Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik Zarządzenia Burmistrza z 2007r.- kadencja 2006-10
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Burmistrza z 2007r.- kadencja 2006-10, bieżące, menu 1276 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Burmistrza z 2007r.- kadencja 2006-10

Zarządzenia Burmistrza z 2007r.- kadencja 2006-10

Nr 133/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w planie wydatków na rok 2007

Nr 132/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubani

Nr 131/07 z dnia 27 grudnia 2007 r.  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły

Nr 130/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przekazania inwestycji zrealizowanej z udziału środków gminy

Nr 129/07 z dnia 27 grudnia 2007 r.  w sprawie przekazania inwestycji zrealizowanej z udziału środków gminy

Nr 128/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: upoważnienia do poświadczania oświadczeń wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego

Nr 127/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: upoważnienia do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem

Nr 126/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: upoważnienia do potwierdzania własnoręczności podpisu

Nr 125/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przekazania w użytkowanie wyposażenia świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach zakupionego ze środków własnych gminy

nr 124/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach

nr 123/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach

nr 122/07 z dnia 03 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Burmistrza MiG Chmielnik w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 07 stycznia 2003r.

nr 121/07 z dnia 03 grudnia 2007 r. w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego

nr 120/07 z dnia 30 listopada 2007 r.  w sprawie zmian budżetu na 2007 rok

nr 119/07 z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

nr 118/07 z dnia 20 listopada 2007 r.

nr 117/07 z dnia 19 listopada 2007 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubani

nr 116/07 z dnia 19 listopada 2007 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze „Stanowisko ds.księgowości budżetowej w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku”

nr 115/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych.

nr 114/2007 z dnia 14 listopada 2007 r.  w sprawie projektu budżetu na 2008 rok [ pobierz ]
Załącznik [ pobierz ]
Załącznik nr 1 do projektu budżetu na 2008 rok  [ pobierz ]
Załącznik nr 2 do projektu budżetu na 2008 rok  Cz. 1 [ pobierz ] Cz. 2 [ pobierz ]
Załącznik nr 3 do projektu budżetu na 2008 rok  [ pobierz ]
Załącznik nr 3a do projektu budżetu na 2008 rok  [ pobierz ]
Załącznik nr 4i 5 do projektu budżetu na 2008 rok  [ pobierz ]
Załącznik nr 6 i 7 do projektu budżetu na 2008 rok  [ pobierz ]
Załącznik nr 8 i 9 do projektu budżetu na 2008 rok  [ pobierz ]
Załącznik nr 10 i 11 do projektu budżetu na 2008 rok  [ pobierz ]
Prognoza długi publicznego na lata 2008-2011  cz. 1 [ pobierz ] cz. 2 [ pobierz ]
Mienie komunalne [ pobierz ] [ pobierz ] [ pobierz ]

Nr 113/07 z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych

nr 112/07 z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy do Polskiego Projektu 400 Miast

nr 111/07 z dni 23 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu na 2007 rok

nr 110/07 z dnia 5 października 2007r. w sprawie zakupu nowego telefonu komórkowego

nr 109/2007 z dnia 5 października 2007 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik

nr 108/2007 z dnia 5 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do zarządzenia nr 105/2007 Burmistrza Chmielnik z dnia 27 września 2007r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Chmielnik w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

nr 107/207 z dnia 27 września 2007r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik

nr 106/2007 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Zespole Placówek Oświatowych w Piotrkowicach oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.

Nr 105/2007 z dnia 27 września 2007 r.  sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Chmielnik w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

Nr 104a/07 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2007 rok.

Nr 104/2007 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmian budżetu na 2007r.

nr 103/2007 z dnia 20 września 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

nr 102/07 z dnia 20 września 2007 r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2007 rok

nr 101/2007 z dnia 20 września 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

nr 100/2007 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

nr 99/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r.

nr 98/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie procedury prac nad budżetem na rok 2008

nr 97/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego  w Chmielniku

nr 96/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku

nr 95/2007 z dnia 8 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmian w planie wydatków na 2007 rok

Nr 94/07 z dnia 1 sierpnia 2007 r.  w sprawie przekazania w użytkowanie Zakładowi Usług Komunlanych w Chmielniku zadnaia inwestycyjnego: sieć wodociągowa

Nr 93/07 z dnia 16 lipca 2007 r.
w sprawie opłat za przyłączenie się do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wykonanej przed 31 grudnia 2002r. na terenie miasta i gminy Chmielnik

Nr 92/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: wydzierżawienia gruntów stanowiących własność gminy Chmielnik

Nr 91/07 z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie zmian w planie dochodów na 2007 r.

Nr 90/07 z dnia 29 czerwca 2007 r.  w sprawie zmian w planie dochodów na 2007 r.

