Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik Zarządzenia Burmistrza z 2012r. - kadencja 2010-14
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Burmistrza z 2012r. - kadencja 2010-14, bieżące, menu 1327 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Burmistrza z 2012r. - kadencja 2010-14

Zarządzenia Burmistrza z 2012r. - kadencja 2010-14

Zarządzenie Nr 272/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu na 2012 ro

Zarządzenie Nr 271/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

Zarządzenie Nr 270/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Chmielniku.

Zarządzenie Nr 269/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku

Zarządzenie Nr 268/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

Zarządzenie Nr 267/2012 z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

Zarządzenie Nr 266/2012 z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów konkursowych oraz ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

Zarządzenie Nr 265/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Planu ochrony informacji niejawnych” i „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku”.utrata mocy podstawie zarządzenia nr 19/2019 z 10-01-2019

Zarządzenie Nr 264/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

Zarządzenie Nr 263/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: „Referent ds. programów pomocowych w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zarządzenie Nr 262/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

Zarządzenie Nr 261/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku

Zarządzenie Nr 260/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

Zarządzenie Nr 259/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik Nr 147/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku

Zarządzenie Nr 258/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku

Zarządzenie Nr 257/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 256/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

Zarządzenie Nr 255/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

Zarządzenie Nr 254/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gminie Chmielnik

Zarządzenie Nr 253/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

Zarządzenie Nr 252/2012 z dnia 12 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

Zarządzenie Nr 251/2012 z dnia 8 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

Zarządzenie Nr 250/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Zarządzenie Nr 248/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

Zarządzenie Nr 247/2012 z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku Elektronicznego Obiegu Dokumentów

Zarządzenie Nr 246/2012 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 245/2012 z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 243/2012 z dnia 12 września 2012 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik oznaczonej nr działki 409 położonej we wsi Suchowola.

Zarządzenie Nr 242/2012 z dnia 12 września 2012 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Giny Chmielnik oznaczonej nr działki 282/2 położonej we wsi Celiny.

Zarządzenie Nr 241/2012 z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 240/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie organizacji turnieju piłki nożnej „Czterech Gmin”, który odbędzie się 9 września 2012 roku, w którym bierze udział drużyna reprezentująca Gminę Chmielnik.

Zarządzenie Nr 239/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu opracowania materiałów do budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 238/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 237/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku - zmiana:Zarządzenie nr 239/2016 z 15-06-2016 r.

Zarządzenie Nr 236/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 235/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 234/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położnym w Sędziejowicach

Zarządzenie Nr 233/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 232/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Chmielniku.

Zarządzenie Nr 231/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Gen. K. Tańskiego w Chmielniku.

Zarządzenie Nr 230/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubani.

Zarządzenie Nr 229/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach

Zarządzenie Nr 228/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Szyszczyce.

Zarządzenie Nr 227/2012 z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 226/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 225/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie kalkulacji kosztów 1 km przebiegu autobusu szkolnego AUTOSAN.

Zarządzenie Nr 224/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: obniżka ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik oznaczonej nr działki 282/2 położonej we wsi Celiny.

Zarządzenie Nr 223/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 221/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 220/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 219/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej XIV edycji konkursu pn. „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku” celem wyłonienia jednego laureata do dalszego etapu powiatowego.

Zarządzenie Nr 218/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 217/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 216/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw gminy.

Zarządzenie Nr 215 / 2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw gminy.

Zarządzenie Nr 214/2012 z dnia 28 maja 2012r. w sprawie umorzenia zaległych opłat rocznych wraz z należnymi odsetkami za użytkowanie wieczyste działek komunalnych przez A.iS. małż. P.

Zarządzenie Nr 213/2012 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie umorzenia zaległych opłat rocznych wraz z należnymi odsetkami za użytkowanie wieczyste działek komunalnych przez J.iJ.mał.N

Zarządzenie Nr 212/2012 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik.

Zarządzenie Nr 211/2012 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ustalenia tymczasowego regulaminu korzystania z placu zabaw na osiedlu 22 Lipca w Chmielniku.

Zarządzenie Nr 210/2012 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 209/2012 z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie aktualizacji „Dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych” na terenie miasta i gminy Chmielnik.

Zarządzenie Nr 208/2012 z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 207/2012 z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 206/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ufundowania nagród w XIII edycji biegu „Po Chmielową Szyszkę” dnia 3 maja 2012 roku w ramach festynu sportowego na kompleksie sportowym przy ul. Kwiatowej w Chmielniku.

Zarządzenie Nr 205/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 204/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 203/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarach objętych klęskami żywiołowymi na terenie miasta i gminy Chmielnik.

Zarządzenie Nr 202/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku.

Zarządzenie Nr 201/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Zarządzenie Nr 200/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wdrożenia systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych i funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku.

Zarządzenie Nr 199/2012 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

Zarządzenie Nr 198/2012 z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 197/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przekazania w użytkowanie Zakładowi Usług Komunalnych w Chmielniku środka trwałego pn. Kanalizacja sanitarna w Przededworzu przysiółek Dezyderów wraz z podczyszczalnią odcieków ze składowiska odpadów w Przededworzu.

Zarządzenie Nr 196/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 195/2012 z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku.

Zarządzenie Nr 194/2012 z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2012-2014.

Zarządzenie Nr 193/2012 z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 192/2012 z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 1112 położonej w Chmielniku stanowiącej rynek miejski w celu prowadzenia tzw. małej gastronomii.

Zarządzenie Nr 191/2012 z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik.

Zarządzenie Nr 190/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001-2009.

Zarządzenie Nr 189/2012 z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 188/2012 z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji przystanków komunikacyjnych w Gminie Chmielnik oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 187/2012 z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, używanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Chmielnik do akcji ratowniczo-gaśniczych i innych zagrożeń.

Zarządzenie Nr 186/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 185/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w zprawie wprowadzenia i stosowania "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych w tym danych osobowych" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym".

Zarządzenie Nr 184/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku.

Zarządzenie Nr 183/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie najmu budynku świetlicy wiejskiej oraz dzierżawy działki oznaczonej nr 363 położonej w Grabowcu na rzecz Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku.

Zarządzenie Nr 182/2012 z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie umorzenia zaległej opłaty rocznej wraz z należnymi odsetkami za użytkowanie wieczyste udziału w działce komunalnej przez R.G

Zarządzenie Nr 181/2012 z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 180/2012 z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia likwidatora samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku” w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zarządzenie Nr 179/2012 z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 178/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik.

Zarządzenie Nr 177/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku.

Zarządzenie Nr 176/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie przydziału środków z zakresu Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012 i zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w roku 2012.

Metryka

sporządzono
2012-06-04 przez Tomasz Biernacki
udostępniono
2012-06-04 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2020-10-07 14:33 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
455
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.