Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Finanse:budżety,sprawozdania,opłaty, podatki,odpady komunalne,opinie RIO Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, bieżące, menu 1326 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Artykuły zawierają treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).


Uchwała nr 65/2024 IX Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie absolutorium

Uchwała nr 54/2024 IX Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2024 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chmielnik za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Uchwała nr 14/2024 IX Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 stycznia 2024 roku
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chmielnik

Uchwała nr 13/2024 IX Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 stycznia 2024 roku
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Chmielnik na 2024 rok.


Uchwała nr 70/2023 IX Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Miasto i Gminę Chmielnik

Uchwała nr 27/2023 IX Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Chmielnik na 2024 rok

Uchwała Nr 28/2023 IX Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2023 roku
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Chmielnik na 2024 rok

Uchwała nr 29/2023 IX Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2024-2040.

Uchwała nr 22/2023 IX Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 października 2023 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Chmielnik

Uchwała nr 12/2023 IX Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie absolutorium

Uchwała nr 4/2023 IX Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2023 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chmielnik za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Uchwała nr 7/2023 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Chmielnik na 2023 rok.

Uchwała nr 8/2023 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chmielnik


 Uchwała nr 122/2022 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 listopada 2022 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Chmielnik na 2023 rok

Uchwała Nr 123/2022 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 listopada 2022 roku
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Chmielnik na 2023 rok

Uchwała nr 124/2022 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 listopada 2022 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2023-2040

Uchwała nr 102/2022 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 września 2022 r. w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za I półrocze 2022 roku - pobierz skan w pdf

Uchwała nr 74/2022 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie absolutorium - pobierz skan w pdf

Uchwała nr 56/2022 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za 2021 r. - pobierz skan w pdf

Uchwała nr 6/2022 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 14 stycznia 2022 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Chmielnik pobierz skan w pdf>>>>

Uchwała nr 5/2022 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z 14 stycznia 2022 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Chmielnik na 2022 rok - pobierz skan w pdf>>>


Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 grudnia 2021 r.  w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Chmielnik na 2022 rok w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielnik na lata 2022-2040 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej na Miasta i Gminy Chmielnik na 2022 r.
- pobierz skan w pdf >>>

Uchwała nr 111/2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 31 sierpnia 2021 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za I półrocze 2021 r. - pobierz skan w pdf>>>

Uchwała nr 75/2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 4 maja 2021 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie absolutorium - pobierz skan w pdf>>>

Uchwała nr 49/2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 9 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za 2020 rok - pobierz skan w pdf>>>>

Uchwała nr 8/2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 12 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Chmielnik pobierz skan w pdf>>>>

Uchwała nr 7/2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z 12 stycznia 2021 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Chmielnik na 2021 rok - pobierz skan w pdf>>>


Uchwała nr 158/2020 II składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 3 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Chmielnik na 2021 rok - pobierz skan w pdf>>>

Uchwała nr 159/2020 II składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 3 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021-2040 pobierz skan w pdf>>>

Uchwała nr 160/2020 II składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 3 grudnia 2020 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Chmielni na 2021 rok pobierz skan w pdf>>>

Uchwała nr 115/2020 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 9 września 2020 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za I półrocze 2020 r. - pobierz skan w pdf>>

Uchwała nr 71/2020 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 18 maja 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie absolutorium - pobierz >>>

Uchwała nr 60/2020 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 21 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za 2019 rok - pobierz >>>

Uchwała nr 22/2020 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 29 stycznia 2020 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Chmielnik na 2020 rok - pobierz >>>

Uchwała nr 21/2020 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 29 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Chmielnik - pobierz >>>>


Uchwała nr 3139/2019 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 4 grudnia 2019 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Chmielnik na 2020 rok - pobierz >>

Uchwała nr 3138/2019 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 4 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielnik na 2020 rok i lata następne - pobierz >>

Uchwała nr 3137/2019 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 4 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Chmielnik na 2020 rok - pobierz >>

Uchwała nr 3086/2019 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 4 września 2019 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za I półrocze 2019 roku  Pobierz >>>
 
Uchwała Nr 3037/2019 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 15 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za 2018 rok >>Pobierz<<
 
Uchwała nr 2998/2019 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 25 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Chmielnik >>Pobierz<<

Uchwała nr 2997/2019 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 25 stycznia 2019 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Chmielnik na rok 2019 >>Pobierz<<<

Uchwała nr 2943/2018 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 11 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Chmielnik na 2019 rok >>>Pobierz<<<

Uchwała nr 2945/2018 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 11 grudnia 2018 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Chmielnik na 2019 rok>>>Pobierz<<<

Uchwała nr 2944/2018 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 11 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta i Gminy Chmielnik w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chmielnik na 2019 rok i lata następne  >>>Pobierz<<<<

Uchwała nr 2906/2018 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 19 września 2018 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za I półrocze 2018 roku >>>Pobierz<<<

Uchwała nr 2843/2018 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 9 maja 2018 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie absolutorium >>>>>POBIERZ<<<<<

Uchwała nr 2830/2018 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 11 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za 2017 rok >>>>>POBIERZ<<<<<
 
Uchwała nr 2802/2018 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 29 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2018-2035 >>>>>POBIERZ<<<<<

Uchwała nr 2801/2018 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 29 stycznia 2018 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Chmielnik na 2018 rok >>>>>POBIERZ<<<<<

