Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Uchwały z 2010r. kadencja 2006-10
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2010r. kadencja 2006-10 , bieżące, menu 1309 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2010r. kadencja 2006-10

Data wytworzenia 2012-05-05, ostatniej modyfikacji 2021-05-12 13:09

Uchwały z XXXV sesji dnia 24 lutego 2010 r.

Uchwały podjęte podczas XXXV sesji dnia 24 lutego 2010 r. Nr XXXV/328/2010 w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Szansa na lepsze jutro” Nr XXXV/329/2010 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sędziejowicach- Filii Szkoły Podstawowej im.St.Żeromskiego w Chmielniku Nr XXXV/330/2010 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szyszczycach - Filii Szkoły Podstawowej im.
Data wytworzenia 2010-12-08, ostatniej modyfikacji 2021-05-12 13:18

Uchwały z XL sesji dnia 23 sierpnia 2010 r.

Uchwały podjęte podczas XL sesji dnia 23 sierpnia 2010 r. Uchwała nr XL/365/2010 w sprawie sprostowania oczywistych pomyłek w uchwale Nr XXXVIII/359/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26.05.2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przededworze na lata 2010-2016 Uchwała nr XL/366/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Śladków Duży na lata 2009-2015 Uchwała nr XL/367/2010 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Uchwała
Data wytworzenia 2010-12-08, ostatniej modyfikacji 2021-05-12 13:21

Uchwały z XLI sesji dnia 28 września 2010 r.

Uchwały podjęte podczas XLI sesji dnia 28 września 2010r. Uchwała nr XLI/371/2010 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik Uchwała nr XLI/372/2010 w sprawie zatwierdzenia projektu „Wzmocnienia potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik” realizowanego przez Gminę Chmielnik Uchwała nr XLI/373/2010 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Chmielniku
Data wytworzenia 2010-12-08, ostatniej modyfikacji 2021-05-12 13:23

Uchwały z XLII sesji dnia 3 listopada 2010 r.

Uchwały podjęte podczas XLII sesji dnia 3 listopada 2010 r. Uchwała nr XLII/377/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalność statutowej tych organizacji Uchwała nr XLII/378/10 w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
Data wytworzenia 2010-12-08, ostatniej modyfikacji 2021-05-12 13:25

Uchwały z XLIII sesji dnia 10 listopada 2010 r.

Uchwały podjęte podczas XLIII sesji dnia 10 listopada 2010 r. Uchwała nr XLIII/380/2010 w sprawie wydzierżawienia gruntów i wynajmu budynków stanowiących własność Gminy Chmielnik Uchwała nr XLIII/381/2010 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXIII/313/09 RM w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku Uchwała nr XLIII/382/2010 w sprawie określenia
Data wytworzenia 2010-06-25, ostatniej modyfikacji 2021-05-12 13:17

Uchwały z XXXVIII sesji dnia 26 maja 2010 r.

Uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku podjęte podczas XXXVIII sesji dnia 26 maja 2010r. Nr XXXVIII/354/2010 w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Ptasznik 1” w części działki o numerze ewidencyjnym 388 położonej w obrębie geodezyjnym Suchowola, gmina Chmielnik Nr XXXVIII/355/10 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
Data wytworzenia 2010-05-05, ostatniej modyfikacji 2021-05-12 13:04

Uchwały z XXXIV sesji dnia 28 stycznia 2010 r.

Uchwały podjęte podczas XXXIV sesji dnia 28 stycznia 2010 r. Nr XXXIV/316/2010 w sprawie przekazania na rzecz sołectwa Łagiewniki budynku świetlicy wiejskiej znajdujących się na działce komunalnej nr 381 położonej w Łagiewnikach Nr XXXIV/317/2010 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik Nr XXXIV/318/2010 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Data wytworzenia 2010-05-05, ostatniej modyfikacji 2021-05-12 13:10

Uchwały z XXXVI sesji dnia 24 marca 2010 r.

Uchwały podjęte podczas XXXVI sesji dnia 24 marca 2010 r. Nr XXXVI/337/2010 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do dnia 30 czerwca 2010 r. Nr XXXVI/338/2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/328/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24.02.2010 r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Szansa na lepsze jutro”.
Data wytworzenia 2010-05-05, ostatniej modyfikacji 2021-05-12 13:12

Uchwały z XXXVII sesji dnia 21 kwietnia 2010 r.

Uchwały podjęte podczas XXXVII sesji dnia 21 kwietnia 2010r. Nr XXXVII/346/2010 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sędziejowicach - Filii Szkoły Podstawowej im.St. Żeromskiego w Chmielniku Nr XXXVII/347/2010 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Szyszczycach- Filii Szkoły Podstawowej im.St. Żeromskiego w Chmielniku Nr XXXVII/348/2010 w sprawie nadania nazwy skwerowi w Chmielniku Nr XXXVII/349/2010 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.