Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik Zarządzenia Burmistrza z 2013r. - kadencja 2010-2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Burmistrza z 2013r. - kadencja 2010-2014, bieżące, menu 1335 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Burmistrza z 2013r. - kadencja 2010-2014

Zarządzenia Burmistrza z 2013r. - kadencja 2010-2014

Zarządzenie Nr 363/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wraz „z załącznikami” stanowiącą załącznik nr I zarządzenia ustanowioną Zarządzeniem Nr 185/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dn. 31.01.2012r. w sprawie wprowadzenia i stosowania „Polityki bezpieczeństwa, przetwarzania danych w tym danych osobowych” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym”

Zarządzenie Nr 362/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 361/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia cen biletów wstępu za korzystanie z Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego Świętokrzyski Sztetl im. Majera Małego w Chmielniku, wchodzącego w skład Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku

Zarządzenie Nr 360/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku

Zarządzenie Nr 359/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku

Zarządzenie Nr 358/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013 - 2030

Zarządzenie Nr 357/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 356/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 355/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 354/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 353/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 352/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 351/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w zakresie spełnienia ustawowych przesłanek ochrony, zmiany lub zniesienia klauzul tajności

Zarządzenie Nr 350/ 2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku

Zarządzenie Nr 349/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 348/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Strategicznego do monitorowania i ewaluacji Strategii Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2012-2020

Zarządzenie Nr 347/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie oceny wniosków złożonych o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym

Zarządzenie Nr 346/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 345/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 344/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 343/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 342/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miejskiej w Chmielniku projektu uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 341/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 340/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku

Zarządzenie Nr 339/2013 z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miejskiej w Chmielniku uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 01.01.2014 do 31.12.2014r.
Traci moc na podstawie Zarządzenie Nr 342 / 2013 z dnia 21 listopada 2013r

Zarządzenie Nr 338/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 337/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji p.n. Przebudowa, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowej Synagogi w Chmielniku z przeznaczeniem na ośrodek edukacyjno–muzealny „Świętokrzyski Sztetl”

Zarządzenie Nr 336/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 335/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 334/2013 z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 333/2013 z dnia 14 października 2013 r. w sprawie tworzenia na obszarze Gminy Chmielnik warunków organizacyjnych i technicznych dla funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie Nr 332/2013 z dnia 14 października 2013 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik oznaczonej nr 2105 i 2104 o łącznej powierzchni 0,1357 ha położonej w Chmielniku

Zarządzenie Nr 331/2013 z dnia 14 października 2013 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik oznaczonej nr 2103 i 2106 o łącznej powierzchni 0,1645 ha położonej w Chmielniku

Zarządzenie Nr 330/2013 z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 329/2013 z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 328/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013-2030

Zarządzenie Nr 327/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 326/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 325/2013 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia pomiaru ruchu drogowego na przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych i wewnętrznych

Zarządzenie Nr 324 /2013 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 323/2013 z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zakresu zasad i trybu opracowania materiałów do budżetu na 2014 rok

Zarządzenie Nr 322/2013 z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 321/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Pani Doroty Szczygłowskiej do sporządzania i podpisywania zawiadomień o wysokości opłaty i wezwań do uzupełnienia deklaracji na odbiór odpadów komunalnych

Zarządzenie Nr 320/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 317/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Chmielnik treningu doskonalącego obieg informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych

Zarządzenie Nr 316/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik oznaczonej nr 2107 i 2102 o łącznej powierzchni 0,1635 ha położonej w Chmielniku

Zarządzenie Nr 315/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik

Zarządzenie Nr 314/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 313/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do potwierdzania za zgodność z oryginałem

Zarządzenie Nr 312/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 311/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zreczu Dużym

Zarządzenie Nr 310/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej

Zarządzenie Nr 309/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 308/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 307/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik oznaczonej nr 567/27 o powierzchni 0,0412 ha położonej w Chmielniku

Zarządzenie Nr 306 / 2013 z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie upoważnienia do potwierdzania za zgodność z oryginałem
Traci moc na podstawie Zarządzenie Nr 313 / 2013 z dnia 16 sierpnia 2013r.

Zarządzenie Nr 305/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 304/2013 z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 303/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 302/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 301/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym w Łagiewnikach 72 A oznaczonego numerem 2, dla pana S. S. zamieszkałego, 26 – 020 Chmielnik ul. Żeromskiego

Zarządzenie Nr 300/2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 299/2013 z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 298/2013 z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013-2022

Zarządzenie Nr 297/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie najmu budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego znajdującego się w XXXX na rzecz Pani R. U.

Zarządzenie Nr 296/ 2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Suchowoli

Zarządzenie Nr 295/ 2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 294/ 2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do potwierdzania własnoręczności podpisu oraz do poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego

Zarządzenie Nr 293 / 2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 292/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ufundowania nagród w XIV edycji biegu „Po Chmielową Szyszkę” dnia 3 maja 2013 roku w ramach festynu sportowego na kompleksie sportowym przy ul. Kwiatowej w Chmielniku

Zarządzenie Nr 291/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych znajdujących się obszarach objętych klęskami żywiołowymi na terenie miasta i gminy Chmielnik

Zarządzenie Nr 290/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia kontroli funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Chmielnik

Zarządzenie Nr 289/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 288/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie oceny wniosków złożonych o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym

Zarządzenie Nr 287/2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku

Zarządzenie Nr 286/2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku

Zarządzenie Nr 285/2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 284/2013 z dnia 4 marca 2013r. w sprawie organizacji stałego dyżuru w Gminie Chmielnik na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa

Zarządzenie Nr 283/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi Chmielnickiego Centrum Kultury, dla którego organizatorem jest Gmina Chmielnik

Zarządzenie Nr 282/2013 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 281/2013 z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, używanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Chmielnik do akcji ratowniczo-gaśniczych i innych zagrożeń
Traci moc na podstawie Zarządzenie Nr 379 / 2014 z dnia 7 marca 2014r.

Zarządzenie Nr 280/2013 z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne w Mieście i Gminie Chmielnik utrata mocy na podstawie zarządzenia nr 112/2019 z 20.08.2019 r.

Zarządzenie Nr 279/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 278/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie wyznaczenia jednostki upoważnionej do przeprowadzenia postępowania i udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Chmielnik i jej jednostek organizacyjnych”

Zarządzenie Nr 277/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku

Zarządzenie Nr 276/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 275/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku

Zarządzenie Nr 274/2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie powołania dwóch komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w roku 2013 w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2013 roku

Zarządzenie Nr 273/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

Metryka

sporządzono
2013-08-16 przez Tomasz Biernacki
udostępniono
2013-08-16 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2020-10-07 14:45 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
465
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.