Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik Zarządzenia Burmistrza z 2015 r. - kadencja 2014-2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Burmistrza z 2015 r. - kadencja 2014-2018, bieżące, menu 1343 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Burmistrza z 2015 r. - kadencja 2014-2018

Zarządzenia Burmistrza z 2015 r. - kadencja 2014-2018

Zarządzenie nr 190/2015 z 30-11-2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 rok

Zarządzenie nr 189/2015 z 30-12-2015 w zmiany zarządzenia nr 379/2014 Burmistrza MiG Chmielnik z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploracji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silinkowego, używanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Chmielnik

Zarządzenie nr 188/2015 z 30-12-2015 w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2015-203

Zarządzenie nr 187/2015 z 30-12-2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 rok

Zarządzenie nr 186/2015 z 28-12-2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 rok

Zarządzenie nr 185/2015 z 28-12-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego UMiG w Chmielniku

Zarządzenie nr 184/2015 z 28-12-2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2016 roku czterech świetlic lub klubów dziecięco-młodzieżowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 183/2015 z 28-12-2015 w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu naboru wniosków z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Chmielink 2016

Zarządzenie nr 182/2015 z 23-11-2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 rok

Zarządzenie nr 181/2015 z 23-12-2015 w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chmielniku I kadencji

Zarządzenie nr 180/2015 z 21-12-2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 rok

Zarządzenie nr 179/2015 z 21-12-2015 w sprawie zatwierdzenia statutu spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Ługi Gmina Chmielnik, Województwo Świętokrzyskie

Zarządzenie nr 178/2015 z 17-12-2015

Zarządzenie nr 177/2015 z 11-12-2015 w sprawie upoważnienia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości, poł. w obrębie wsi Zagrody gmina Gnojno, ozn. numerami działake 119,118,120,121,274,275

Zarządzenie nr 176/2015 z 10-12-2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 rok

Zarządzenie nr 175/2015 z 10-12-2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przeglądu dokumentów niejawnych wytworzonych w UMiG w Chmielniku oraz otrzymanych z innych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie nr 174/2015 z 30-11-2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 rok

Zarządzenie nr 173/2015 z 30-11-2015 w sprawie ustalenia tymczasowego regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ulicy Szkolnej w Chmielniku

Zarządzenie nr 172/2015 z 26-11-2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 171/2015 z 24-11- 2015w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Chmielniku spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w miejscowości Zrecze Duże 1A, obowiązku prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w oparciu o Zasady Funkcjonowania, określone w Załączniku Nr 1, do niniejszego Zarządzenia.
Wersja WORD Wersja PDF

Zarządzenie nr 170/2015 z 24-11-2015 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Chmielniku uchwaloną uchwałą nr XX/148/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29.06.2012 r. w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju MIasta i Gminy Chmielnik na lata 2012-2020"

Zarządzenie nr 169/2015 z 17-11-2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok

Zarządzenie nr 168/2015 z 12-11-2015 r. w sprawie projektu budżetu miasta i gminy na 2016 rok

część 1część 2część 3

Zarządzenie nr 167/2015 z 10-11-2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na Modernizacji boisk sportowych przy ul.Szkolnej w Chmielniku w ramach projektu Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap II


Zarządzenie nr 166/2015 z 05-11-2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok


Zarządzenie nr 165/2015 z 03-11-2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 164/2015 z 29-10-2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok

Zarządzenie nr 163/2015 z 28-10-2015 r. w sprawie wydzierżawienia w 2015 roku gruntów stanowiących własność gminy Chmielnik

Zarządzenie nr 162/2015 z 23-10-2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady RM w Chmielniku projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 161/2015 z 23-10-2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok


Zarządzenie nr 160/2015 z 15-10-2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok


Zarządzenie nr 159/2015 z 08-10-2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.


Zarządzenie nr 158/2015 z 08-10-2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok

Zarządzenie nr 157/2015 z 08-10-2015 r. w sprawie zamiany Zarządzenia Nr 153/2015 z 05-10-2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Zarządzenie nr 156/2015 z 06-10-2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu

Zarządzenie nr 155/2015 z 06-10-2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 153/2015 z 05-10-2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Zarządzenie nr 154/2015 z 05-10-2015 r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25-10-2015 r.