Uchwała nr 2761/2017 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 7 grudnia 2017 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Chmielnik na 2018 rok >>>>>POBIERZ<<<<<
 
Uchwała nr 2760/2017 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 7 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chmielnik na 2018-2035 >>>>>POBIERZ<<<<<
 
Uchwała nr 2759/2017 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 7 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Chmielnik na 2018 rok >>>>>POBIERZ<<<<<
 
Uchwała Nr 191/2017 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 12 maja 2017 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik za 2016 r. >>>>>POBIERZ<<<<<
Uchwała Nr 188/2017 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 25 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu miasta i gminy za 2016 r. >>>>>POBIERZ<<<<<

Uchwała Nr 157/2017 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 31 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chmielnik na lata 2017 - 2035 >>>>>POBIERZ<<<<<

Uchwała Nr 156/2017 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 31 stycznia 2017 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Chmielnik na 2017 r. >>>>>POBIERZ<<<<<

Uchwała Nr 129/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 5 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2035.

Uchwała Nr 128/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 15 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Chmielnik na 2017 r. >>>>>POBIERZ<<<<<
 
Uchwała Nr 127/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 15 grudnia 2016 r. w sprawie możliwości sfinansowanie deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Chmielnik na 2017 r. >>>>>POBIERZ<<<<<

Uchwała Nr 78/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 15 września 2016 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za I półrocze 2016 r. >>>>>POBIERZ<<<<<

Uchwała Nr 47/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 9 maja 2016 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik za 2015 r. >>>>>POBIERZ<<<<<
 
Uchwała Nr 38/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 18 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu miasta i gminy za 2015 r. >>>>>POBIERZ<<<<<
 
Uchwała Nr 7/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 19 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Chmielnik >>>>>POBIERZ<<<<<

Uchwała Nr 133/2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 14 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2030.
 
Uchwała Nr 132/2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 14 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Chmielnik na 2016 rok. >>>>>POBIERZ<<<<<
 
Uchwała nr 93/2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 21 października 2015 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Miasto i Gminę Chmielnik >>>>>POBIERZ<<<<<
 
Uchwała Nr 81/2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 4 września 2015 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za I półrocze 2015 r. >>>>>POBIERZ<<<<<

Uchwała Nr 35/2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 2 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu miasta i gminy za 2014 r. >>>>>POBIERZ<<<<<

Uchwała Nr 13/2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 10 lutego 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2015 - 2030 >>>>>POBIERZ<<<<<
 
Uchwała Nr 12/2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 10 lutego 2015 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Chmielnik na 2015 r. >>>>>POBIERZ<<<<<

Uchwała Nr 138/2014 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 16 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015–2030 >>>>>POBIERZ<<<<<

Uchwała Nr 137/2014 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 16 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Chmielnik na 2015 rok. >>>>>POBIERZ<<<<<

Uchwała Nr 136/2014 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 16 grudnia 2014 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Chmielnik na 2015 r. >>>>>POBIERZ<<<<<
 
Uchwała Nr 80/2014 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 9 września 2014 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za I półrocze 2014 roku >>>>>POBIERZ<<<<<

Uchwała Nr 51/2014 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 15 maja 2014 r. >>>>>POBIERZ<<<<<

Uchwała Nr 45/2014 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 22 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach w wykonania budżetu miasta i gminy za 2013 r. >>>>>POBIERZ<<<<<

Uchwała Nr 6/2014 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 16 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chmielnik >>>>>POBIERZ<<<<<

Uchwała Nr 5/2014 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 16 stycznia 2014 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Chmielnik na 2014 r. >>>>>POBIERZ<<<<<

Uchwała Nr 104/2013 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 27 listopada 2013 r. w sprawie opinii projekcie uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014–2030 >>>>>POBIERZ<<<<<

Uchwała Nr 103/2013 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 27 listopada 2013 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Chmielnik na 2014 r. >>>>>POBIERZ<<<<<

Uchwała Nr 102/2013 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 27 listopada 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Chmielnik na 2014 rok. >>>>>POBIERZ<<<<<

Uchwała Nr 89/2013 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 6 września 2013 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za I półrocze 2013 roku. >>>>>POBIERZ<<<<<

Uchwała Nr 41/2013 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 11 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu miasta i gminy za 2012 rok. >>>>>POBIERZ<<<<<

Uchwała Nr 12/2013 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 22 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chmielnik. >>>>>POBIERZ<<<<<

Uchwała Nr 11/2013 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 22 stycznia 2013 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Chmielnik na 2013 r. >>>>>POBIERZ<<<<<

Uchwała Nr 90/2012 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 4 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Chmielnik na 2013 r. >>>>>POBIERZ<<<<<

Uchwała Nr 89/2012 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 4 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2022 >>>>>POBIERZ<<<<<

Uchwała Nr 88/2012 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 4 grudnia 2012 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Chmielnik na 2013 r. >>>>>POBIERZ<<<<<

Uchwała Nr 1950/2012 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za 2011 r. >>>>POBIERZ<<<<

Uchwała Nr 1987/2012 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 18 września 2012 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za I półrocze 2012 r. >>>>POBIERZ<<<<

Metryka

sporządzono
2013-05-02 przez Tomasz Biernacki
udostępniono
2013-05-02 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2024-06-04 11:23 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
692
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.