Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Uchwały z 2010r kadencja 2010-2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2010r kadencja 2010-2014, bieżące, menu 1319 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2010r kadencja 2010-2014

Uchwały z 2010r kadencja 2010-2014

Uchwały podjęte podczas I sesji 2 grudnia 2010 r.

Nr I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chmielniku

Nr I/2/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Chmielniku

Nr I/3/2010 w sprawie: zmiany uchwały nr I/3/2002 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23-10-2002 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych wchodzących w skład komisji Rady Miejskiej w Chmielniku

Nr I/4/2010 w sprawie powołania składu osobowego i zatwierdzenia przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Chmielniku


Podczas II sesji dnia 2 grudnia 2010 r. nie podjęto uchwał.


Uchwały podjęte podczas III sesji 17 grudnia 2010 r.

Nr III/5/2010 w sprawie przyjęcia na rok 2011 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nr III/6/2010 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych do Rady Miejskiej w Chmielniku, Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady -zmiana uchwały uchwałą nr XXIV/201/2012 z dnia 23 listopada 2012 r.

Nr III/7/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

Nr III/8/2010 w sprawie zmian budżetu na 2010 rok


Uchwały podjęte podczas IV sesji 30 grudnia 2010 r.

Nr IV/9/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku  /stwierdzenie nieważności par. 2 ust.2, par. 6 ust. 4 i 5, i par. 9 ust. 2 Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 marca 2011 r. znak: PNK.I.4130.9.2011/

Nr IV/10/2010 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność gminy Chmielnik

Nr IV/11/2010 w sprawie wydzierżawienia na rzecz H. M. części działek stanowiących własność Gminy Chmielnik

Nr IV/12/2010 w sprawie wydzierżawienia części gruntu w działkach oznaczonych nr 1112, położonej w Chmielniku przy ul. Rynek, nr 1155/4 przy ul. Jana Pawła II oraz nr 306 przy ul. Kościelnej w Piotrkowicach z przeznaczeniem pod lokalizację punktów sprzedaży detalicznej dla RUCH SA w Warszawie Świętokrzyski Region Sprzedaży w Masłowie Pierwszym

Nr IV/13/2010 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 558/2 poł. W Chmielniku przy ulicy Mickiewicza na rzecz G. D. z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działki stanowiącej jego własność oznaczonej nr 538/2 przyległej do działki komunalnej.

Nr IV/14/2010 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Chmielnik lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
/stwierdzenie nieważności par. 3 ust. 1 i par. 6 ust. 1 ww. uchwały- rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2011 r. znak PNK.I.4130.8.2011/

Nr IV/15/2010 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych udzielonych z budżetu Gminy zakładowi budżetowemu na 2011 r.

Nr IV/16/2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2011-2022 część 1 częśc 2

Nr IV/17/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2011 rok
część 1
część 2
część 3

Nr IV/18/2010 w sprawie zmian budżetu na 2010 rok

Nr IV/19/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 r.
zmiana uchwała nr VIII/44/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r.

Nr IV/20/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 r.

Nr IV/21/10 w sprawie wyznaczenia reprezentanta Miasta i Gminy Chmielnik w Lokalnej Grupie Działania Białe Ługi

Metryka

sporządzono
2012-04-18 przez Tomasz Biernacki
udostępniono
2012-04-18 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2021-05-12 13:29 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
478
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.