Zarządzenie Nr 153/2015 z 05-10-2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie nr 152/2015 z 01-10-2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik określającego procedury udzielania zamówień publicznych Utrata mocy na podstawie zarządzenia nr 323/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 04-01-2021 r.


Zarządzenie nr 151/2015 z 29-0-2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 r.


Zarządzenie nr 150/2015 z 29-09-2015 w sprawie powołania Zespołu do spraw Konsultacji Społecznych

Zarządzenie nr 149/2015 z 28-09-2015 w sprawie przyjęcia strategii promocji e-usług w Gminie Chmielnik

Zarządzenie nr 148/2015 z 21-09-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku

Zarządzenie nr 147/2015 z 18-09-2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 r.

Zarządzenie nr 146/2015 z 16-09-2015 w sprawie ustalenia Regulaminu wynajmu pomieszczeń w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Chmielnik

Zarządzenie nr 145/2015 z 04-09-2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 r.

Zarządzenie nr 144/2015 z 01-09-2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury elektronicznej wymiany korespondencji w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku

Zarządzenie nr 143/2015 z 01-09-2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 r.

Zarządzenie nr 142/2015 z 01-09-2015 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu opracowania materiałów do budżetu na 2015 rok

Zarządzenie nr 141/2015 z 01-09-2015 r. w sprawie ustalenia stawki z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Chmielnik utrata mocy na podstawie zarządzenia nr 112/2019 z 20.08.2019 r.

Zarządzenie nr 140/2015 z 01-09-2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 131/2015 z dnia 23.07.2015 r.

Zarządzenie nr 139/2015 z 31-08-2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 rok

Zarządzenie nr 138/2015 z 26-08-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku

Zarządzenie nr 137/2015 z 14-08-2015 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie nr 136/2015 z 14-08-2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie miasta i gminy Chmielnik dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie nr 135/2015 z 12-08-2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 rok

Zarządzenie nr 134/2015 z 04-08-2015 w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik

Zarządzenie nr 133/2015 z 31-07-2015 w sprawie informacji o wysokości środków funduszu sołeckiego na 2016 r. przypadających na poszczególne sołectwa oraz sposobu wnioskowania przedsięwzięć wskazanych do wykonania w ramach funduszu sołeckiego

Zarządzenie nr 132/2015 z 27-07-2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 rok

Zarządzenie nr 131/2015 z 23-07-2015 w sprawie ustalenia ostatecznej listy wnioskodawców zakwalifikowanych do wynajmu lokali socjalnych, zmiana zarządzenie nr 14/2015 z 01.09.2015 r.

Zarządzenie nr 130/2015 z 22-07-2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 rok

Zarządzenie nr 129/2015 z 21-07-2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielniku

Zarządzenie nr 128/2015 z 20-07-2015 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego wykonanych robót

Zarządzenie nr 127/2015 z 20-07-2015 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowalnych przy rozbudowanie sieci wodociągowej w Łagiewnikach


Zarządzenie nr 126/2015 z 20-07-2015 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych na Budowie systemu monitoringu w parku miejskim pomiędzy ulicami Dygasińskiego i Żeromskiego w Chmielniku w ramach projektu Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap II

Zarządzenie nr 125/2015 z 16-07-2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 roku

Zarządzenie nr 124/2015 z 09-07-2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 roku

Zarządzenie nr 122/2015 z 08-07-2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 121/2015 z 08-07-2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 120/2015 z 08-07-2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 119/2015 z 06-07-2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat w Wydziale Finansowym UMiG w Chmielniku


Zarządzenie nr 118/2015 z 02-07-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UMiG w Chmielniku oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych utrata mocy na podstawie: Zarządzenie nr 236/2016 z 14-06-2016 r


Zarządzenie nr 117/2015 z 02-07-2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 roku


Zarządzenie nr 116/2015 z 02-07-2015 w sprawie ustalenia tymczasowego regulaminu korzystania z parku miejskiego pomiędzy ulicami Dygasińskiego i Żeromskiego w Chmielniku


Zarządzenie nr 115/2015 z 01-07-2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu UMiG Chmielnik określającego procedury udzielania zamówień publicznych Utrata mocy na podstawie zarządzenia nr 323/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 04-01-2021 r.


