Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Finanse:budżety,sprawozdania,opłaty, podatki,odpady komunalne,opinie RIO Sprawozdania budżetowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sprawozdania budżetowe, bieżące, menu 1332 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania budżetowe

Rok 2024

I kwartał

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst od początku roku do 31 marca 2024 r.

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst początku roku do 31 marca 2024 r.

Rb-27 S sprawozdanie z wykonania panu dochodów budżetowych jest początku roku do 31 marca 2024 r.

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg. stanu na koniec I kwartału 2024 r.

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg. stanu na koniec I kwartału 2024 r.


Rok 2023

IV kwartał
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 r.

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 r.

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2023 r.

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst sprawozdanie łączne wg. Stanu na koniec IV kwartały 2023 r.

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jst wg stanu na koniec 2023 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych praz poręczeń i gwarancji jst sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 r.

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 r.

III kwartał 
Sprawozdanie Rb 27S za III kw. 2023
Sprawozdanie Rb 28S za III kw. 2023
Sprawozdanie RB N za III kwartał 2023
Sprawozdanie RB NDS za III kw 2023
Sprawozdanie RB Z za III kw. 2023

II kwartał 
Sprawozdanie Rb 27S za II kw. 2023
Sprawozdanie Rb 28S za II kw. 2023
Sprawozdanie RB N za II kwartał 2023
Sprawozdanie RB NDS za II kw 2023
Sprawozdanie RB Z za II kw. 2023

I kwartał 
Sprawozdanie Rb 27S za I kw. 2023
Sprawozdanie Rb 28S za I kw. 2023
Sprawozdanie RB N za I kwartał 2023
Sprawozdanie RB NDS za I kw 2023
Sprawozdanie RB Z za I kw. 2023


Rok 2022

IV kwartał 2022 r. 
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do 31-12-2022 
pobierz skan w pdf
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres od początku roku do 31-12-2022
pobierz skan w pdf
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres od początku roku do 31-12-2022
pobierz skan w pdf
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst – sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 r.
pobierz skan w pdf
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jst sprawozdanie łączne wg stanu na koniec 2022 r.
pobierz skan w pdf
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 r.
pobierz skan w pdf
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst okres sprawozdawczy na koniec 2022
pobierz skan w pdf
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy okres sprawozdawczy od początku roku do 31-12-2022
pobierz skan w pdf

III kwartał 2022 r.
1. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2022 r. - pobierz skan w pdf
2. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst sprawozdanie łączne na koniec III kwartału - pobierz skan w pdf
3. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg. stanu na koniec III kwartału 2022 r. - sprawozdanie łączne - pobierz skan w pdf
4. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2022 r. - pobierz skan w pdf
5. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2022 r. - pobierz skan w pdf

II kwartał 2022 r. 
1.Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2022 r. - pobierz skan w pdf
2. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg. stanu na II kwartał 2022 r. - pobierz skan w pdf
3. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst sprawozdanie łączne wg. stanu na koniec II kwartału 2022 r. - pobierz skan w pdf
4. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres: od początku roku do 30 czerwca 2022 r. - pobierz skan w pdf
5. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres: od pocztąku roku do 30 czerwca 2022 r. - pobierz skan w pdf

I kwartał 2022 r.
1. Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca 2022 r. – pobierz pdf
2. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 r. pobierz pdf
3. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 r. pobierz pdf
4. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2022 r. pobierz pdf
5. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2022 r. pobierz pdf


Rok 2021

IV kwartał 2021 r.
1. Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r. – pobierz pdf
2. Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r. pobierz pdf
3. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 r. pobierz pdf
4. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 r. pobierz pdf
5. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r. pobierz pdf
6. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r. pobierz pdf

III kwartał 2021 r.

 1. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst do dnia 30 września 2021 r. - pobierz  pdf
 2. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych jst. Sprawozdanie łączne na koniec III kwartału 2021 r. pobierz skan w pdf
 3. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst sprawozdanie łączne na koniec III kwartału 2021 r. pobierz w pdf
 4. Rb-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst do dnia 30 września 2021 r. pobierz w pdf
 5. Rb-27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst do dnia 30 września2021 r. pobierz w pdf

II kwartał 2021 r.

