Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik Zarządzenia Burmistrza z 2016 r. - kadencja 2014-2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Burmistrza z 2016 r. - kadencja 2014-2018, bieżące, menu 1357 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Burmistrza z 2016 r. - kadencja 2014-2018

Zarządzenia Burmistrza z 2016 r. - kadencja 2014-2018

Zarządzenie nr 315/2016 z 30.12.2016 r. w sprawie planu przewozu uczniów do szkół i przedszkoli na zajęcia szkolne i z zajęć szkolnych do punktu zbiórki w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Chmielnik

Zarządzenie nr 314/2016 z 30.12.2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 r.

Zarządzenie nr 313/2016 z 29.12.2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 r.

Zarządzenie nr 312/2016 z 27.12.2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników UMiG w Chmielniku

Zarządzenie nr 311/2016 z 27.12.2016 r. w sprawie powierzenia ZUK w Chmielniku sp. z o.o. z siedzibą w msc. Zrecze Duże 1A, obowiązku prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w oparciu o Zasady Funkcjowania, określone w Załączniku nr 1, do niniejszego Zarządzenia.

Zarządzenie nr 310/2016 z 27.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielnik na 2017

Zarządzenie nr 309/2016 z 27.12.2016 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę pomieszczeń i powierzchni w placówkacj oświatowych dla których Gmina Chmielnik jest organem podatkowym

Zarządzenie nr 308/2016 z 27.12.2016 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i najem lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, stanowiących własność Gminy Chmielnik

Zarządzenie nr 307/2016 z 22.12.2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez Gminę Chmielnik, Załącznik nr 2 do zarz. nr 307/2016

Zarządzenie nr 306/2016 z 22.12.2016 r. w sprawie inwentaryzacji

Zarządzenie nr 305/2016 z 20.12.2016 w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

Zarządzenie nr 304/2016 z 20.12.2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnitwa Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku

Zarządzenie nr 303/2016 z 13.12.2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

Zarządzenie nr 302/2016 z 12.12.2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

Zarządzenie nr 301/2016 z 9.12.2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

Zarządzenie nr 300/2016 r. z 6.12.2016 r. w sprawie powołania likwidatora jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Obsługi Oświaty w Chmielniku

Zarządzenie nr 299/2016 z 6.12.2016 r. w sprawie przekazania na nieodpłatne użytkowanie dla M-GOPS w Chmielniku z przeznaczeniem dla ŚDS dla O.z Z. P.i N.I. zakupionego samochodu osobowego typu mikrobus 9. osobowego przystostowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 298/2016 z 2.12.2016 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w UMiG w Chmielniku - utrata mocy zarządzenie nr 178/2020 z 04-02-2020 r.

Zarządzenie nr 297/2016 z 2.12.2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowego

Zarządzenie nr 296/2016 z 30.11.2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w UMiG w Chmielniku

Zarządzenie nr 295/2016 z 30.11.2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w W.Finansowym UMiG w Chmielniku

Zarządzenie nr 294/2016 z 29.11.2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

Zarządzenie nr 293/2016 z 22.11.2016 r. w sprawie zmiany Załacznika do Zarządzenia nr 271/2016 z dnia 14.09.2016r. w sprawie utworzenia spółki przymusowej dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Holendry, nadania jej statutu i wyznaczenia organów spółki

Zarządzenie nr 292/2016 z 22.11.2016 r. w sprawie zmiany Załacznika do Zarządzenia nr 266/2016 z dnia 5.09.2016r. w sprawie utworzenia spółki przymusowej dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Piotrkowice, nadania jej statutu i wyznaczenia organów spółki

Zarządzenie nr 291/2016 z 22.11.2016 r. w sprawie zmiany Załacznika do Zarządzenia nr 253/2016 z dnia 19.07.2016r. w sprawie utworzenia spółki przymusowej dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Ługi, nadania jej statutu i wyznaczenia organów spółki

Zarządzenie nr 290/2016 z 16.11.2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

Zarządzenie nr 289/2016 z 15.11.2016 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Chmielnik na 2017 rok

Zarządzenie nr 288/2016 z 4.11.2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

Zarządzenie nr 287/2016 z dnia 02.11.2016r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miejskiej w Chmielniku projektu uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Zarządzenie nr 286/2016 z 02.11.2016r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego wykonanych robót

Zarządzenie nr 285/2016 z 28.10.2016r.w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

Zarządzenie nr 284/2016 z dnia 21.10.2016r.w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2015 z 9.01.2015 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta i Gminy Chmielnik i UMiG w Chmielniku, zmianionego zarządzeniem nr 193/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 4.01.2016 r.

