji rekturacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. projektów strukturalnych w Wydziale Inwestycji i Projektów Strukturalnych UMiG w Chmielniku

Zarządzenie nr 418/2017 z 24-10-2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu aneksu nr 1 do Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielniku na lata 2016-2023

Zarządzenie nr 417/2017 z 24-10-2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 r.

Zarządzenie nr 416/2017 z 19-10-2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnitwa Dyrektowi SP w Chmielniku do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu w ramach RPO Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, poddziałanie RPSW.08.03.06 Wzrost jakości edukacji ogólnej -ZIT

Zarządzenie nr 415/2017 z 18-10-2017 r. w sprawie upoważnienia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości

Zarządzenie nr 414/2017 z 11-10-2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 r.

Zarządzenie nr 413/2017 z 02-10-2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu używania logo Miasta i Gminy Chmielnik

Zarządzenie nr 412/2017 z 29-09-2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 r.

Zarządzenie nr 411/2017 z 29-09-2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 r.

Zarządzenie nr 410/2017 z 29-09-2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera - firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn."Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik"

Zarządzenie nr 408/2017 z 21-09-2017 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż dźwigu budowalnego towarowego WBT i zbycia jego w drodze negocjacji z nabywcą

Zarządzenie nr 407/2017 z 19-09-2017 r. w sprawie upoważeniania dyrektora M-GOPS w Chmielniku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenie nr 406/2017 z 19-09-2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 r.

Zarządzenie nr 405/2017 z 11-09-2017 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego wykonanych robót

Zarządzenie nr 404/2017 z 31.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik- zadanie – Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku.

Zarządzenie nr 403/2017 z 31.08.2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

Zarządzenie nr 402/2017 z 28.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko referenta ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnej dla uczniów w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku.

Zarządzenie nr 401/2017 z 25.08.2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok.

Zarządzenie nr 400/2017 z 25.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. programów pomocowych w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku.

Zarządzenie nr 399/2017 z 22.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego realizacji zamówienia uzupełniającego do robót w ramach termomodernizacji budynku Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną.

Zarządzenie nr 398/2017 z 22.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik- zadanie 1- Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego
w Chmielniku wraz z załącznikiem i salą gimnastyczną.

Zarządzenie nr 397/2017 z 22.08.2017 r. zarządzenie zmieniające skład osobowy Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Chmielnik.

Zarządzenie nr 396/2017 z 22.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 395/2017 z 22.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 394/2017 z 22.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 393/2017 z 22.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 392/2017 z 22.08.2017 r. w sprawie powołania społecznej komisji do przeprowadzenia konsultacji dotyczących utworzenia nowego sołectwa wydzielonego z istniejącego sołectwa Celiny, zarządzonych na dzień 3 września 2017 r.

Zarządzenie nr 391/2017 z 18.08.2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok.

Zarządzenie nr 390/2017 z 11.08.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera- firmy o statusie MSP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn."Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik”.

Zarządzenie nr 389/2017 z 01.08.2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok.

Zarządzenie nr 388/2017 z 31.07.2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach do podpisywania dokumentów związanychz przygotowaniem wniosku i realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

Zarządzenie nr 387/2017 z 31.07.2017 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik.

Zarządzenie nr 386/2017 z 31.07.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2016-2030.

Zarządzenie nr 385/2017 z 31.07.2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok.

Zarządzenie nr 384/2017 z 17.07.2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok.

Zarządzenie nr 383/2017 z 06.07.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia nowego sołectwa wydzielonego z istniejącego sołectwa Celiny w Gminie Chmielnik

Zarządzenie nr 382/2017 z 06.07.201 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego UMiG w Chmielniku

Zarządzenie nr 381/2017 z 30.06.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2016-2030

Zarządzenie nr 380/2017 z 30.06.2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

Zarządzenie nr 379/2017 z 30.06.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczącymi zmiany istniejącej nazwy "ulica 13 Stycznia" w Chmielniku

Zarządzenie nr 378/2017 z 14.06.2017 r. w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Ciecierze i członka Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 377/2017 z 14.06.2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej XIX edycji konkursu Piękna i Bezpieczna zagroda - przyjazna środowisku, celem wyłonienia jednego uczestnika do daleszego etapu powiatowego

Zarządzenie nr 376/2017 z 13.06.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 209/2012 Burmistrza MiG Chmielnik Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 16.05.2012 r. w sprawie aktualizacji "Dokumentacjji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie miasta i gminy Chmielnik / zarządzenie dostępne w Wydziale Administracji

Zarządzenie nr 375/2017 z 13.06.2017 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Chmielnik- zmiana zarządzenie nr 361/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r.

