Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik Zarządzenia Burmistrza z 2014r. - kadencja 2010-2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Burmistrza z 2014r. - kadencja 2010-2014, bieżące, menu 1339 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Burmistrza z 2014r. - kadencja 2010-2014

Zarządzenia Burmistrza z 2014r. - kadencja 2010-2014

Zarządzenie nr 442/2014 z 28-11-2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie nr 441/2014 z 28-11-2014 r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie nr 440/2014 z 20-11-2014 r. w sprawie powołania Dyrektora Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku

Zarządzenie nr 439/2014 z 20-11-2014 r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie nr 438/2014 z 14-11-2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie nr 437/2014 z 22-10-2014 r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie nr 436/2014 z 31-10-2014 r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie nr 435/2014 z 22-10-2014 r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie nr 434/2014 z 14-10-2014 r. w sprawie ustalenia kryteriów dochodowych warunkujących możliwość uzyskania lokalu mieszkalnego lub socjalnego

Zarządzenie nr 433/2014 z 14-10-2014 r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie nr 432/2014 z 14-10-2014 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik oznaczonej nr działek 2013, 2015, 2016, położonej w Chmielniku

Zarządzenie nr 431/2014 z 14-10-2014 r. w sprawie przydziału mieszkania socjalnego

Zarządzenie nr 429/2014 z 10-10-2014 r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie nr 428/2014 z 09-10-2014 r. w sprawie wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie nr 427/2014 z 30-09-2014 r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie nr 426/2014 z 22-09-2014 r. w sprawie przydziału mieszkania socjalnego

Zarządzenie nr 425/2014 z 15-09-2014 r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie nr 424/2014 z 15-09-2014 r. w sprawie powierzenia obowiązków Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Zarządzenie nr 423/2014 z 12-09-2014 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność gminy Chmielnik oznaczonej nr działki 2085/1 położonej w Chmielniku

Zarządzenie nr 422/2014 z 04-09-2014 r. w sprawie zakresu zasad i trybu opracowania materiałów do budżetu na 2015 rok

Zarządzenie nr 421/2014 z 04-09-2014 r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie nr 420/2014 z 29-08-2014 r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie nr 419/2014 z 21-08-2014 r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie nr 418/2014 z 20-08-2014 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zreczu Dużym

Zarządzenie nr 417/2014 z 20-08-2014 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zreczu Dużym

Zarządzenie nr 416/2014 z 14-08-2014 r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie nr 415/2014 z 12-08-2014 r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie nr 414/2014 z 31-07-2014 r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie nr 413/2014 z 22-07-2014 r. w sprawie przekazania na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku lokalu użytkowego w Chmielniku przy ulicy Mielczarskiego 6

Zarządzenie nr 412/2014 z 22-07-2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Suchowoli

Zarządzenie nr 411/2014 z 22-07-2014 r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie nr 410/2014 z 22-07-2014 r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik

Zarządzenie nr 409/2014 z 10-07-2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku

Zarządzenie nr 408/2014 z 10-07-2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy UMiG w Chmielniku

Zarządzenie nr 407/2014 z 10-07-2014 r. w sprawie zmian budżetu na 2014 r.

Zarządzenie nr 406/2014 z 04-07-2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 405/2014 z 30.06.2014 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne

Zarządzenie Nr 404/2014 z dnia 30.06.2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2014 - 2030

Zarządzenie Nr 403/2014 z dnia 30.06.2014 r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie Nr 402/2014 z dnia 27.06.2014 r. w sprawie regulaminu konkursu na tradycyjny wieniec dożynkowy

Zarządzenie Nr 401/2014 z dnia 16.06.2014 r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie Nr 400/2014 z dnia 9.06.2014r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej XVI edycji konkursu p.n. „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku” celem wyłonienia jednego laureata do dalszego etapu powiatowego

Zarządzenie Nr 399/2014 z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie Nr 398/2014 z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie Nr 397/2014 z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie Nr 396/2014 z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie Nr 395/2014 z dnia 19 maja 2014r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
Traci moc na podstawie Zarządzenie nr 410/2014 z 22-07-2014 r.

Zarządzenie Nr 394/2014 z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie Nr 393/2014 z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 391/2014 z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 392/2014 z dnia 5 maja 2014r. w sprawie reprezentowania Miasta i Gminy Chmielnik w Lokalnej Grupie Działania „Białe Ługi” i delegowania reprezentanta Miasta i Gminy Chmielnik w Radzie LGD „Białe Ługi”

Zarządzenie Nr 391/2014 z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 390/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie Nr 389/2014 z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie Nr 388/2014 z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie ufundowania nagród w XV edycji biegu „Po Chmielową Szyszkę” dnia 3 maja 2014 roku w ramach festynu sportowego na kompleksie sportowym przy ul. Kwiatowej w Chmielniku

Zarządzenie Nr 387/2014 z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany i przydziału lokali mieszkalnych

Zarządzenie Nr 386/2014 z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie Nr 385/2014 z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie Nr 384/2014 z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 383/2014 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, budynkach gospodarczych i innych budynkach lub budowlach służących do produkcji rolniczej, maszynach i urządzeniach rolniczych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
Traci moc zarządzenie nr 383 /2014 na podstawie Zarządzenie Nr 395 / 2014 z dnia 19 maja 2014r.

Zarządzenie Nr 382/2014 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie Regulaminu Pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 381A/2014 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie Nr 381/2014 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie Nr 380/2014 z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok


Zarządzenie Nr 379/2014 z dnia 7 marca 2014r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego używanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Chmielnik, zmiana: Zarządzenie nr 141/2019 z dnia 25-11-2019 r. Zarządzenie nr 337/2017 z 06.03.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 379/2014 Burmistrza MIasta i Gminy Chmielnik z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, używanych w jednostkach ochotnicznych straży pożarnych z terennu gminy Chmielnik

Utrata mocy na podstawie zarządzenia nr 327/2021 Burmistrza MiG Chmielnik z dnia 25-01-2021 r.


Zarządzenie Nr 378/2014 z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Zarządzenie Nr 377/2014 z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie Nr 375/2014 z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie Nr 374/2014 z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie powołania Koordynatora Gminnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w gm. Chmielnik

Zarządzenie Nr 373/2014 z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w 2014 roku w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: „Zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w roku 2014”

Zarządzenie Nr 372/2014 z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie Nr 371/2014 z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Chmielniku

Zarządzenie Nr 370/2014 z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn. Przebudowa targowiska stałego przy ul. Szydłowskiej w Chmielniku

Zarządzenie Nr 369/2014 z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu specjalnego Mercedes-Benz Atego 1329 AF Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkowicach

Zarządzenie Nr 368/2014 z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Zarządzenie Nr 366/2014 z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursowego oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Zarządzenie Nr 365/2014 z dnia 16.01.2014 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Chmielnik w 2014 roku

Zarządzenie Nr 364/2014 z dnia 15.01.2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Metryka

sporządzono
2014-07-17 przez Tomasz Biernacki
udostępniono
2014-07-17 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2021-04-21 13:07 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
389
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.