Zarządzenie nr 283/2016 z dnia 21.10.2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

Zarządzenie nr 282/2016 z dnia 21.10.2016r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót realizowanych na podstawie umowy nr 69/IPS/2016 z dnia 01.09.2016r., związanych z usunięciem awarii magistrali wodociągowej Zrecze-Busko na odcinku ok. 45mb na działce nr 394/6 pod torami kolejowymi w miejscowości Chmielnik, ul. Dygasińskiego

Zarządzenie nr 281/2016 z dnia 17.10.2016r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót realizowanych na podstawie umowy nr 55/IPS/2016 z dnia 07.07.2016r. związanych z rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Suskrajowice

Zarządzenie nr 280/2016 z dnia 14.10.2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

Zarządzenie nr 279/2016 z dnia 10.10.2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

Zarządzenie nr 278/2016 z dnia 03.10.2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

Zarządzenie nr 277/2016 z dnia 03.10.2016r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego wykonanych robót

Zarządzenie nr 276/2016 z dnia 30.09.2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

Zarządzenie nr 275/2016 z dnia 29.09.2016r. w sprawie wprowadzenie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i gminy w Chmielniku

Zarządzenie nr 274/2016 z dnia 27.09.2016r. w sprawie przeprowadzenia pomiaru natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ciągu dróg gminnych i wewnętrznych nad którymi zarząd sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Chmielniku

Zarządzenie nr 273/2016 z dnia 19.09.2016r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Zarządzenie nr 272/2016 z dnia 14.09.2016r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego ds. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chmielnik na lata 2015-2020

Zarządzenie nr 271/2016 z dnia 14.09.2016r. w sprawie utworzenia spółki przymusowej dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Holendry, nadania jej statutu i wyznaczenia organów spółki

Zarządzenie nr 270/2016 z dnia 08.09.2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

Zarządzenie nr 269/2016 z dnia 08.09.2016r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Chmielnik

Zarządzenie nr 268/2016 z dnia 08.09.2016r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenie kasacji składników majątkowych będących na stanie Urzędu Miasta i gminy w Chmielniku

Zarządzenie nr 267/2016 z dnia 06.09.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 260/2016 z dnia 16.08.2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Chmielnik

Zarządzenie nr 266/2016 z dnia 05.09.2016r. w sprawie utworzenia spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Piotrkowice, nadania jej statutu i wyznaczenia organów spółki

Zarządzenie nr 265/2016 z dnia 02.09.2016 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 10.12.2016r., w sprawie zatwierdzenia statutu spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Piotrkowice, Gmina Chmielnik, Województwo Świętokrzyskie

Zarządzenie nr 264/2016 z dnia 31.08.2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

Zarządzenie nr 263/2016 z dnia 31.08.2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

Zarządzenie nr 262/2016 z dnia 24.08.2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

Zarządzenie nr 261/2016 z dnia 19.08.2016r. w sprawie ufundowania nagród w konkursie na tradycyjny wieniec dożynkowy w ramach dożynek gminnych w Chmielniku dnia 20 sierpnia 2016 roku na stadionie MLKS „Zenit” ul. Dygasińskiego 1 w Chmielniku

Zarządzenie nr 260/2016 z dnia 16.08.2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i gminy Chmielnik

Diagnoza zał.do 260/2016 zał. do 260/2016 zał. do 260/2016

Zarządzenie nr 259/2016 z dnia 16.08.2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

Zarządzenie nr 258/2016 z dnia 29.07.2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku

Zarządzenie nr 257/2016 z dnia 29.07.2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok.

