Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik Zarządzenia Burmistrza z 2011r. - kadencja 2010-14
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Burmistrza z 2011r. - kadencja 2010-14, bieżące, menu 1324 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Burmistrza z 2011r. - kadencja 2010-14

Zarządzenia Burmistrza z 2011r. - kadencja 2010-14


Zarządzenie Nr 175/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przekazania w użytkowanie Zakładowi Usług Komunalnych w Chmielniku środka trwałego pn. Sieć wodociągowa w miejscowości Holendry – Gmina Chmielnik.


Zarządzenie Nr 174/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku.


Zarządzenie Nr 173/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego o pow. 86 m2 znajdującego się w Sędziejowicach na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku.


Zarządzenie Nr 172/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przekazania mienia komunalnego.


Zarządzenie Nr 171/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok.


Zarządzenie Nr 170/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku.


Zarządzenie Nr 169/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Łagiewnikach na działce oznaczonej numerem 312/15, oznaczonego nr dla Pani ZG zameldowanej XXXX, gm. 26-020 Chmielnik (przebywa w schronisku dla bezdomnych).


Zarządzenie Nr 168/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Łagiewnikach na działce oznaczonej numerem 312/15, oznaczonego nr dla Pana R.S.zameldowanego ul. XXX, gm. 26-020 Chmielnik (pożar mieszkania).


Zarządzenie Nr 167/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok.


Zarządzenie Nr 166/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz powołania Administratora Systemu Informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku.


Zarządzenie Nr 165/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku.


Zarządzenie Nr 164/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi.


Zarządzenie Nr 163/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie powołania dwóch komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w roku 2011 w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w roku 2012


Zarządzenie Nr 162/2011 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 161/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku


Zarządzenie Nr 160/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 159/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zastąpione na podstawie zarządzenia nr 376/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 7 lipca 2021 r.


Zarządzenie Nr 158/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 157/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie umorzenia zaległych opłat rocznych wraz z należnymi odsetkami za użytkowanie wieczyste działki komunalnej przez AK


Zarządzenie Nr 156/2011z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie umorzenia zaległych opłat rocznych wraz z należnymi odsetkami za użytkowanie wieczyste działki komunalnej przez SM


Zarządzenie Nr 155/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie umorzenia zaległych opłat rocznych wraz z należnymi odsetkami za użytkowanie wieczyste działki komunalnej przez W.M


Zarządzenie Nr 154/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie umorzenia zaległych opłat rocznych wraz z należnymi odsetkami za użytkowanie wieczyste działki komunalnej przez spadkobierców M.iS.mał.B


Zarządzenie Nr 153/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie umorzenia zaległych opłat rocznych wraz z należnymi odsetkami za użytkowanie wieczyste działek komunalnych przez A.i S.mał.P.


Zarządzenie Nr152/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej opiniującej wnioski nauczycieli ubiegających się o udzielenie pomocy zdrowotnej


Zarządzenie Nr 151/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu z natury


Zarządzenie Nr 150/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów konkursowych oraz ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych


Zarządzenie Nr 149/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 148/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Planu Komunikacji Projektu Samooceny CAF 2006 w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku.


Zarządzenie Nr 147/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Łagiewnikach na działce oznaczonej numerem 312/15, dla Pana ZZ zameldowany ul. XXXX, gm. 26-020 Chmielnik (bezdomny).


Zarządzenie Nr 146/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Łagiewnikach na działce oznaczonej numerem 312/15, dla Pana B.K.o zam. XXX, gm. 26-020 Chmielnik (przebywa w schronisku).


Zarządzenie Nr 145/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Łagiewnikach na działce oznaczonej numerem 312/15, dla Pana D.J zam. XXX, gm. 26-020 Chmielnik (eksmisja sądowa).


Zarządzenie Nr 144/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Łagiewnikach na działce oznaczonej numerem 312/15, dla Pani A.W.- bezdomna, przebywająca czasowo pod adresem ul. ----, gm. 28-100 Busko-Zdrój.


Zarządzenie Nr 143/2011 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Łagiewnikach na działce oznaczonej numerem 312/15, dla Pani B.G - zamieszkała ul.-----, a przebywająca czasowo pod adresem XXX, gm. 26-020 Chmielnik.


Zarządzenie Nr 142/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Łagiewnikach na działce oznaczonej numerem 312/15, dla Pani/Pana K.J.B.k zam. XX, a przebywający czasowo pod adresem XXX, gm. 26-020 Chmielnik.


Zarządzenie Nr 141/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego wykonanych robót.


Zarządzenie Nr 140/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu Roboczego do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2012-2020


Zarządzenie Nr 139/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie powołania grupy samooceny Wspólnej Metody Oceny CAF.


Zarządzenie Nr 138/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok.


Zarządzenie Nr 137/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Chmielniku przy ul. XXXX, dla Pani/Pana ZiJ małż. S zam. ul. XXXXgm. 26-020 Chmielnik.


