Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik Zarządzenia Burmistrza z 2010r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Burmistrza z 2010r., bieżące, menu 1310 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Burmistrza z 2010r.

Zarządzenia Burmistrza z 2010r.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik wydane w roku 2010

Zarządzenie Nr 404 / 2010 z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 403 / 2010 z dnia 23 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 402 / 2010 z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok.

Zarządzenie nr 401/2010 z dnia 15.11.2010r. w sprawie projektu budżetu na 2011

Załączniki 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2022

Zarządzenie Nr 400/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Chmielniku, Rady Powiatu w Kielcach, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik.

Zarządzenie Nr 399/2010 z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 398/2010 z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 397/2010 z dnia 15 października 2010r. w sprawie przekazania inwestycji zrealizowanej z udziałem środków gminy.

Zarządzenie Nr 396/2010 z dnia 15 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika i Zastępcy Urzędu Stanu Cywilnego w Chmielniku utrata mocy na podstawie zarządzenia nr 134/2019 z dnia 31-10-2019 r.

Zarządzenie Nr 395/2010 z dnia 14 października 2010r. w sprawie powołania koordynatora gminnego systemu informatycznego w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Zarządzenie Nr 394/2010 z dnia 14 października 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 393/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie zasad wydatkowania środków poniżej 14 000 euro dla projektu „Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik".

Zarządzenie Nr 392/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów dotyczących projektu pn. „Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik".

Zarządzenie Nr 391/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 390/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Chmielniku ul. Furmańska 11, dla Pani Katarzyny Gudwańskiej.

Zarządzenie Nr 389/2010 z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 388/2010 z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 387/2010 z dnia 3 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie Nr 386 / 2010 z dnia 3 września 2010r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta i Gminy Chmielnik i Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik

Zarządzenie Nr 385 / 2010 z dnia 3 września 2010r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Chmielnik dla samorządowej instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego.

Zarządzenie Nr 384/2010 z dnia 3 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie Nr 383/2010 z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmian w Załączniku do Zarządzania Nr 367/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 02.07.2010r.

Zarządzenie Nr 382/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 191/2008 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta i Gminy Chmielnik i Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik.

Zarządzenie Nr 381/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie przekazania w użytkowanie Zakładowi Usług Komunalnych w Chmielniku środka trwałego pn. Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suliszów.

Zarządzenie Nr 380/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 379/2010 z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie ogłoszenia konkursu na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu „Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarządzenie Nr 378/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zakresu, zasad i trybu opracowania materiałów do budżetu na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 377/2010 z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Chmielniku.

Zarządzenie Nr 376/2010 z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 375/2010 z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

Zarządzenie Nr 374/2010 z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 373/2010 z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie upoważnienia Pana Hieronima Górskiego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku.

Zarządzenie Nr 372/2010 z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie upoważnienia Pana Aleksandra Bracisiewicza Dyrektora Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku.

Zarządzenie Nr 371/2010 z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 370/2010 z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Chmielniku.

Zarządzenie Nr 369/2010 z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 368/2010 z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rachunkowości dla budżetu Miasta i Gminy Chmielnik oraz Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik w zakresie ewidencji programów i projektów współfinansowanych za środków europejskich.

Zarządzenie nr 367/2010 z dnia 02.07.2010r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z terenu rekreacyjno – sportowego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku

Zarządzenie nr 366/2010 z dnia 02.07.2010r. w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzania zwykłego postępowania sprawdzającego

Zarządzenie nr 365/2010 z dnia 02.07.2010r. w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzania zwykłego postępowania sprawdzającego

Zarządzenie nr 364/2010 z dnia 30.06.2010r. w sprawie użyczenia budynku użytkowego znajdującego się na działce nr 312/15 położonej we wsi Łagiewniki na rzecz Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na prowadzenie w nim przez Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach działalności statutowej.

Zarządzenie nr 363/2010 z dnia 30.06.2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok.

Zarządzenie nr 362/10 z dnia 28.06.2010r. w sprawie: odwołania ze składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Lubani i Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Suchowoli powołanych zarządzeniem nr 351/10 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Chmielnik w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 20 czerwca 2010r. (zmiana: zarządzenie nr 357/10 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 9 czerwca 2010r.)

Zarządzenie nr 361/2010 z dnia 18.06.2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok

Zarządzenie nr 360/2010 z dnia 14.06.2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok

Zarządzenie nr 359/2010 z dnia 14.06.2010r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik oznaczonej nr 145/1 o powierzchni 0,0400 ha położonej we wsi Celiny.

Zarządzenie nr 358/2010 z dnia 09.06.2010r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: „Informatyk w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zarządzenie nr 357/10 z dnia 19.06.2010r. w sprawie: zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Sędziejowicach powołanej zarządzeniem nr 351/10 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Chmielnik w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 20 czerwca 2010r.