Zarządzenie nr 256/2016 z dnia 25.07.2016r. w sprawie zamian budżetu na 2016 rok.

Zarządzenie nr 255/2016 z dnia 20.07.2016r. w sprawie powołania Komisji ds. Realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Chmielnik na lata 2014-2032”

Zarządzenie nr 254/2016 z dnia 19.07.2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

Zarządzenie nr 253/2016 z dnia 19.07.2016r. w sprawie utworzenie spółki przymusowej dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Ługi, nadania jej statutu i wyznaczenia organów spółki

Zarządzenie nr 252/2016 z dnia 18.07.2016r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 179/2015 z dnia 21.12.2015r., w sprawie zatwierdzenia statutu spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Ługi, Gmina Chmielnik, Województwo Świętokrzyskie

Zarządzenie nr 251/2016 z dnia 15.07.2016r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok


Zarządzenie nr 250/2016 z dnia 12.07.2016r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Chmielnik

Zarządzenie nr 250/2016 zastąpione zarządzeniem nr 376/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 7 lipca 2021 r.


Zarządzenie nr 249/2016 z dnia 11.07.2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

Zarządzenie nr 248/2016 z dnia 08.07.2016r. w sprawie powołania Komisji Egzekucyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 247/2016 z dnia 08.07.2016r. w sprawie powołania Komisji Egzekucyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 246/2016 z dnia 08.07.2016r. w sprawie powołania Komisji Egzekucyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 245/2016 z dnia 08.07.2016r. w sprawie powołania Komisji Egzekucyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 244/2016 z 01-07-2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku do wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenia nr 243/2016 z dnia 30.06.2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2016- 2030

Zarządzenie nr 242/2016 z dnia 28.06.2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

 
Zarządzenie nr 241/2016 z 27-06-2016 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku

Zarządzenie nr 240/2016 z 15-06-2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
 
Zarządzenie nr 239/2016 z 15-06-2016 r. w sprawie zmiany regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w UMIG w Chmielniku
 
Zarządzenie nr 238/2016 z 14-06-2016 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Chmielnik w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Utrata mocy zarządzenia na 238/2016 na podstawie zarządzenia nr 366/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie określenia procedury kontroli podmiotów odbierajacych odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chmielnik

Zarządzenie nr 237/2016 z 14-06-2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej XVIII educji konkursu pn. Piękna i bezpieczna zagroda- przyjazna środowisku- celem wyłonienia jednego laureata do daleszego etapu powiatowego
 
Zarządzenie nr 236/2016 z 14-06-2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w UMiG w Chmielniku oraz na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy

Zarządzenie nr 235/2016 z 14-06-2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
 
Zarządzenie nr 234/2016 z 14-06-2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieki "Andrzejówka"
 
Zarządzenie nr 233/2016 z 07-06-2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
 
Zarządzenie nr 232/2016 z 31-05-2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

Zarządzenie nr 231/2016 z 30-05-2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 59/2015 Burmistrza MiG Chmielnik z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia do potwierdzania własnoręczności podpisu
Utrata mocy zarządzenia nr 231/2016 na mocy zarządzenia nr 370/2021 Burmistrza MiG Chmielnik z dnia 28 czerwca 2021 r.
 
Zarządzenie nr 230/2016 z 24-05-2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
 
Zarządzenie nr 229/2016 z 23-05-2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum im.gen.K.Tańskiego w Chmielniku do podpisywania dokumentów związanych z przygotowaniem wniosku i realizacją projektu w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych
 
Zarządzenie nr 228/2016 z 17-05-2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chmielniku
 
Zarządzenie nr 227/2016 z 16-05-2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
 
Zarządzenie nr 226/2016 z 16-05-2016 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego
 
Zarządzenie nr 225/2016 z 29-04-2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
 
Zarządzenie nr 224/2016 z 27-04-2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Chmielnickiego Centrum Kultury za 2015 rok
 
Zarządzenie nr 223/2016 z 26-04-2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
 
Zarządzenie nr 222/2016 z 22-04-2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania blankietów-druków ścisłego zarachowania akt stanu cywilnego i zaświadczeń USC w Chmielniku
 