Zarządzenie Nr 136/2011 z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Chmielniku przy ul.XXXX, dla Pani/Pana I iJ. małż. W. zam. ul.----, gm.26-020 Chmielnik


Zarządzenie Nr 135/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 134/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu na 2012 rok


Zarządzenie Nr 132/2011 z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: „Referent ds. płac w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku".


Zarządzenie Nr 131/2011 z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: „Referent ds. księgowości podatkowej w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku".


Zarządzenie Nr 130/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 129/2011 z dnia 31 października 2011 r. w sprawie najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się wXXXX na rzecz Pani HK


Zarządzenie Nr 128/2011 z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok.


Zarządzenie Nr 127/2011 z dnia 31 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku.


Zarządzenie Nr 126/2011 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie wydzierżawienia działki komunalnej oznaczonej nr 86 o pow. 0,1300 ha położonej w Suskrajowicach na rzecz Państwa P.iW. mał.J


Zarządzenie Nr 125/2011 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 124/2011 z dnia 12 października 2011 r. w sprawie powołania koordynatora CAF w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku.


Zarządzenie Nr 123/2011 z dnia 12 października 2011 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.


Zarządzenie Nr 122 / 2011 z dnia 12 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 121/2011 z dnia 12 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 120/2011 z dnia 6 października 2011 r. w sprawie organizacji turnieju piłki nożnej „Czterech Gmin", który odbędzie się na boisku MLKS ZENIT CHMIELNIK przy ul. Dygasińskiego 1 w Chmielniku dnia 16 października 2011 roku


Zarządzenie Nr 119/2011 z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 118/2011 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku


Zarządzenie Nr 117/2011 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 116/2011 z dnia 22 września 2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego o pow. 60 m2 znajdującego się w Chmielniku przy ul. XXXXX na rzecz Pana TS


Zarządzenie Nr 115/2011 z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 113/2011 z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.


Zarządzenie Nr 114/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 113/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku


Zarządzenie Nr 112/2011 z dnia 14 września 2011 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Miasta i Gminy Chmielnik na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa


Zarządzenie Nr 111/2011 z dnia 14 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 110/2011 z dnia 7 września 2011 r. w sprawie rozpoczęcia prac związanych z wdrożeniem systemu zarządzania jakością ISO zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy Chmielnik


Zarządzenie Nr 109/2011 z dnia 6 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 108/2011 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 107/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Chmielnik obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych


Zarządzenie Nr 106/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu opracowania materiałów do budżetu na 2012 rok


Zarządzenie Nr 105/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 104/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie umorzenia zaległych opłat rocznych wraz z należnymi odsetkami za użytkowanie wieczyste działki Komunalnej przez JK


Zarządzenie Nr 103/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie umorzenia zaległych opłat rocznych wraz z należnymi odsetkami za użytkowanie wieczyste działki komunalnej przez KS


Zarządzenie Nr 102/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego wykonanych robót


Zarządzenie Nr 101/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok.


Zarządzenie Nr 100/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Zarządzenie Nr 99/2011 z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku.


Zarządzenie Nr 98/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku.


Zarządzenie Nr 97/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok.


Zarządzenie Nr 96/2011 z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku.


Zarządzenie Nr 95/2011 z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w nieruchomościach znajdujących się na obszarach objętych klęskami żywiołowymi na terenie Miasta i Gminy Chmielnik.


Zarządzenie Nr 94/2011 z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 93/2011 z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych znajdujących się obszarach objętych klęskami żywiołowymi na terenie miasta i gminy Chmielnik.


Zarządzenie Nr 92/2011 z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 91/2011 z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie zmian w Załączniku do Zarządzenia Nr 367/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 02.07.2010 r.


Zarządzenie Nr 90/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Grabowcu


Zarządzenie Nr 89/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Zreczu Małym dla Pani AO zam. ul. XXXXX, gm. 26-020 Chmielnik


Zarządzenie Nr 88/2011 z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Zreczu Małym dla Pani J.S. zam. ul. ---, gm. 26-020 Chmielnik


Zarządzenie Nr 87/2011 z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 86/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 85/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 84/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 83/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 82/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 81/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 80/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 79/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 78/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Turystyki i Promocji Gminy Chmielnik na lata 2012-2016.


Zarządzenie Nr 77/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie delegowania do Rady LGD „Białe Ługi" przedstawiciela Gminy Chmielnik.


Zarządzenie Nr 76/2011 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 75/2011 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 74/2011 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie ufundowania nagród w XII edycji biegu „Po Chmielową Szyszkę" w ramach festynu sportowego na kompleksie sportowym przy ul. Kwiatowej w Chmielniku.


Zarządzenie Nr 73/2011 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: „Stanowisko ds. Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności".


Zarządzenie Nr 72/2011 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok.


Zarządzenie Nr 71/2011 z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego wybudowanego budynku biblioteczno-administracyjnego w Chmielniku wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 1123, 1124/1.


Zarządzenie Nr 70/2011 z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok.