Zarządzenie nr 356/10 z dnia 14.06.2010r. w sprawie: dokonania zmiany nazwiska członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Chmielniku powołanego zarządzeniem nr 351/10 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Chmielnik w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 20 czerwca 2010r.

Zarządzenie nr 355/2010 z dnia 01.06.2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku

Zarządzenie nr 354/2010 z dnia 01.06.2010r. w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego (GBS) w gminie Chmielnik w celu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010

Zarządzenie nr 353/2010 z dnia 01.06.2010r. w sprawie: powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i znajdujących się na obszarach objętych klęskami żywiołowymi na terenie miasta i gminy Chmielnik

Zarządzenie nr 352/2010 z dnia 31.05.2010r. w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Zarządzenie nr 351/10 z dnia 31.05.2010r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Chmielnik w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 20 czerwca 2010r.

Zarządzenie nr 350/2010 z dnia 25.05.2010r. w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik

Zarządzenie nr 349/2010 z dnia 19.05.2010r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

Zarządzenie nr 348/2010 z dnia 19.05.2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok.

Zarządzenie nr 347/2010 z dnia 12.05.2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok.

Zarządzenie nr 346/2010 z dnia 29.04.2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok.

Zarządzenie nr 345/10 z dnia 12.04.2010r. w sprawie: ufundowania nagród w XI edycji biegu ulicznego „Po Chmielową Szyszkę” dnia 3 maja 2010r. w Chmielniku

Zarządzenie nr 344/2010 z dnia 12.04.2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok.

Zarządzenie nr 343/2010 z dnia 06.04.2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok.

Zarządzenie nr 342/2010 z dnia 31.03.2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok.

Zarządzenie nr 341/2010 z dnia 29.03.2010r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik oznaczonej nr 145/1 o powierzchni 0,0400 ha położonej we wsi Celiny.

Zarządzenie nr 340/2010 z dnia 24.03.2010r. w sprawie: przekazania w użytkowanie Zakładowi Usług Komunalnych w Chmielniku zadania inwestycyjnego pn. sieć wodociągowa w miejscowości Lubania, gm Chmielnik

Zarządzenie nr 339/2010 z dnia 23.03.2010r. w sprawie: najmu budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego położonego we wsi Śladków Duży na rzecz Pani Renaty Urban.

Zarządzenie nr 338/2010 z dnia 16.03.2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok.

Zarządzenie nr 337/2010 z dnia 08.03.2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok.

Zarządzenie nr 336/2010 z dnia 01.03.2010r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansownych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zarządzenie nr 335/2010 z dnia 01.03.2010r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: „Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej i spraw organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku

Zarządzenie nr 334/2010 z dnia 25.02.2010r. w sprawie: umorzenia zaległych opłat rocznych wraz z należnymi odsetkami za użytkowanie wieczyste działki komunalnej przez spatkobierców Marianny i Stefana małż. Bęben.

Zarządzenie nr 333/2010 z dnia 25.02.2010r. w sprawie: wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik.

Zarządzenie nr 332/2010 z dnia 25.02.2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok.

Zarządzenie nr 331/2010 z dnia 22.02.2010r. w sprawie: przydziału środków na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2010 i zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w roku 2010

Zarządzenie nr 330/2010 z dnia 22.02.2010r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Suchowoli.

Zarządzenie nr 329/2010 z dnia 15.02.2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku.

Zarządzenie nr 328/2010 z dnia 09.02.2010r. w sprawie: przekazania na rzecz Sołectwa Łagiewniki świetlicy wiejskiej znajdującej się na działce komunalnej nr 381 położonej w Łagiewnikach

Zarządzenie nr 327/2010 z dnia 09.02.2010r. w sprawie: umorzenia odsetek dla Tadeusza Susło należnych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności działki nr 253 położonej w Śladkowie Małym

Zarządzenie nr 326/2010 z dnia 09.02.2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Zarządzenie nr 325/2010 z dnia 09.02.2010r. w sprawie: powołania komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych

Zarządzenie nr 324/2010 z dnia 09.02.2010r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 48/07 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie umorzenia części odsetek oraz odroczenia terminu zapłaty pozostałych dla Tadeusza Susło należnych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności działki nr 253 położonej w Śladkowie Małym.

Zarządzenie nr 323/2010 z dnia 08.02.2010r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Suchowoli.

Metryka

sporządzono
2010-07-23 przez naczelnicy wydziałów, kierownicy jednostek organizacyjnych
udostępniono
2010-07-23 02:00 przez Tomasz Biernacki
zmodyfikowano
2020-02-07 12:45 przez Tomasz Biernacki
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
437
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.