Zarządzenie nr 221/2016 z 22-04-2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
 
Zarządzenie nr 220/2016 z 15-04-2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
 
Zarządzenie nr 219/2016 z 05-04-2016 r. w sprawie odwołania i powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku

Zarządzenie nr 218/2016 z 05-04-2016 r. w sprawie: wyboru oferty i podziału środków na realizację zadania publicznego na wsparcie wykonania zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie zatrudnienia socjalnego poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta i gminy Chmielnik uczestnictwa w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonychprzez centrum integracji społecznej
 
Zarządzenie nr 217/2016 z 05-04-2016 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na wsparcie wykonania zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie zatrudnienia socjalnego poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta i gminy Chmielnik uczestnictwa w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonychprzez centrum integracji społecznej
 
Zarządzenie nr 216/2016 z 31-03-2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
 
 
Zarządzenie nr 215/2016 z 30-03-2016 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Chmielnickiego Centrum Kultury za 2015 rok
 
Zarządzenie nr 214/2016 z 30-03-2016 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku za 2015 rok
 
Zarządzenie nr 213/2016 z 30-03-2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki upoważnionej do przeprowadzenia i udzielenia wspólnego zam.publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Chmielnik i jej jednostek organizacyjnych oraz Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku sp. z o.o.
 
Zarządzenie nr 212/2016 z 22-03-2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Chmielniku
 
Zarządzenie nr 211/2016 z 22-03-2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
 
Zarządzenie nr 210/2016 z 14-03-2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie zatrudnienia socjalnego poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta i gminy Chmielnik uczestnictwa w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonych przez centrum integracji społecznej

Zarządzenie nr 209/2016 z 14-03-2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika M-GOPS w Chmielniku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń wychowawczych i wydawania w tych sprawach decyzji
 
Zarządzenie nr 208/2016 z 08-03-2016 r. w sprawie: przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej
 
Zarządzenie nr 207/2016 z 07-03-2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
 
Zarządzenie nr 206/2016 z 24-02-2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
 
Zarządzenie nr 205/2016 z 11-02-2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
 
Zarządzenie nr 204/2016 z 09-02-2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamieszczania ogłoszeń w serwisie "Ogłoszenia" na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku
 
Zarządzenie nr 203/2016 z 03-02-2016 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu
 
Zarządzenie nr 202/2016 z 01-02-2016 r. w sprawie wyboru oferty i podziału środków na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlic lub klubów dziecięco-młodzieżowych
 
Zarządzenie nr 201/2016 z 27-01-2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
 
Zarządzenie nr 200/2016 z 26-01-2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie w 2016 roku świetlic lub klubów dziecięco-młodzieżowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Zarządzenie nr 199/2016 z 26-01-2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik / wersja pdf/
 
Zarządzenie nr 198/2016 z 22-01-2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chmielniku
 
Zarządzenie nr 197/2016 z 19-01-2016 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Chmielnik w 2016 roku
 
Zarządzenie nr 196/2016 z 119-01-2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
 
Zarządzenie nr 195/2016 z 18-01-2016 r. w sprawie przyznania dotacji na projekt Rozwoju Sportu na terenie Miasta i Gminy Chmielniku w 2016 roku
 
Zarządzenie nr 194/2016 z 04-01-2016 r. w sprawie powołania komisji oceniajacej wnioski złożone o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia o charakaterze sportowym w roku 2016
 
Zarządzenie nr 193/2016 z dnia 04.01.2016r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2015 z dnia 09.01.2015 w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta i Gminy Chmielnik i Urzędu Miasta i gminy Chmielnik
 
Zarządzenie nr 192/2016 z 04-01-2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowniu terrozyzmu utrata mocy na podstawie zarządzenia nr 173/2020 z 14-01-2020 r.
 
Zarządzenie nr 191/2016 z 04-01-2016 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik

Metryka

sporządzono
2016-01-19 przez Tomasz Biernacki
udostępniono
2016-01-19 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2021-07-12 13:52 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
480
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.