Nr 89/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przeniesienia w planie wydatków z rezerw budżetowych

Nr 87/07 z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zmian w planie wydatków na 2007 r.

Nr 86/07 z dnia 15 czerwca 2007 r.
w sprawie zmian do regulaminu organizacyjnego UMiG w Chmielniku

Nr 85/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie umorzenia wierzytelności czynszowych

Nr 84/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie umorzenia wierzytelności czynszowych

Nr 83/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie umorzenia wierzytelności czynszowych

Nr 82/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie umorzenia wierzytelności czynszowych

Nr 81/07 z dnia 4 czerwca 2007 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik oznaczonej nr działki 123/4 o łącznej powierzchni 0,21ha poł. w Szyszczycach

Nr 80/07 z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w jednostce org.-Zespół Obłsugi Oświaty w Chmielniku

Nr 79/07 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

Nr 78/07 z dnia 30 maja 2007 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

Nr 77/07 z dnia 9 maja 2007 r.
w sprawie zmian budżetu na 2007 r.

Nr 76/07 z dnia 8 maja 2007 r.
w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chmielnik[ pobierz ][ pobierz ][ pobierz ]

Nr 75/07 z dnia 8 maja 2007 r.
w sprawie odroczenia terminu zapłaty dla Państwa UiD małż.W. należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 1303/2

Nr 74/07 z dnia 8 maja 2007 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze UMiG w Chmielniku oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych[ pobierz ]
utrata mocy na podstawie: Zarządzenie nr 236/2016 z 14-06-2016 r

Nr 73/07 z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach objętych klęskami żywiołowymi na terenie miasta i gminy Chmielnik

Nr 72/07 z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie użyczenia działki komunalnej położonej we wsi Zrecze Małe oznaczonej nr 118 na rzecz Rady Sołeckiej wsi Zrecze Małe na urządzenie boiska sportowego dla mieszkańców wsi

Nr 71/07 z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie wydzielenia kwoty wydatków budżetu 2007 r.

Nr 70/07 z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w jednostce organizacyjnej Miasta i Gminy Chmielnik–Chmielnickie Centrum Kultury

Nr 69/07 z dnia 23 kwietnia 2007 r.  w sprawie zmian w planie wydatków na 2007 rok 

Nr 68/07 z dnia 23 kwietnia 2007 r.  w sprawie zmian w planie wydatków na 2007 rok

Nr 67/07 z dnia 16 kwietnia 2007 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze „Strażnik Miejski–aplikant w Straży Miejskiej w Chmielniku”

Nr 66/07 z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego

Nr 65/07 z dnia 5 kwietnia 2007 r.  w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego

Nr 64/07 z dnia 5 kwietnia 2007 r.  w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego

Nr 63/07 z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego

Nr 62/07 z dnia 5 kwietnia 2007r.  w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

Nr 61/07 z dnia 2 kwietnia 2007 r.
w sprawie umorzenia opłaty z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Śladków Duży przez MiF zam.__

Nr 60/07 z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie umorzenia opłaty rocznej za rok 2007 za użytkowanie wieczyste działki komunalnej przez K.S. zam. Chmielnik osiedle

Nr 59/07 z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie umorzenia opłaty rocznej za rok 2007 za użytkowanie wieczyste działki komunalnej przez AiS mał.P.

Nr 58/07 z dnia 2 kwietnia 2007 r.  w sprawie umorzenia opłaty rocznej za rok 2007 za użytkowanie wieczyste działki komunalnej przez JK zam. Chmielnik ul.

Nr 57/07 z dnia 30 marca 2007 r.  w sprawie wyników wyborów sołtysa i rad sołeckich w Gminie Chmielnik na kadencję 2007-2011

Nr 56/07 z dnia 30 marca 2007 r.  w sprawie zmian w planie wydatków na 2007 r

Nr 55/07 z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmian budżetu na 2007 r.

Nr 54/07 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie wydzierżawienia działki komunalnej oznaczonej nr 579/19 o pow. 10 m kw. Położonej w Chmielniku przy ul... na rzecz Pana MiG.

Nr 53/07 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego UMiG w Chmielniku

Nr 52/07 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik, ul. Przemysłowa część działki nr 579/19 o pow. 10 m kw. KW 39336 na działalność usługowo-handlową wysokość czynszu 50 zł

Nr 51/07 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie wydzierżawienia części działki komunalnej oznaczonej nr 1140 położonej w Chmielniku Plac Kościuszki o pow. 38 m kw. Na rzecz Pani M.G.zam. Chmielnik ul....