Zarządzenie nr 114/2015 z 01-07-2015 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na Rewitalizacji parku miejskiego pomiędzy ulicami Dygasińskiego i Żeromskiego w Chmielniku w ramach projektu Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap II


Zarządzenie nr 113/2015 z 01-07-2015 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 112/2015 z 23-06-2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora SP w Zreczu Dużym


Zarządzenie nr 111/2015 z 22-06-2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 roku


Zarządzenie nr 110/2015 z 12-06-2015 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w UMiG w Chmielniku


Zarządzenie nr 109/2015 z 12-06-2015 w sprawie powołania Zespołu międzywydziałowego ds. inwentaryzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Zarządzenie nr 108/2015 z 12-06-2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 roku


Zarządzenie nr 107/2015 z 11-06-2015 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im.gen.K.Tańskiego w Chmielniku


Zarządzenie nr 106/2015 z 11-06-2015 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach


Zarządzenie nr 105/2015 z 08-06-2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej XVII edycja konkursu Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku celem wyłonienia laureata do dalszego etapu powiatowego


Zarządzenie nr 104/2015 z 03-06-2015 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych na podstawie umowy nr 12/R/BOŚ/2014 na terenie oczyszczalni ścieków w Chmielniku


Zarządzenie nr 103/2015 z 02-06-2015 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na rozstrzygnięcie Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach z dnia 4 marca 2015 r. znak: PNK.I.4130.48.2015


Zarządzenie nr 102/2015 z 01-06-2015 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im.gen.K.Tańskiego w Chmielniku


Zarządzenie nr 101/2015 z 01-06-2015 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach


Zarządzenie nr 100/2015 z 28-05-2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 rok


Zarządzenie nr 99/2015 z 26-05-2015 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Suchowoli


Zarządzenie nr 98/2015 z 21-05-2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik


Zarządzenie nr 97/2015 z 21-05-2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 rok

Zarządzenie nr 96/2015 z 21-05-2015 w sprawie ufundowania nagród w XVI edycji biegu Po Chmielową Szyszkę dnia 31 maja 2015 r. w ramach festynu sportowego na kompleksie sportowym przy ulicy Kwiatowej w Chmielniku


Zarządzenie nr 95/2015 z 21-05-2015 r. w sprawie powołania ABI i ASI w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku


Zarządzenie nr 94/2015 z 21-05-2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych przy budowie kanalizacji w ul. Mrucza i Plac Targowy w Chmielniku


Zarządzenie nr 93/2015 z 19-05-2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów dochodowych


Zarządzenie nr 92/2015 z 19-05-2015 r. w sprawie wprowadzenia poprawek w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. gen.K. Tańskiego w Chmielniku


Zarządzenie nr 91/2015 z 19-05-2015 r. w sprawie wprowadzenia poprawek w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach

Zarządzenie nr 90/2015 z 18-05-2015 r. w sprawie upoważnienia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości


Zarządzenie nr 89/2015 z 18-05-2015 r. w sprawie upoważnienia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości


Zarządzenie nr 88/2015 z 18-05-2015 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. gen.K. Tańskiego w Chmielniku


Zarządzenie nr 87/2015 z 18-05-2015 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach


Zarządzenie nr 86/2015 z 14-05-2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia dotychczas stosowanych formularzy-druków ścisłego zarachowania do dowodów osobistych nie wykorzystanych do dnia 28 lutego 2015 r. i brakowania formularzy znajdujących się w dyspozycji tutejszego organu


Zarządzenie nr 85/2015 z 12-05-2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych przy przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w msc. Łagiewniki

Zarządzenie nr 84/2015 z 11-05-2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im.St. Żeromskiego w Chmielniku


Zarządzenie nr 83/2015 z 11-05-2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Chmielniku


Zarządzenie nr 82/2015 z 08-05-2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 r.


