Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Finanse:budżety,sprawozdania,opłaty, podatki,odpady komunalne,opinie RIO Sprawozdania Finansowe Gminy i jednostek /bilanse,zestawienia,rachunek zysków i strat/
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sprawozdania Finansowe Gminy i jednostek /bilanse,zestawienia,rachunek zysków i strat/, bieżące, menu 1333 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sprawozdania Finansowe Gminy i jednostek /bilanse,zestawienia,rachunek zysków i strat/

Sprawozdania Finansowe Gminy i jednostek /bilanse,zestawienia,rachunek zysków i strat/

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2011 r. pobierz. pdf


Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2012 r. >>>>>


Skonsolidowany Bilans Gminy Chmielnik sporządzony na dzień 31.12.2012 r. >>>>>


Bilans z wykonania budżetu Gminy Chmielnik sporządzony na dzień 31.12.2012 r. >>>>>


Rachunek zysków i strat Gminy Chmielnik sporządzony na dzień 31.12.2012 r. >>>>>


Zestawienie zmian w funduszu Gminy Chmielnik sporządzony na dzień 31.12.2012 r. >>>>>


Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2013 r. >>>>>


Bilans z wykonania budżetu Gminy Chmielnik sporządzony na dzień 31.12.2013 r. >>>>>

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2013 r. >>>>>

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2013 r. >>>>>


Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2014 r.>>>>>

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2014 r. >>>>>

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2014 r.>>>>>

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2015 r. pobierz.pdf

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016 r. pobierz.pdf

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2017 r.pobierz.pdf

Bilans jednostki budżetowej za 2017 r. pobierz.pdf

Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2017 pobierz.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2017 pobierz.pdf

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2017 pobierz.pdf

ROK 2018

Gmina Chmielnik
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. >>>>>
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. >>>>>
Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa” sporządzony na dzień 31.12.2018 r. >>>>>
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. >>>>>
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. >>>>>

Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego w Chmielniku
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r. >>>>>
Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa” sporządzony na dzień 31.12.2018 r. >>>>>
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. >>>>>
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. >>>>>

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r. >>>>>
Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa” sporządzony na dzień 31.12.2018 r. >>>>>
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. >>>>>
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. >>>>>

Samorządowe Przedszkole w Chmielniku
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r. >>>>>
Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa” sporządzony na dzień 31.12.2018 r. >>>>>
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. >>>>>
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. >>>>>

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r. >>>>>
Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa” sporządzony na dzień 31.12.2018 r. >>>>>
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. >>>>>
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. >>>>>

Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r. >>>>>
Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa” sporządzony na dzień 31.12.2018 r. >>>>>
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. >>>>>
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. >>>>>

Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r. >>>>>
Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa” sporządzony na dzień 31.12.2018 r. >>>>>
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. >>>>>
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. >>>>>