 1. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst do dnia 30 czerwca 2021 r. - pobierz  pdf
 2. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych jst. Sprawozdanie łączne na koniec II kwartału 2021 r. pobierz skan w pdf
 3. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst sprawozdanie łączne na koniec II kwartału 2021 r. pobierz w pdf
 4. Rb-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst do dnia 30 czerwca 2021 r. pobierz w pdf
 5. Rb-27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst do dnia 30 czerwca 2021 r. pobierz w pdf

I kwartał 2021 r.

 1. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst do dnia 31 marca 2021 r. - pobierz skan w pdf
 2. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych jst. Sprawozdanie łączne na koniec I kwartału 2021 r. pobierz skan w pdf
 3. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst sprawozdanie łączne na koniec I kwartału 2021 r. pobierz skan w pdf
 4. Rb-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst do dnia 31 marca 2021 r. pobierz skan w pdf
 5. Rb-27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst do dnia 31 marca 2021 r. pobierz skan w pdf

Rok 2020

IV kwartał 2020 r.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r.  – pobierz skan w pdf
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r. –pobierz skan w pdf
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r. – pobierz skan w pdf
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału -pobierz skan w pdf
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2020 r. – pobierz skan w pdf
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta okres sprawozdawczy od pocztąku roku do 31 grudnia 202 r. pobierz - skan w pdf

III kwartał 2020 r.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 r.  – pobierz skan w pdf
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału 2020 r. – pobierz skan w pdf
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec III kwartału -pobierz skan w pdf
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2020 r. –cz.1  pobierz skan w pdf –cz.2 pobierz skan w pdf
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2020 r. – pobierz skan w pdf

II kwartał 2020 r.

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r. - pobierz >>>
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do 30 czerwca 2020 r. - pobierz >>>
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do 30 czerwca 2020 r. - pobierz >>>>
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg. stanu na koniec II kwartału - pobierz >>>
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku - pobierz >>>>

I kwartał 2020 r.
Rb-27s Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku >>>>>
Rb-28s Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku >>>>>
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku >>>>>
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku >>>>>
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 rok >>>>>


Rok 2019

IV kwartał 2019 r.
Rb-27s Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku >>>>>
Rb-28s Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku >>>>>
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku >>>>>
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku >>>>>
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 rok >>>>>
Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych gmin/miasta na prawach powiatu od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku >>>>>

III kwartał 2019 r.
Rb-27s Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2019 roku >>>>>
Rb-28s Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2019 roku >>>>>
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku >>>>>
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 roku >>>>>
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2019 rok >>>>>

II kwartał 2019 r.
Rb-27s Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku >>>>>
Rb-28s Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku >>>>>
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku >>>>>
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku >>>>>
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2019 rok >>>>>
I kwartał 2019 r.
Rb-27s Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku >>>>>
Rb-28s Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku >>>>>
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku >>>>>
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku >>>>>
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2019 rok >>>>> 


Rok 2018
Rb-27s Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku >>>>>
Rb-28s Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku >>>>>
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku >>>>>
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku >>>>>
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 rok >>>>>

Rb-27s Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018 roku >>>>>
Rb-28s Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018 roku >>>>>
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku >>>>>
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 roku >>>>>
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2018 rok >>>>>

Rb-27s Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych  jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku >>>>>
Rb-28s Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku >>>>>
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku >>>>>
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku >>>>>
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku >>>>>


Rb- 27s Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku >>>>>
Rb-28s Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku >>>>>
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku >>>>>
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku >>>>>
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 rok >>>>>

Rok 2017
Rb-27s Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku >>>>>
Rb-28s Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku >>>>>
Rb-27s Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku >>>>>
Rb-28s Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku >>>>>
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku >>>>>
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku >>>>>
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 rok >>>>>

Rb-27s Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2017 roku >>>>>
Rb-28s Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2017 roku >>>>>
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku >>>>>
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 roku >>>>>
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2017 rok >>>>>