Zarządzenie nr 81/2015 z 30-04-2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych  w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Zarządzenie nr 80/2015 z 30-04-2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Chmielnik na Walne Zebranie LGD "Białe Ługi"


Zarządzenie nr 79/2015 z 30-04-2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 r.


Zarządzenie nr 78/2015 z 30-04-2015 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej


Zarządzenie nr 77/2015 z 30-04-2015 r. w sprawie Regulaminu Pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej
utrata mocy na podstawie zarządzenia 144/2019 z 2911-2019 r.- pobierz >>>


Zarządzenie nr 76/2015 z 29-04-2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Chmielniku


Zarządzenie nr 75/2015 z dnia 29-04-2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chmielniku


Zarządzenie nr 74/2015 z 29-04-2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 r.


Zarządzenie nr 73/2015 z 21-04-2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 r.


Zarządzenie nr 72/2015 z 21-04-2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Zarządzenie nr 71/2015 z 21-04-2015 r. w sprawie powołania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego


Zarządzenie nr 70/2015 z 21-04-2015 r. w sprawie odwołania koordynatora gminnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego


Zarządzenie nr 69/2015 z 20-04-2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Zarządzenie nr 68/2015 z 16-04-2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP


Zarządzenie nr 67/2015 z 16-04-2015 r. w sprawie powołania Dyrektora Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku


Zarządzenie nr 66/2015 z 15-04-2015 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na Dyrektora SP w Chmielniku


Zarządzenie nr 65/2015 z 15-04-2015 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Chmielniku


Zarządzenie nr 64/2015 z 10-04-2015 w sprawie wyboru oferty i podziału środków na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlic lub klubów dziecięco-młodzieżowych


Zarządzenie nr 63/2015 z 09-04-2015 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie w 2015 r. świetlic lub klubów dziecięco-młodzieżowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy odppiow


Zarządzenie nr 62/2015 z 09-04-2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 rok


Zarządzenie nr 61/2015 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chmielniku


Zarządzenie nr 60/2015 z 31-03-2015 sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników UMiG w Chmielniku


Zarządzenie nr 59/2015 z 31-03-sprawie upoważnienia do potwierdzenia własnoręczności podpisu
utrata mocy na podstawie zarządzenia nr 68/2019 z 02-04-2019 r.
zmiana Zarządzenie nr 231/2016 z 30-05-2016 r. Utrata mocy na podstawie zarządzenia nr 370/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.


Zarządzenie nr 58/2015s 31-03-2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Zarządzenie nr 57/2015 z 31-03-2015 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemu Informatycznego w UMiG w Chmielniku


Zarządzenie nr 56/2015 z 31-03-2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 r.


Zarządzenie nr 55/2015 z 30-03-2015 r. w sprawie organizcji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Zmiana zarządzenia nr 55/2015- zarządzenie nr 413/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 25-10-2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik w sprawie organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 

Zarządzenie nr 54/2015 z 30-03-2015 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku


Zarządzenie nr 53/2015 z 30-03-2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Chmielniku- zmiana: zarządzenie nr 212/2016 z 22-03-2016
 
Zarządzenie nr 52/2015 z 27-03-2015 r. w sprawie wyznaczenia jednostki upoważnionej do przeprowadzenia i udzielenia wspólnego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Chmielnik i jej jednostek organizacyjnych oraz Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku sp. z o.o.
 
Zarządzenie nr 51/2015 z 16-03-2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 r.
 
