Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Majątek publiczny Majątek jednostek podległych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Majątek jednostek podległych, bieżące, menu 1212 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Majątek jednostek podległych

Majątek jednostek podległych

Artykuły zawierają treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych)


Informacja o stanie mienia komunalnego (art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31-12-2023 r. Dane o nieruchomościach we władaniu gminy Chmielnik

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31 grudnia 2023 roku. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

WYKAZ jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31 grudnia 2023 r. Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych wg załączonego wykazu – zbiorczo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31 grudnia 2023 r. Rzeczowe aktywa trwałe samorządowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych -zbiorczo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31-12-2023 r. Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego z Filią W Suchowoli

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31-12-2023 r. Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31-12-2023 r.  Samorządowe Przedszkole w Chmielniku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31-12-2023 r.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31-12-2023 r.  Środowiskowy Dom Samopomocy dla O. z Z.P. w Chmielniku z/s Zrecze Duże

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31-12-2023 r.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31-12-2023 r.  Chmielnickie Centrum Kultury w Chmielniku

Sumaryczne zestawienie powierzchni użytków z dnia 31-12-2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na 31-12-2023 r.


Informacja o stanie mienia komunalnego-Szkoła Podstawowa w Chmielniku na 31.12.2022 r.- pobierz skan w pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego-Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach na 31.12.2022  r.-pobierz skan w pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego-Samorządowe Przedszkole w Chmielniku na 31.12.2022 r.- pobierz skan w pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego-Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku na 31.12.2022 r.- pobierz skan w pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego-Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Chmielniku z/s w Zreczu Dużym na 31.12.2022 r.- pobierz skan w pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego-Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku na 31.12.2022 r.- pobierz skan w pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego - Chmielnickie Centrum Kultury na 31.12.2022 r. - Pobierz skan w pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku na 31.12.2022 r. - pobierz skan w pdf


Informacja o stanie mienia komunalnego-Szkoła Podstawowa w Chmielniku na 31.12.2021 r.- pobierz skan w pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego-Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach na 31.12.2021  r.-pobierz skan w pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego-Samorządowe Przedszkole w Chmielniku na 31.12.2021 r.- pobierz skan w pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego-Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku na 31.12.2021 r.- pobierz skan w pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego-Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Chmielniku z/s w Zreczu Dużym na 31.12.2021 r.- pobierz skan w pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego-Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku na 31.12.2021 r.- pobierz skan w pdf cz. 1 - cz. 2.

Informacja o stanie mienia komunalnego - Chmielnickie Centrum Kultury na 31.12.2021 r. - Pobierz skan w pdf


Informacja o stanie mienia komunalnego-Szkoła Podstawowa w Chmielniku na 31.12.2020 r.- pobierz skan w pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego-Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach na 31.12.2020  r.-pobierz skan w pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego-Samorządowe Przedszkole w Chmielniku na 31.12.2020 r.- pobierz skan w pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego-Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku na 31.12.2020 r.- pobierz skan w pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego-Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Chmielniku z/s w Zreczu Dużym na 31.12.2020 r.- pobierz skan w pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego-Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku na 31.12.2020 r.- pobierz skan w pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego - Chmielnickie Centrum Kultury na 31.12.2020 r. - Pobierz skan w pdf


Informacja o stanie mienia komunalnego - Szkoła Podstawowa w Chmielniku na dzień 31.12.2019 r.- pobierz skan w pdf >>>

Informacja o stanie mienia komunalnego-Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach na dzień 31.12.2019 r.- pobierz skan w pdf >>>

Informacja o stanie mienia komunalnego-Samorządowe Przedszkole w Chmielniku na dzień 31.12.2019 r.- pobierz skan w pdf >>>

Informacja o stanie mienia komunalnego - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku na dzień 31.12.2019 r.- pobierz skan w pdf >>>

Informacja o stanie mienia komunalnego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku na dzień 31.12.2019 r.- pobierz skan w pdf >>>

Informacja o stanie mienia komunalnego - Chmielnickie Centrum Kultury na dzień 31.12.2019 r.
Pobierz skan w pdf >>>


Informacja o stanie majątkowym jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Chmielnik /aktualizacja 05-12-2019 r./