Rb-27s Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku >>>>>
Rb-28s Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku >>>>>
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku >>>>>
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku >>>>>
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2017 rok >>>>>


Rb-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2017 roku >>>>>
Rb-28 S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2017 roku >>>>>
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku >>>>>
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017 roku >>>>>
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2017 rok >>>>>


Rok 2016
Rb-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku >>>>>
Rb-28 S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku >>>>>
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku >>>>>
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku >>>>>
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 rok >>>>>
Rb-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2016 roku >>>>>
Rb-28 S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2016 roku >>>>>
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku >>>>>
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2016 roku >>>>>
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2016 rok >>>>>
Rb-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku >>>>>
Rb-28 S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku >>>>>
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku >>>>>
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku >>>>>
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2016 rok >>>>>
Rb-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2016 roku >>>>>
Rb-28 S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2016 roku >>>>>
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku >>>>>
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016 roku >>>>>
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2016 rok >>>>>


Rok 2015
Rb-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku >>>>>
Rb-28 S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku >>>>>
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku >>>>>
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku >>>>>
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2015 rok >>>>>
Rb-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2015 roku >>>>>
Rb-28 S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2015 roku >>>>>
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku >>>>>
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2015 roku >>>>>
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2015 rok >>>>>
Rb-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku >>>>>
Rb-28 S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku >>>>>
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku >>>>>
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku >>>>>
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku >>>>>
Rb-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2015 roku >>>>>
Rb-28 S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2015 roku >>>>>
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku >>>>>
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2015 roku >>>>>
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku >>>>>


Rok 2014
Rb-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku >>>>>
Rb-28 S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku >>>>>
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku >>>>>
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku >>>>>
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku >>>>>
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2014 roku >>>>>
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2014 roku >>>>>
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku >>>>>
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku >>>>>
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014 >>>>>
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku >>>>>
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września roku 2014 >>>>>
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września roku 2014 >>>>>
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku >>>>>
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 >>>>>
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku >>>>>
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 >>>>>
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 >>>>>
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku >>>>>
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 >>>>>
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku >>>>>
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 >>>>>
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2014>>>>>


Rok 2013
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku>>>>>
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013>>>>>
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku>>>>>
Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013>>>>>
Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013>>>>>
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku>>>>>
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013>>>>>
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku>>>>>
Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013>>>>>
Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013>>>>>
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku >>>>>
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 >>>>>
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku >>>>>
Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 >>>>>
Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 >>>>>
Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Zobowiązań wg Tytułów Dłużnych oraz Poręczeń i Gwarancji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku >>>>>
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013 >>>>>
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku >>>>>
Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013 >>>>>
Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013 >>>>>

Rok 2012
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku >>>>>
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku >>>>>
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 >>>>>
Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 >>>>>
Korekta nr 1 do Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku >>>>>

Rok 2011
Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 >>>>>
Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 >>>>>
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 >>>>>
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANE NALEŻNOŚCI jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 >>>>>
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 >>>>>

Rok 2010
Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 >>>>>
Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 >>>>>
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 >>>>>
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANE NALEŻNOŚCI jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 >>>>>
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 >>>>>


Rok 2009
Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 >>>>>
Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 >>>>>
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 >>>>>
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANE NALEŻNOŚCI jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 >>>>>
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 >>>>>


Rok 2008
Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 >>>>>
Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 >>>>>
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 >>>>>
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANE NALEŻNOŚCI jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 >>>>>
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 >>>>>


Rok 2007
Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 >>>>>
Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 >>>>>
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 >>>>>
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANE NALEŻNOŚCI jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 >>>>>
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 >>>>>

Rok 2006
Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 >>>>>
Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 >>>>>
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej/zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 >>>>>
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANE NALEŻNOŚCI jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 >>>>>
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 >>>>>
Rb-27s Sprawozdanie z wykonania planu dochdów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku >>>>>
Rb-28s Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku >>>>>

Metryka

sporządzono
2013-03-18 przez Tomasz Biernacki
udostępniono
2013-03-18 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2024-04-29 10:26 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1004
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.