Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Uchwały z 2002r kadencja 2002-06
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2002r kadencja 2002-06, bieżące, menu 1265 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2002r kadencja 2002-06

Uchwały z 2002r kadencja 2002-06

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W CHMIELNIKU
Kadencja 2002-2006
w roku 2002

Uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku z I sesji dnia 23 listopada 2002 r.

Uchwała nr I/1/2002 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2002 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chmielniku

Uchwała nr I/2/2002 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2002 roku
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Chmielniku

Uchwała nr I/3/2002 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2002 roku
w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby radnych wchodzących w skład komisji Rady Miejskiej w Chmielniku

Uchwała nr I/4/2002 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2002 roku
w sprawie: powołania składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Chmielniku

Uchwała nr I/5/2002 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym
[ pobierz ]

Uchwała nr nr I/6/2002 w sprawie: ustalenia miesięcznego ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chmielniku
[ pobierz ]

Uchwała nr nr I/7/2002 w sprawie: ustalenia miesięcznego ryczałtu dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Chmielniku
[ pobierz ]

Uchwała nr I/8/2002 w sprawie: ustalenia warunków pracy i płacy Burmistrza Miasta i Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza [ pobierz ]


Uchwały z II sesji Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 13 grudnia 2002 roku

Uchwała nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie: podatku rolnego na 2003 r.

Uchwała nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek rolny

Uchwała nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie: podatku od posiadania psa

Uchwała nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie: opłaty administracyjnej

Uchwała nr II/13/2002 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie: opłaty administracyjnej

Uchwała nr II/14/2002 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie: wysokość stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr II/15/2002 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek od nieruchomości

Uchwała nr II/16/2002 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek leśny

Uchwała nr II/17/2002 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Informacje dodatkowe dot. podatków lokalnych-formularze:

Uchwała Nr II/18/2002 w sprawie: zmiana zakresu upoważnienia do zaciągania długów w 2002 r.[ pobierz ]

Uchwała nr II/19/2002 w sprawie: zmian budżetu na 2002 rok[ pobierz ][ pobierz ]

Uchwała nr II/20/2002 w sprawie: zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (pomoc sąsiedzką w 2003 roku)[ pobierz ][ pobierz ]

Uchwała nr II/21/2002 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały nr XXIII/294/2001 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 listopada 2001 roku w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2002 roku [ pobierz ][ pobierz ]

Uchwała nr II/22/2002 w sprawie: ustanowienia zasad przydziału diet dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej oraz naradach sołtysów zwoływanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik [ pobierz ]

Uchwała nr II/23/2002 w sprawie: wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyboru banku [ pobierz ]


Uchwały z III sesji Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2002 roku

Uchwała nr III/24/2002 w sprawie: uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik.[ pobierz ]
zmiany:
- uchwała nr XXIX/362/2006 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 września 2006 r.
- uchwała nr XXVIII/277/09 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 lipca 2009 r.
- uchwała nr XXIX/284/09 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 18 września 2009 r.
- uchwała nr XXXIV/318/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 stycznia 2010 r.
-uchwała nr XXIII/199/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 września 2016 r.

Uchwała nr III/25/2002 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielnik [ pobierz ] [ pobierz ] [ pobierz ]

Uchwała nr III/26/2002 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chmielnika.[ pobierz ]

Uchwała nr III/27/2002 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta i Gminy Chmielnik [ pobierz ]

Uchwała nr III /28/ 2002 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz ustalenia jej składu osobowego[ pobierz ].

Uchwała nr III/29/2002  w sprawie: zasad udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych będących dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi[ pobierz ].

Uchwała nr III/30/2002 w sprawie: określenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych komunalnych w budynkach wielolokalowych w latach 2003-2006[ pobierz ].

Uchwała nr III/31/2002  w sprawie: najmu lokalu użytkowego w pow. 33m2 w budynku komunalnym znajdującym się na działce nr 467/3 w Piotrkowicach z przeznaczeniem na lokalizację centrali telefonicznej.[ pobierz ]

Uchwała nr III/32/2002 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustanego nieograniczonego komunalnych lokali użytkowych o pow. 35,80 m2 i 19,20 m2 znajdujących się w budynku komunalnym w Chmielniku przy XXXX wraz z udziałem
w gruncie w działce nr 1314.[ pobierz ]

Uchwała nr III/33/2002 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustanego nieograniczonego działki stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej we wsi Przededworze.[ pobierz ]

Uchwała nr III/34/2002 w sprawie: zmian budżetu na rok 2002.[ pobierz ]

Uchwała nr III/35/2002 w sprawie: zaciągnięcia kredytu na bieżące wydatki Samorządowych Szkół i Przedszkoli.[ pobierz ]

Uchwała nr III/36/2002 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków w Piotrkowicach[ pobierz ]

Uchwała nr III/37/2002  w sprawie: zmiany zapisów do uchwały nr II/17/2002 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 13 grudnia 2002 roku dotyczącej określenia stawek podatku od środków transportowych. [ pobierz ] [ pobierz ]

Uchwała nr III/38/2002 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 roku.[ pobierz ]

Metryka

sporządzono
2007-05-17 przez
udostępniono
2007-05-17 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2024-06-05 15:07 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
539
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.