Zarządzenie Nr 69/2011 z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku


Zarządzenie Nr 68 / 2011 z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Sędziejowicach dla Pani M.F.


Zarządzenie Nr 67/2011 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 66/2011 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku


Zarządzenie Nr 65/2011 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w XXXX, dla Pani M.S. zam. ---, gm. 26-020 Chmielnik.


Zarządzenie Nr 64/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia tymczasowego regulaminu korzystania z placu zabaw na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Kwiatowej w Chmielniku


Zarządzenie Nr 63/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 62/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 61/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania mienia komunalnego


Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok.


Zarządzenie Nr 59/2011 z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia pk. „Terminal Gazowy 2011".


Zarządzenie Nr 58/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie sporządzenia Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta i Gminy Chmielnik w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.


Zarządzenie Nr 57/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego


Zarządzenie Nr 56/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku


Zarządzenie Nr 55/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. systemu kontroli zarządczej.
/utrata mocy na podstawie zarządzenia nr 297/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Chmielniku z dnia 24 listopada 2020 roku
w sprawie powołania koordynatora ds. systemu kontroli zarządczej/


Zarządzenie Nr 54/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku oraz w jednostkach podległych Gminie Chmielnik.


Zarządzenie Nr 53/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym w Sędziejowicach, który dotychczas zajmowało małżeństwo P.P. AiJ. małż. C dla Pani P.S. zam. S.


Zarządzenie Nr 52 / 2011 z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego znajdującego się w domu letniskowym położonym w XXX ul. XXX dla Pani MK zam. --- gm. 26-035 Raków.


Zarządzenie Nr 51/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 50/2011 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ufundowania nagród w XII edycji biegu „Po Chmielową Szyszkę" dnia 3 maja 2011 roku w ramach festynu sportowego na kompleksie sportowym przy ul. Kwiatowej w Chmielniku


Zarządzenie Nr 49/2011 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku


Zarządzenie Nr 48 / 2011 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przekazania w użytkowanie Zakładowi Usług Komunalnych w Chmielniku środka trwałego pn. Kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa w miejscowości Suchowola - Kolonia I i Suchowola - Kolonia II.


Zarządzenie Nr 47 / 2011 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przekazania w użytkowanie Zakładowi Usług Komunalnych w Chmielniku środka trwałego pn. Kanalizacji sanitarnej w ulicach Mickiewicza, Konopnickiej, Kieleckiej w Chmielniku.


Zarządzenie Nr 45 / 2011 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Chmielniku Nr 33/2011 z dnia 18 lutego 2011r.


Zarządzenie Nr 44 / 2011 z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok.


Zarządzenie Nr 43 / 2011 z dnia 15 marca 2011r. w sprawie opracowania, wdrożenia i aktualizowania „Mapy aktywności organizacji pozarządowych" działających na terenie Gminy Chmielnik.


Zarządzenie Nr 42/2011 z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej.


Zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne w Mieście i Gminie Chmielnik.


Zarządzenie Nr 40/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 38/2011 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku.


Zarządzenie Nr 37/2011 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie przydziału środków z zakresu upowszechniania Kultury fizycznej i sportu w roku 2011 i zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w roku 2011.


Zarządzenie Nr 36/2011 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym w XXXX, dla Pani AR


Zarządzenie Nr 35/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym w XXXX, dla Pana RS.


Zarządzenie Nr 34/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 33/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym w Chmielniku ul. XXXXo, dla Pani J.M. zam. XXXX.


Zarządzenie Nr 32/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie powołania dwóch komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w roku 2011 w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych


Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych.


Zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok.


Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.


Zarządzenie Nr 27/2011z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie umorzenia zaległych opłat rocznych wraz z należnymi odsetkami za użytkowanie wieczyste działek komunalnych przez A.S. małż. P.


Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego wraz z należnymi odsetkami za dzierżawę działki komunalnej przez WN


Zarządzenie Nr 25/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok.


Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia do potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem.


Zarządzenie Nr 23/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany warunków dzierżawy działki komunalnej nr 994/14 położonej w Chmielniku przez WN


Zarządzenie Nr 22/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie przekazania w użytkowanie Zakładowi Usług Komunalnych w Chmielniku środka trwałego pn. Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna na osiedlu „Dygasińskiego" w Chmielniku.


Zarządzenie Nr 21/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów konkursowych oraz ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.


Zarządzenie Nr 20/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Chmielnik na kadencję 2011-2015.


Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Chmielniku przy ul. XXXX oznaczonego numerem, dla pana J.M. zam. ul. --, gm. 26-020 Chmielnik.


Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości projektów realizowanych w ramach POKL współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości projektów realizowanych w ramach POKL współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zarządzenie Nr 16/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości projektów realizowanych w ramach POKL współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia kasacji składników majątkowych będących na stanie Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku.

Metryka

sporządzono
2012-01-24 przez Tomasz Biernacki
udostępniono
2012-01-24 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2022-05-12 13:46 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
638
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.