Nr 50/07 z dnia 1 marca 2007r. w sprawie: stosowania przy pobieraniu opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2007 r. – sygn. Akt I FPS 1/06
--
”§ 1. Zarządzam nie pobieranie opłat rocznych podwyższonych o podatek VAT z tytułu oddania w wieczyste użytkowanie działek gruntu stanowiących własność gminy Chmielnik oddanych przed dniem 1 maja 2004 roku stosownie do Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2007r. – sygn. Akt I FPS 1/06

Nr 49/07 z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 1112 położonej w Chmielniku – stanowiącej rynek miejski w celu prowadzenia tzw. Małej gastronomii
--
§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres od 1 maja do 15 października 2007r. części działki komunalnej nr 1112 położonej w Chmielniku – stanowiącej rynek miejski. W celu prowadzenia tzw. Małej gastronomii z możliwością podawania piwa (ogródek piwny).
§ 2. Ustala się czynsz dzierżawny w kwocie 50 zł plus 22% VAT miesięcznie od każdego punktu sprzedaży.”

W załączniku do zarządzenia napisano: 1. Chmielnik część działki 1112 o pow. 300 m kw. KW 53657 – prowadzenie tzw, małej gastronomii z możliwością podawania piwa  (ogródek piwny), wysokość czynszu dzierżawnego 50zł +22% VAT, okres dzierżawny 01 maja – 15 października 2007r.
2. Chmielnik część działki 1112 o pow. 300 m kw. KW 53657 – prowadzenie tzw, małej gastronomii z możliwością podawania piwa (ogródek piwny), wysokość czynszu dzierżawnego 50zł +22% VAT, okres dzierżawny 1 maja–15 października 2007 r.

Nr 48/07 z dnia 19 lutego 2007 r.
w sprawie umorzenia części odsetek oraz odroczenia terminu zapłaty pozostałych dla T.S. należnych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności działki nr 253 położonej w Śladkowie Małym

Nr 47/07 z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, używanych przez ochotnicze straże pożarne z terenu Gminy Chmielnik do akcji ratowniczo-gaśniczych i innych zagrożeń

Nr 46/07 z dnia 05 lutego 2007 r. w sprawie przekazania w użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chmielniku zadania remontowego zrealizowanego przez Gminę Chmielnik

Nr 45/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r.
w sprawie zatrudnienia kierownika Zespołu Obsługi Oświaty w Chmielniku

Nr 44/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu oragnizacyjnego UMiG w Chmielniku

Nr 43/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego UMiG w Chmielniku

Nr 42/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2007r.

Nr 41/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r.  w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk  i spalarni zwierzęcych i ich części [ pobierz ]

Nr 40/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części budynku szkolnego

Nr 39/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części budynku szkolnego

Nr 38/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części budynku szkolnego

Nr 37/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części budynku szkolnego

Nr 36/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części budynku szkolnego

Nr 35/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części budynku szkolnego

Nr 34/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części budynku szkolnego

Nr 33/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części budynku szkolnego

Nr 32/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części budynku szkolnego

Nr 31/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części budynku szkolnego

Nr 30/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie przekazania w użytkowanie ZUK w Chmielniku inwestycji zrealizowanych przez Gminę Chmielnik

Nr 29/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie przekazania inwestycji zrealizowanej z udziałem środków gminy

Nr 28/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.  w sprawie: przekazania inwestycji zrealizowanej z udziałem środków gminy

Nr 27/2007 z dnia 9 stycznia 2007 r.  w sprawie wydzierżawienia części działki komunalnej nr 1291/2 o pow. 20mkw. Położonej w Chmielniku przy ul.___ na rzecz p.L.P. zam.Chmielnik os...

Nr 26/2007 z dnia 9 stycznia 2007r.  w sprawie zarządzeni wyborów sołtysów i rad sołeckich

Nr 25/2007 z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu promocji zdrowia organizację zabaw sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół z terenu Miasta i Gminy Chmielnik w roku 2007

Nr 24/2007 z dnia 2 stycznia 2007 r.
w sprawie wyrażanie zgody na zamontowanie tablicy reklamowej na budynku komunalnym znajdującym się w Chmielniku przy pl.Kościuszki przez Pana T.S.

Nr 23/2007 z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wydzierżawienia działki komunalnej ozn. Nr 994/14 o pow. 67 mkw.położonej w Chmielniku przy ul. Witosa na rzecz Pana W.N. zam.

Nr 22/2007 z dnia 2 stycznia 2007 r.  w sprawie wydzierżawienia działki komunalnej ozn. Nr 1124 o pow. 10 mkw.położonej w Chmielniku przy ul... na rzecz PanaJ.S.zam.

Nr 21/2007 z dnia 2 stycznia 2007 r.
w sprawie wydzierżawienia działki komunalnej ozn. Nr 1000/7 o pow. 40 mkw. położonej w Chmielniku na rzecz Pani MR zam. Chmielnik Osiedle

Nr 20/2007 z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie powierzenia funkcji Głównego Księgowego

Metryka

sporządzono
2011-08-02 przez
udostępniono
2011-08-02 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2020-10-07 14:46 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
420
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.