ROK 2019

1. Gmina Chmielnik–Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na 31-12-2019 r.– pobierz skan w pdf
2. Gmina Chmielnik–Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na 31-12-2019 r.– pobierz skan w pdf
3. Gmina Chmielnik–Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na 31-12-2019 r.– pobierz skan w pdf
4. Gmina Chmielnik–Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony 31-12-2019 r.– pobierz skan w pdf
5. Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa” sporządzony na 31-12-2019 r.– pobierz skan w pdf
6. Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku–Bilans jednostki budżetowej sporządzony na 31-12-2019 r.– pobierz skan w pdf
7. Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku–Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa” sporządzony na 31-12-2019 r. – pobierz skan w pdf
8. Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku–Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na 31-12-2019 r.– pobierz skan w pdf
9. Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku–Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na 31-12-2019 r.– pobierz skan w pdf
10. Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach–Bilans jednostki budżetowej sporządzony na 31-12-2019 r.– pobierz skan w pdf
11. Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach–Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na 31-12-2019 r. – pobierz skan w pdf
12. Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach–Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na 31-12-2019 r. – pobierz skan w pdf
13. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku–Bilans jednostki budżetowej sporządzony na 31-12-2019 r. – pobierz skan w pdf
14. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku–Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na 31-12-2019 r. – pobierz skan w pdf
15. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku–Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na 31-12-2019 r. – pobierz skan w pdf
16. Samorządowe Przedszkole w Chmielniku–Bilans jednostki budżetowej sporządzony na 31-12-2019 r. – pobierz skan w pdf
17. Samorządowe Przedszkole w Chmielniku–Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na 31-12-2019 r. – pobierz skan w pdf
18. Samorządowe Przedszkole w Chmielniku–Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na 31-12-2019 r. – pobierz skan w pdf
19. Gimnazjum im.gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku–Bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat sporządzony na 31-08-2019 r. pobierz skan w pdf -- pobierz skan w pdf
20. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku–Bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat sporządzony na 31-12-2019 r. pobierz skan w pdf -- pobierz skan w pdf -- pobierz skan w pdf
21. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku–Bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat sporządzony na 31-12-2019 r. pobierz skan w pdf -- pobierz skan w pdf
22. Chmielnickie Centrum Kultury –Bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat sporządzony na 31-12-2019 r. pobierz skan w pdf -- pobierz skan w pdf
ROK 2020

1.1. Bilans z wykonania budżetu jst Gmina Chmielnik na 31-12-2020 r.  – pobierz skan
1.2. Bilans jst lub samorządowego zakładu budżetowego na 31-12-2020 r. pobierz skan
1.3. Rachunek zysków i strat jst (wariant porównawczy) na 31-12-2020 r. pobierz skan
1.4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31-12-2020 r. pobierz skan
1.5. Bilans jednostki budżetowej na 31-12-2020 r. pobierz skan
1.6. Rachunek zysków i strat jednostki na 31-12-2020 r. pobierz skan
1.7. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31-12-2020 r. pobierz skan
1.8. Informacja dodatkowa na 31-12-2020 r. pobierz skan
1.9. załącznik nr 2 do informacji dodatkowej pobierz skan
1.10.Samorządowe Przedszkole w Chmielniku – Bilans jednostki budżetowej na 31-12-2020 r. pobierz skan
1.11.Samorządowe Przedszkole w Chmielniku – Rachunek zysków i strat jednostki na 31-12-2020 r. pobierz skan
1.12.Samorządowe Przedszkole w Chmielniku – Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31-12-2020 r. pobierz skan
1.13.Samorządowe Przedszkole w Chmielniku –  Informacja dodatkowa pobierz skan
1.14.Szkoła Podstawowa w Chmielniku– Bilans jednostki budżetowej na 31-12-2020 r. pobierz skan
1.15.Szkoła Podstawowa w Chmielniku– Rachunek zysków i strat jednostki na 31-12-2020 r. pobierz skan
1.16.Szkoła Podstawowa w Chmielniku– Zestawienie zmian w funduszu jednostki  na 31-12-2020 r. pobierz skan
1.17.Szkoła Podstawowa w Chmielniku – Informacja dodatkowa pobierz skan
1.18.Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach– Bilans jednostki budżetowej na 31-12-2020 r. pobierz skan
1.19.Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach – Rachunek zysków i strat jednostki na 31-12-2020 r. pobierz skan
1.20.Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach – Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31-12-2020 r. pobierz skan
1.21.Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach – Informacja dodatkowa pobierz skan
1.22.Środowiskowy Dom Samopomocy w Chmielniku z/s Zrecze Duże – Bilans, Zestawienie zmian w funduszu jednostki, Rachunek zysków i strat na 31-12-2020 r. pobierz skan
1.23.Środowiskowy Dom Samopomocy w Chmielniku z/s Zrecze Duże – Informacja dodatkowa pobierz skan
1.24.Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku  – Bilans, Zestawienie zmian w funduszu jednostki, Rachunek zysków i strat na 31-12-2020 r. pobierz skan
1.25.Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku – Informacja dodatkowa pobierz skan
1.26.Chmielnickie Centrum Kultury w Chmielniku – Bilans instytucji kultury na 31-12-2020 r. pobierz skan
1.27.Chmielnickie Centrum Kultury w Chmielniku – Rachunek zysków i strat jednostki i Informacja dodatkowa na 31-12-2020 r.  pobierz skan
1.28.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku – Bilans na 31-12-2020 r. pobierz skan
1.29.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku – Rachunek Zysków i Strat na 31-12-2020 r. pobierz skan


