Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Majątek publiczny Dług publiczny
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Dług publiczny, bieżące, menu 1214 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Dług publiczny

Dług publiczny

Sprawozdania dostępne na >>>>>

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach >>>

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku>>>>>


Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013>>>>>


Korekta nr 1 do Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku >>>>>


Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku >>>>>


Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji j.s.t. wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku >>>>>


Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t. za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 roku >>>>>


Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji j.s.t. wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku >>>>>


Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t. za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 >>>>>


Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji j.s.t. wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku >>>>>


Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t. za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 >>>>>


Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji j.s.t. wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku >>>>>


Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 >>>>>


Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji j.s.t. wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku >>>>>


Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t. za okres od początku roku do dnia 30 września 2011 roku >>>>>


Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji j.s.t. wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku >>>>>


Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o Nadwyżce / Deficycie j.s.t. za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 roku >>>>>


Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o Nadwyżce / Deficycie j.s.t. za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 roku >>>>>


Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t. za okres od początku roku do dnia 30 września 2010 roku >>>>>


Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji j.s.t. wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku >>>>>


Uchwała nr 1714/2010 II Składu Orzekającego R.I.O. w Kielcach z dnia 24 września 2010 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za I półrocze 2010 r. >>>>


Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t. za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010r. >>>>>


Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące wykonania budżetu za 2009 r.

1>>>>>

2>>>>>


Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca 2010 r. >>>


Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst na koniec kwartału 2010 roku >>>>


Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 >>>>


Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do 31 grudnia 2009 >>>>


RB-Z kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań do 31 grudnia 2008r.[ pobierz ]


Opinia o możliwości wykupu obligacji przez Miasto i Gminę Chmielnik [ pobierz ]


Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2009 r.  [ pobierz ]


Uchwała nr 66/2009 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 października 2009 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Miasto i Gminę Chmielnik  [ pobierz ]


Uchwała nr 16/2009 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za 2008 rok
strona 1

strona 2 i 3


Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30czerwca 2009 roku[ pobierz ]


Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2009 roku [ pobierz ]

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r. 1. [ pobierz ] 2. [ pobierz ]

Prognoza długu publicznego na lata 2009 -2013 załącznik do Zarządzenie nr 215/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Chmielniku z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie projektu budżetu na 2009 rok [ pobierz ]


RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Chmielnik z okres od początku roku do dnia 30 września 2008 roku [ pobierz ]


RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Chmielnik, 1 strona[ pobierz ], 2 strona >>>> [ pobierz ]


Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2008r.  [ pobierz ]


Załącznik nr 7 do sprawozdania burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2007 rok zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wg. stany na dzień 31-12-2007 r. [ pobierz ]


Załącznik nr 8 do sprawozdania burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2007 rok zobowiązania na koniec roku 2007 [ pobierz ]


Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki budżetowej/zakładu budżetowego/gospodarstwa pomocniczego/ funduszu celowego nie posiadającego osobowości prawnej/ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 r. [ pobierz ] [ pobierz ]


Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 roku [ pobierz ]


Uchwała nr 85/2007  I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu dołączonej do projektu uchwały budżetowej  Miasta i Gminy Chmielnik na 2008 roku [ pobierz ]

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2007 r. [ pobierz ]


Uchwała nr 53/2007 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 19 września 2007 r. w sprawie opinii o informacji wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za I półrocze 2007 roku [ pobierz ]


Zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na dzień 30-06-2007 r.[ pobierz ]


Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2007 r. [ pobierz ]


RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego/ funduszu celowego/ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006  [ pobierz ]


Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2007 r.  [ pobierz ] [ pobierz ]


Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r – RB-NDs Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 [ pobierz ]


Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006r– Zobowiązania na koniec 2006 roku [ pobierz ]


Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006r– Zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wg. Stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. [ pobierz ]


Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31-12-2006r.[ pobierz ]


Prognoza kwoty długu na 2007 rok i lata następne ( po autopoprawkach) [ pobierz ]


Prognoza kwoty długu na 2007 rok i lata następne [ pobierz ] załącznik do zarządzenia burmistrza nr 420/2006


Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2006 r. Rb-NDS[ pobierz ]


Sprawozdnie z wykonania budżetu za I półrocze 2006r.


Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2006 r. (Rb-NDS)[ pobierz ]


Uchwała nr 78/2006 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na rok 2006 prognozy kwoty długu tej jednostki  [ pobierz ] [ pobierz ]


Uchwała nr 77/2006 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu założonego w uchwale budżetowej nr XXVI/336/2006 RM w Chmielniku na rok 2006  [ pobierz ] [ pobierz ]


Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2006 r. [ pobierz ]


Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2006 r. [ pobierz ]


Sprawozdanie o deficycie zał. do sprawozdania Burmistrza za rok 2005
1/ [ pobierz ] 2/ [ pobierz ]


Wykaz kredytów i pożyczek do spłaty wg. stanu na dzień 10-02-2006r. w złotych zał. do sprawozdania Burmistrza za 2005 [ pobierz ]


Zobowiązania na koniec roku 2005- zał. do sprawozdania Burmistrza za rok 2005  [ pobierz ]

Informacja o dotacjach otrzymanych i przekazanych przez j.s.t. w roku 2005 [ pobierz ]

Prognoza długu publicznego na lata 2006-2009 (załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2006 Miasta i Gminy Chmielnik)
Załącznik nr 4 – prognoza długu publicznego 2006-2009 1. [ pobierz ] 2.[ pobierz ] 3.[ pobierz ]

Pobierz wg. stanu na dzień 30.09.2004 r [ pobierz ]


Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego za okres 3 kwartały 2004 r/ [ pobierz ]


Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń - samorządowej instytucji kultury okres 3 kwartały 2004 r. [ pobierz ]


Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń - jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2004 r. [ pobierz ]


Sprawozdanie o deficycie za 2004 rok [ pobierz ]


Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek do spłaty wg. stanu na 31-12-2004 r. [ pobierz ]


Stan zobowiązań na koniec 2004 roku [ pobierz ]


 

Metryka

sporządzono
2012-07-30 przez Wydział Finansowy
udostępniono
2012-07-30 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2023-04-21 14:46 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
710
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.