Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Finanse:budżety,sprawozdania,opłaty, podatki,odpady komunalne,opinie RIO Sprawozdanie z wykonania budżetu okres: 2014-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sprawozdanie z wykonania budżetu okres: 2014-2023, bieżące, menu 1352 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sprawozdanie z wykonania budżetu okres: 2014-2023

Sprawozdanie z wykonania budżetu okres: 2014-2023

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za 2023 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Chmielnik za rok 2023

01.Informacja o stanie mienia komunalnego (art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

02. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31-12-2023 r. Dane o nieruchomościach we władaniu gminy Chmielnik

03.Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31 grudnia 2023 roku. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

04. WYKAZ jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

05. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31 grudnia 2023 r. Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych wg załączonego wykazu – zbiorczo

06. WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU NA 31.12 2023 R.

07. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Chmielnickiego Centrum Kultury na 31.12.2023 rok

08. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY CHMIELNIK  ZA ROK 2023

09. Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Chmielnickiego Centrum Kultury na 31.12.2023 rok

10. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU ZA 2023 R.

11. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31 grudnia 2023 r. Rzeczowe aktywa trwałe samorządowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych -zbiorczo

12. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31-12-2023 r. Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego z Filią W Suchowoli

13. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31-12-2023 r. Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach

14. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31-12-2023 r.  Samorządowe Przedszkole w Chmielniku

15. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31-12-2023 r.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku

16. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31-12-2023 r.  Środowiskowy Dom Samopomocy dla O. z Z.P. w Chmielniku z/s Zrecze Duże

17. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31-12-2023 r.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

18. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31-12-2023 r.  Chmielnickie Centrum Kultury w Chmielniku

19. Sumaryczne zestawienie powierzchni użytków z dnia 31-12-2023 r.

20. Wykaz użytkowników wieczystych wg. Stanu na dzień 31-12-2023 r.

21. Informacja o stanie mienia komunalnego na 31-12-2023 r.

22. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji „Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za rok 2023 oraz realizacji uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Chmielnik
- pobierz - 


Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za 2022 rok
- pobierz- 
Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego SP ZOZ w Chmielniku za 2022 rok
- pobierz- 
Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego SP ZOZ w Chmielniku za 2022 rok 
- pobierz- 
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ChCK w Chmielniku za 2022 rok 
- pobierz - 

Informacja o stanie mienia komunalnego (art.267 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych), wykaz jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31.12.2022 r., rzeczowe aktywa trwałe samorządowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych wg załączonego wykazu, rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych  wg załączonego wykazu – zbiorczo, dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Chmielnik - zbiorczo,dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw  majątkowych oraz z wykonywania posiadania
- pobierz- 

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji „Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za rok 2022 oraz realizacji uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Chmielnik
- pobierz - 


Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za 2021 rok

Sprawozdanie część opisowa skan w pdf >>>>

Załącznik nr 1 i nr 2- skan w pdf

Załącznik nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12 - skan w pdf

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji "Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za rok 2021 oraz realizacji uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Chmielnik - pobierz  w pdf>>>


Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za 2020 rok

Pobierz sprawozdanie część opisowa skan w pdf >>>>

Załącznik nr 1 - Załącznik nr 2

Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 - Załącznik nr 6

Załącznik nr 7 - Załącznik nr 8

Załącznik nr 9 - Załącznik nr 10

Załącznik nr 11
- Załącznik nr 12

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji "Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za rok 2020 oraz realizacji uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Chmielnik - pobierz skan w pdf>>>


Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za 2019 rok
Pobierz skan w pdf >>>>

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji "Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za rok 2019 oraz realizacji uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Chmielnik - pobierz skan w pdf>>>


Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Chmielnik za 2018 rok oraz infromacja o stanie mienia komunalnego za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Chmielnik 2018 - część opisowa- skan w pdf

Sprawozdanie za 2018 rok – Załącznik nr 1- skan w pdf

Sprawozdanie za 2018 rok – Załącznik nr 2 - skan w pdf

Sprawozdanie za 2018 rok – Załącznik nr: 3,4,5 - skan w pdf

Sprawozdanie za 2018 rok – Załącznik nr: 6,7,8,9,10- skan w pdf

Informacja o stanie mienia Załącznik nr: 1,2 - skan w pdf

Załącznik nr 3 - skan w pdf

Załącznik nr: 4,5,6 - skan w pdf

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z realizacji "Programu Współpracy Gminy Chmielnik  z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za rok 2018 oraz realizacji uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Chmielnik - pobierz wersja w pdf


Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informacja o stanie mienia komunalnego za 2017 rok

Część opisowa [ pobierz ]
Załączniki do sprawozdania POBIERZ
Informacja o stanie mienia komunlanego POBIERZ

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z realizacji „ Programu Współpracy Gminy Chmielnik  z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za rok 2017 oraz realizacji uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Chmielnik - pobierz wersja w pdf


Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informacja o stanie mienia komunalnego za 2016 rok >>>>>POBIERZ<<<<<

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z realizacji „ Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za rok 2016 - pobierz skan wersja w pdf


Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informacja o stanie mienia komunalnego za 2015 rok >>>>>POBIERZ<<<<<

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z realizacji „ Programu Współpracy Gminy Chmielnik  z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za rok 2015 Pobierz


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok  >>>>>POBIERZ<<<<<

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z realizacji „ Programu Współpracy Gminy Chmielnik  z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za rok 2014 pobierz

Metryka

sporządzono
2015-05-04 przez Tomasz Biernacki
udostępniono
2015-05-04 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2024-04-22 10:25 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
816
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.