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku
Przychodnia Zdrowia w Chmielniku, ul. Kielecka 18, 26-020 Chmielnik
Ośrodek Zdrowia w Piotrkowicach, ul. Kościelna 15, Piotrkowice
Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach Sędziejowice

Informacja o stanie mienia SP ZOZ w Chmielniku >>>>


Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku Filia Suchowola Chmielnik, ul. Szkolna 7, 26-020 Chmielnik

Nieruchomość położona w Chmielniku o pow. 12370 m kw., zabudowana budynkiem szkolnym o powierzchni użytkowej 6598,95 m kw. Oraz infrastrukturą techniczną:

 1. Budynek szkoły + łącznik.
 2. Ogrodzenie – 2 szt..
 3. Oświetlenie.
 4. Place szkolne – 3 szt.,
 5. Boiska szkolne – 3 szt..
 6. Chodnik z kostki.
 7. Sala gimnastyczna z wentylacją mechaniczną.
 8. Monitoring – 2 szt.
 9. Kanalizacja sanitarna.
 10. Przyłącze wodne.
 11. Instalacja gazowa.
 12. Instalacja fotowoltaiczna.

Na podstawie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu z dnia 25 stycznia 2002r.

Od 1 stycznia 2020 r. Środowiskowy Dom Samopomocy

Nieruchomość położona w Zreczu Dużym o powierzchni 7245 m kw. zabudowana budynkiem szkolnym o powierzchni użytkowej 1137,24 m kw. oraz infrastrukturą techniczną:

 1. Budynek szkolny,
 2. Kotłownia olejowa,
 3. Boisko,
 4. Droga dojazdowa,
 5. Ogrodzenie,
 6. Ciągi piesze (chodnik),
 7. Opaska,
 8. Przyłącze kanalizacyjne,
 9. Oświetlenie,
 10. Przyłącze wodociągowe,
 11. Szambo,
 12. Plac szkolny,

Na podstawie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu z dnia 04 września 2017r.

Filia w Suchowoli Szkoły Podstawowej w Chmielniku

Nieruchomość położona w Suchowoli o powierzchni 4700 m kw. zabudowana budynkiem szkolnym o powierzchni użytkowej 947,73 m kw. oraz infrastrukturą techniczną:

 1. Budynek szkolny,
 2. Boisko szkolne,
 3. Plac,
 4. Ogrodzenie,
 5. Dół gnilny,
 6. Oświetlenie,
 7. Kanalizacja,
 8. Monitoring,

Na podstawie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu z dnia 25 stycznia 2002r.

Samorządowe Przedszkole w Chmielniku
ul. Sienkiewicza 8, 26-020 Chmielnik

Nieruchomość położona w Chmielniku o powierzchni 3020 m2, zabudowana budynkiem przedszkola o powierzchni użytkowej 523 m2 oraz infrastrukturą techniczną:

 1. Budynek przedszkola,
 2. Plac przedszkolny,
 3. Ogrodzenie,
 4. Kanalizacja sanitarna,
 5. Zewnętrzna pochylnia,
 6. Monitoring,
 7. Instalacja fotowoltaiczna,
 8. Centrala wentylacyjna,
 9. Nawierzchnia z kostki.

Na podstawie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu z dnia 01 lipca 2002r.

Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach
ul. Franciszki Krasińskiej 1, 26-020 Chmielnik

Nieruchomość położona w Piotrkowicach o powierzchni 2900 m2 zabudowana budynkiem szkoły o powierzchni użytkowej 4182,65 m2 oraz infrastrukturą techniczną:

 1. Budynek szkolny,
 2. Boisko wielofunkcyjne,
 3. Bieżnia 3-torowa + skocznia w dal,
 4. Zewnętrzny plac zabaw – 2 szt.,
 5. Instalacja fotowoltaiczna,
 6. Kocioł gazowy
 7. Kocioł warzelny – 2 szt.
 8. Piec konwekcyjno-parowy,
 9. Centrala wentylacyjna – 10 szt.
 10. Monitoring,
 11. Winda wewnętrzna,
 12. Okap Kuchenny – 2 szt.
 13. Kuchnia gazowa.

Na podstawie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu z dnia 21 listopada 2019 r.

Metryka

sporządzono
2012-03-17 przez UMiG w Chmielniku
udostępniono
2012-03-17 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2024-04-26 15:06 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
666
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.