ROK 2021

Bilans z wykonania budżetu jst Gmina Chmielnik sporządzony na 31-12-2021 r. - skan w pdf
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na 31-12-2021 - skan w pdf
Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31-12-2021 - skan w pdf
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego na 31-12-2021 - skan w pdf
Informacja dodatkowa -skan w pdf


ROK 2022

1. Bilans z wykonania budżetu jst Gmina Chmielnik na 31-12-2022 r.- skan w pdf
2. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego na 31-12-2022 r. - skan w pdf
3. Bilans jednostki budżetowej na 31-12-2022 r. - skan w pdf
4. Bilans.... Samorządowe Przedszkole w Chmielniku na 31-12-2022 r. - skan w pdf
5. Bilans.... Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach na 31-12-2022 r. - skan w pdf
6. Bilans.... Szkoła Podstawowa im.Stefana Żeromskiego w Chmielniku na 31-12-2022 r. - skan w pdf
7. Bilans.... Środowiskowy Dom Samopomocy w Chmielniku z/s Zrecze Duże na 31-12-2022 r. - skan w pdf
8. Bilans.... Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku na 31-12-2022 r. - skan w pdf
9. Bilans.... Chmielnickiego Centrum Kultury na 31-12-2022 r. - skan w pdf
10. Bilans... Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku na 31-12-2022 r. - skan w pdf
11. Bilans... Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku sp. z o.o. na 31-12-2022 r. - skan w pdf


ROK 2023

1.Bilans z wykonania jednostki samorządu terytorialnego – Gmina Chmielnik na 31-12-2023 r.

2.Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na 31-12-2023 r., Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na 31-12-2023 r., Zestawienie zmian funduszu jednostki na 31-12-2023 r., Wyciąg z danych i informacja dodatkowa

3.Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego na 31-12-2023 r., zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31-12-2023 r., Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na 31-12-2023 r.

4.ZPO Piotrkowice: Bilans jednostki budżetowej na 31-12-2023 r., Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na 31-12-2023 r. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31-12-2023 r. Informacja dodatkowa

5.Samorządowej Przedszkole Chmielnik: Bilans jednostki budżetowej na 31-12-2023 r., Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na 31-12-2023 r. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31-12-2023 r. Informacja dodatkowa

6.SP Chmielnik: Bilans jednostki budżetowej na 31-12-2023 r., Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na 31-12-2023 r. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31-12-2023 r. Informacja dodatkowa

7.MGOPS Chmielnik: Bilans jednostki budżetowej na 31-12-2023 r., Rachunek zysków i strat jednostki na 31-12-2023 r. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31-12-2023 r. Informacja dodatkowa

8. ŚDS Chmielnik z/s Zrecze Duże: Bilans jednostki budżetowej na 31-12-2023 r., Rachunek zysków i strat jednostki na 31-12-2023 r. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31-12-2023 r. Informacja dodatkowa

9.SP ZOZ Chmielnik: Bilans jednostki budżetowej na 31-12-2023 r., Rachunek zysków i strat jednostki na 31-12-2023 r. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31-12-2023 r. Informacja dodatkowa

10.CHCK Chmielnik: Bilans jednostki budżetowej na 31-12-2023 r., Rachunek zysków i strat jednostki na 31-12-2023 r. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31-12-2023 r. Informacja dodatkowa


 

 

 

Metryka

sporządzono
2013-07-01 przez Skarbnik Gminy Chmielnik. Główny Księgowy Jednostki
udostępniono
2013-07-01 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2024-04-29 10:06 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
619
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.