Zarządzenie nr 50/2015 z 16.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku
 
Zarządzenie nr 49/2015 z 16-03-2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na prowadzenie w 2015 r. czterech świetlic lub klubów dziecięco-młodzieżowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Zarządzenie nr 48/2015 z 11-03-2015 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków na realizację zadania publicznego z zakresu "Zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w roku 2015"

Zarządzenie nr 47/2015 z 11. 03.2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w Chmielniku
zmiana:
Zarządzenie nr 50/2015 z 16.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku

Zarządzenie nr 148/2015 z 21-09-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku
 
Zarządzenie nr 46/2015 z 02-03-2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w roku 2015 w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu "Zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w roku 2015"
 
Zarządzenie nr 45/2015 z 27-02-2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do norm zużycia paliw płynnych w ekspoatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego używanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Chmielnik
 
Zarządzenie nr 44/2015 z 27-02-2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
 
Zarządzenie nr 43/2015 z 27-02-2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
 
Zarządzenie nr 42/2015 z 12-02-2015 r. w sprawie wydzierżawienia działki komunalnej położonej w Chmielniku oznaczonej nr 54/5 na rzecz Pani Marii Grochowiny
 
Zarządzenie nr 41/2015 z 10-02-2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika M-GOPS w Chmielniku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.
 
Zarządzenie nr 40/2015 z 10-02-2015 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej
 
Zarządzenie nr 39/2015 z 04-02-2015 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik do podpisywania sprawozdań finansowych i budżetowych
 
Zarządzenie nr 38/2015 z 04-02-2015 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia niektórych spraw gminy i wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik oraz występowania w jego imieniu
 
Zarządzenie nr 37/2015 z 04-02-2015 r. w sprawie upoważnienia do potwierdzania własnoręczności podpisu
 
Zarządzenie nr 36/2015 z 04-02-2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursowego oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
 
Zarządzenie nr 34/2015 z 30-01-2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok

Zarządzenie nr 33/2015 z 23-01-2015 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Chmielnik w 2015 roku
 
Zarządzenie nr 32/2015 z 19-01-2015 r. w sprawie zmiany powierzchni lokali mieszkalnych nr 3 i 4 wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chmielnik, znajdujących się w budynku nr 101 położonym w Śladkowie Dużym
 
Zarządzenie nr 31/2015 z 19-01-2015 r. w sprawie wydzierżawienia działki komunalnej położonej w Chmielniku oznaczonej nr 445 na rzecz Pana Sławomira Kurczyńskiego
 
Zarządzenie nr 30/2015 z 14-01-2015 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej
 
Zarządzenie nr 29/2015 z 14-01-2015 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku
 
 
Zarządzenie nr 28/2015 z 13-01-2015 r. w sprawie odwołania Dyrektora Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku
 
Zarządzenie nr 26/2015 z 09-01-2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki komunalnej na 1112 położonej w Chmielniku stanowiącej rynek miejski w celu prowadzenia tzw. małej gastronomii
 
Zarządzenie nr 25/2015 z 09-01-2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2015 z 05-01-2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rady sołeckiej w sołectwach Gminy Chmielnik na kadencję 2015-2019
 
 
Zarządzenie nr 24/2015 z 07-01-2015 r. w sprawie wydzierżawienia działki komunalnej położonej w Śladkowie Małym oznaczonej nr 297 na rzecz Pana Rafała Stachowicza
 
Zarządzenie nr 23/2015 z 07-01-2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działek komunalnych położonych w Chmielniku oznaczonych nr 988 i 981/7 na rzecz Pani Iwony Pabis
 
Zarządzenie nr 22/2015 z 07-01-2015 r. w sprawie najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku komunalnym położonym w Piotrkowicach na działce oznaczonej nr 139/2 na rzecz Pani H.K
Zarządzenie nr 22/2015 znajduje się do wglądu w Wydziale Kadr i Organizacji UMiG w Chmielniku
 
Zarządzenie nr 21/2015 z 07-01-2015 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku utrata mocy na podstawie zarządzenia nr 160/2020 z 02-01-2020 r.
 
Zarządzenie nr 20/2015 z 05-01-2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rady sołeckiej w sołectwach Gminy Chmielnik na kadencję 2015-2019
 
Zarządzenie nr 19/2015 z 05-01-2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
Zarządzenie nr 18/2015 z 02-01-2015 r. w sprawie dokonania kontrolnego pomiaru powierzchni użytkowej wybranych lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Chmielnik

Metryka

sporządzono
2015-01-21 przez Tomasz Biernacki
udostępniono
2015-01-21 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2022-05-12 13:58 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
505
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.