Zarządzenie nr 374/2017 z 13.06.2017 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Chmielnik

Zarządzenie nr 373/2017 z 13.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego UMiG w Chmielniku

Zarządzenie nr 372/2017 z 12.06.2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 r.

Zarządzenie nr 371/2017 z 08.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego wykonanych robót

Zarządzenia nr 370/2017 z 31.05.2017 r. w sprawie powołania Zespołu Strategicznego do monitorowania i ewaluacji "Aktulizacji Strategii Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2016-2022 z perspektywą do roku 2022"

Zarządzenie nr 369/2017 z 31.05.2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

Zarządzenie nr 368/2017 z 25.05.2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Ciecierze

Zarządzenie nr 367/2017 z 22.05.2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

Zarządzenie nr 366/2017 z 18.05.2017 r. w sprawie powołania ABI w UMiG w Chmielniku

Zarządzenie nr 365/2017 z 18.05.2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

Zarządzenie nr 364/2017 z 17.05.2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych przy realizacji zadania Modernizacja dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń na osiedlu Sady w Chmielniku

Zarządzenie nr 363/2017 z 08.05.2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

Zarządzenie nr 362/2017 z 28.04.2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

Zarządzenie nr 361/2017 z 28.04.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady RM w Chmielniku projektu uchwały RM w Chmielniku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Zarządzenie nr 360/2017 z 27.04.2017 r. w sprawue wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego parku miejskiego zlokalizowwanego pomiędzy ulicami: Dygasińskiego i Żeromskiego oraz Rynku w Chmielniku /zarządzenie dostępne w Wydziale Kadr i Organizacji/ utrata mocy na podstawie zarządzenia nr 64/2019 z 26-03-2019 r.

Zarządzenie nr 359/2017 z 25.04.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli "Andrzejówka"

Zarządzenie nr 358/2017 z 24.04.2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

Zarządzenie nr 357/2017 z 21.04.2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Samorządowego Przedszkola w Chmielniku do podpisywania dokumentów związanych z przygotowaniem i realizacją projektu w ramach RPO Woj.Św-kiego na lata 2014-2020 poddziałanie 8.3.1. Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej

Zarządzenie nr 356/2017 z 20.04.2017 r. w sprawie sprzedaży dźwigu budowlanego towarowego stanowiącego własność gminy Chmielnik

Zarządzenie nr 355/2017 z 20.04.2017 r. w sprawie odwołania ABI w UMiG w Chmielniku i jego zastępcy

Zarządzenie nr 354/2017 z 20.04.2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiolowych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik utrata mocy na podstawie zarządzenia nr 102/2019 z 05-07-2019 r.

Zarządzenie nr 353/2017 z 19.04.2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku /zarządzenie dostępne w Wydziale Kadr i Organizacji/

Zarządzenie nr 352/2017 z 10.04.2017 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku UMiG w Chmielniku /zarządzenie dostępne w Wydziale Kadr i Organizacji/ utrata mocy na podstawie zarządzenia nr 63/2019 z 26-03-2019 r.

Zarządzenie nr 351/2017 z 10.04.2017 r. w sprawie upoważnienia D.Szczygłowskiej do wystawienia i podpisywania upomień na nie zapłacone w terminie należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarządzenie nr 350/2017 z 07.04.2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok

Zarządzenie nr 349/2017 z 29.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej dla Miasta i Gminy Chmielnik /zarządzenie dostępne w Wydziale Kadr i Organizacji/

Zarządzenie nr 348/2017 z 29.03.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Zarządzenie nr 347/2017 z 29.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu MIasta i Gminy Chmielniku

Zarządzenie nr 346/2017 z 29.03.2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 r.

