Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Finanse:budżety,sprawozdania,opłaty, podatki,odpady komunalne,opinie RIO Podatki i opłaty w Mieście i Gminie Chmielnik
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podatki i opłaty w Mieście i Gminie Chmielnik, bieżące, menu 1248 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatki i opłaty w Mieście i Gminie Chmielnik

Podatki i opłaty w Mieście i Gminie Chmielnik

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna pod linkiem>>>>>


Formularze dotyczące podatków lokalnych
dostępne na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/


Podatek od środków transportowych:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/podatki/dt-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-od-srodkow-transportowych


Podatek leśny:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/podatki/dl-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-lesnym


Podatek od nieruchomości:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/podatki/dn-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-od-nieruchomosci


Podatek rolny:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/podatki/dr-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-rolnym


OBOWIĄZUJĄCE DEKLARACJE i INFORMACJE PODATKOWE (AKTUALNE)

Podatek od nieruchomości

DN- 1
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ZDN- 1
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI-DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI-DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.xls

ZDN- 2
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI-DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI-DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.xls

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

ZIN-1
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH- DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH- DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.xls

ZIN-2
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH -DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH -DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.xls

ZIN-3
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH-DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH-DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW.xls


Podatek rolny

DR-1
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

ZDR-1
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY- DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY- DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.xls


ZDR-2
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.xls

IR -1
INFORMACJA O GRUNTACH

ZIR -1
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.xls

ZIR-2
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.xls

ZIR-3
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW.xls


Podatek leśny

DL-1
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNYxls

ZDL-1
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.xls

ZDL-2
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.xls

IL-1
INFORMACJA O LASACH

ZIL-1
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.xls

ZIL-2
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.xls

ZIL-3
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW.xls


Uchwały podatkowe w Gminie Chmielnik i inne opłaty

Podatek od nieruchomości

Uchwała nr XXVI/277/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości - obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. i na 2022 r. i na 2023 r.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/4391/


Uchwała nr LX/591/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - obowiązuje od 1 stycznia 2024 r
(Dz.Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 4964)

Uchwała nr XLVII/475/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj.Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 4039

Uchwała nr XXXI/328/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Chmielnik
(Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj.Świętokrzyskiego dnia 17 maja 2021 r. poz. 1763)


Podatek od środków transportowych

Obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. 

Uchwała nr XLVIII/484/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
(publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2022 2. poz. 4717 Ogłoszony 12.12.2022 r.)


 

DT-1
DT-1/A

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

Deklaracja DT-1
wersja PDF

Załącznik -DT-1/A
wersja PDF

Podatek leśny 2024 r.

STAWKA PODATKU LEŚNEGO DLA LASÓW POZOSTAŁYCH
72,0346 zł /1 ha lasu. Cena drewna 327,43 zł/m³ x 0,220 m³ = 72,0346 zł/ 1 ha lasu

STAWKA PODATKU LEŚNEGO DLA LASÓW  WCHODZĄCYCH W SKŁAD  REZERWATÓW PRZYRODY I PARKÓW NARODOWYCH 
36,0173 zł/1 ha las. (50% z 72,0346 zł/ 1 ha = 36,0173 zł/ 1 ha lasu)

Komunikat Prezesa Głównego  Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M.P. z 20.10.2023 r. poz. 1130)


Podatek rolny 2024 r.

STAWKA PODATKU ROLNEGO USTALONEGO z 1 ha PRZELICZENIOWEGO 
224,075 zł/1ha przeliczeniowego. Cena żyta 89,63 zł/1q x 2,5 q = stawka podatku=224,075 zł/1ha przeliczeniowego.

STAWKA PODATKU ROLNEGO USTALONEGO z 1 ha FIZYCZNEGO 
448,15 zł/1 ha fizycznego. Cena żyta 89,63 zł/1q x 5 q=stawka podatku = 448,15 zł/1 ha fizycznego.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024. (M.P. z 20.10.2023 r. poz. 1129).


Uchwała RM w Chmielniku z 23.11.2015 r. nr XIV/126/2015  w sprawie opłaty targowej. Zmiana na podstawie:

Uchwała nr XLII/434/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 1871 z 11 maja 2022 r.


Metryka

sporządzono
2012-01-02 przez Wydział Finansowy UMiG w Chmielniku
udostępniono
2012-01-02 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2023-12-08 10:50 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
624
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.