Zarządzenie nr 345/2017 z 21.03.2017 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż samochodu marki Volkswagen Transporter o nr rejestracyjnym.. i zbycia jego w drodze negocjacji z nabywcą

Zarządzenie nr 344/2017 z 20.03.2017 r. w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza MiG Chmielnik i Zapasowego Miejska Pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie miasta i gminy Chmielnik / zarządzenie dostępne w Wydziale Kadr i Organizacji/

Zarządzenie nr 343/2017 z 20.03.2017 r. w sprawie przymysowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osoby z rocznika 1995 zamieszkałej na terenie miasta i gminy Chmielnik
/zarządzenie dostępne w Wydziale Kadra i Organizacji/

Zarządzenie nr 342/2017 z 20.03.2017 r. w sprawie wyboru oferty i podziału środków na realizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu na wybór Operatora Konkursu na Mikrodotacje, który zleci realizację zadania publicznego w ramach regrantingu na realizacje w formie wsparcia zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Chmielnik poprzez prowadzenie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Zarządzenie nr 341/2017 z 16.03.2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego UMiG w Chmielniku na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i wojny

Zarządzenie nr 340/2017 z 16.03.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu UMiG w Chmielniku określającego procedury udzielania zamówień publicznych Utrata mocy na podstawie zarządzenia nr 323/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 04-01-2021 r.

Zarządzenie nr 339/2017 z 14.03.2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

Zarządzenie nr 338/2017 z 13.03.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na wybór Operatora Konkursu na Mikrodotacje, który zleci realizację zadania publicznego w ramach regrantingu na realizacje w formie wsparcia zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Chmielnik poprzez prowadzenie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


Zarządzenie nr 337/2017 z 06.03.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 379/2014 Burmistrza MIasta i Gminy Chmielnik z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, używanych w jednostkach ochotnicznych straży pożarnych z terennu gminy Chmielnik
Utrata mocy na podstawie zarządzenia nr 327/2021 Burmistrza MiG Chmielnik z dnia 25-01-2021 r.


Zarządzenie nr 336/2017 z 06.03.2017 r. w sprawie sprzedaży samochodu marki Volkswagen Transporter stanowiącego własność Gminy Chmielnik

Zarządzenie nr 335/2017 z 01.03.2017 r. w sprawie ustalenia procedur pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 334/2017 z 28.02.2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

Zarządzenie nr 333/2017 z 24.02.2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

Zarządzenie nr 332/2017 z 21.02.2017 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wybór Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu przy udziale środków finansowych z budżetu Miasta i Gminy Chmielnik w 2017 r.

Zarządzenie nr 331/2017 z 21.02.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmian nazwy ulic położonych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik

Zarządzenie nr 330/2017 z 16.02 2017 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Nadzieja Rodzinie w Kielcach realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 329/2017 z 16.02.2017 r. w sprawie sprzedaży samochodu marki Volkswagen Transporter stanowiącego własność Gminy Chmielnik

Zarządzenie nr 328/2017 z 13.02.2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

Zarządzenie nr 327/2017 z 31.01.2017 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP na terenie gminy Chmielnik

 
Zarządzenie nr 326/2017 z 31.01.2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok
 
Zarządzenie nr 325/2017 z 31.01.2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
 
Zarządzenie nr 324/2017 z 21.01.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 204/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 09.02.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamieszczania ogłoszeń w serwisie "Ogłoszenia" na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku
 
Zarządzenie nr 323/2017 z 24.01.2017 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Chmielnik w 2017 roku
 
Zarządzenie nr 322/2017 z 24.01.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury brakowania druków ścisłego zarachowania, które zostały zniszczone lub uszkodzone w procesach wydawania dowodów osobistych w latach 2001-2015 znajdujących się nadal w urzędzie Gminy Zarządzenie dostępne w siedzibie Urzędu- Wydział Kadr i Organizacji.

 
Zarządzenie nr 321/2017 z 17.01.2017 r. w sprawie przyznania dotacji na projekt Rozwoju Sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2017 roku
 
Zarządzenie nr 320/2017 z 17.01.2017 r. w sprawie upoważnienia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości. Zarządzenie dostępne w siedzibie Urzędu- Wydział Kadr i Organizacji.
 
Zarządzenie nr 319/2017 z 11.01.2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Chmielnik oznaczonej nr działki 994/25 położonej w Chmielniku
 
Zarządzenie nr 318/2017 z 02.01.2017 r. w sprawie Pubktu Kontaktowego ( HNS) tworzonego w celu wykonywania zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza, związanych z pobytem wojsk sojuszniczych na terenie Gminy Chmielnik
Zarządzenie nr 317/2017 z 2.01.2017 r. w sprawie powołania komsji oceniającej wnioski złożone o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym w roku 2017

Metryka

sporządzono
2017-02-01 przez Tomasz Biernacki
udostępniono
2017-02-01 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2021-07-12 14:14 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
651
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.