Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Majątek publiczny Majątek podmiotu
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Majątek podmiotu, bieżące, menu 1210 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Majątek podmiotu

Majątek podmiotu


Informacja o stanie mienia komunalnego (art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31-12-2023 r. Dane o nieruchomościach we władaniu gminy Chmielnik

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31 grudnia 2023 roku. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31 grudnia 2023 r. Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych wg załączonego wykazu – zbiorczo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31 grudnia 2023 r. Rzeczowe aktywa trwałe samorządowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych -zbiorczo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31-12-2023 r. Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego z Filią W Suchowoli

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31-12-2023 r. Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31-12-2023 r.  Samorządowe Przedszkole w Chmielniku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31-12-2023 r.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31-12-2023 r.  Środowiskowy Dom Samopomocy dla O. z Z.P. w Chmielniku z/s Zrecze Duże

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31-12-2023 r.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31-12-2023 r.  Chmielnickie Centrum Kultury w Chmielniku

Sumaryczne zestawienie powierzchni użytków z dnia 31-12-2023 r.

Wykaz użytkowników wieczystych wg. Stanu na dzień 31-12-2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na 31-12-2023 r.


Informacja o stanie mienia komunalnego (art.267 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych), wykaz jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31.12.2022 r., rzeczowe aktywa trwałe samorządowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych wg załączonego wykazu, rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych  wg załączonego wykazu – zbiorczo, dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Chmielnik - zbiorczo,dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw  majątkowych oraz z wykonywania posiadania - pobierz


Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31-12-2021 >>>


Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31-12-2020 >>>


Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31-12-2019 r. udzielona na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (zbiorówka) pobierz skan w pdf >>>

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31-12-2019 r. pobierz skan w pdf>>>


Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do sprawozdań z wykonania budżetu jednostki za dany rok i jest dostępna na:
1. Kliknij >>>>

2. Kliknij>>>>

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2011 >>>>>  lub pobierz >>>>

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2012-2014>>>>>POBIERZ<<<<<

Informacja o stanie mienia komunalnego - do sprawozdania burmistrza z wykonania budżetu za 2010  część 1

Informacja o stanie mienia do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik  nr 300/2009 w sprawie projektu budżetu na 2010 rok  1/ [ pobierz ] 2/ [ pobierz ] 3/ [ pobierz ] 4/ [ pobierz ] 5/ [ pobierz ] 6/ [ pobierz ]

Informacja o stanie mienia komunalnego ( art.180 ustawy o finansach publicznych) i inne [ pobierz ]
załącznik do Zarządzenia nr 215/2008 z 14-11-2008r. w sprawie projektu budżetu na 2009 rok [ pobierz ]

Informacja o stanie mienia komunalnegozałącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy nr 114/2007 w sprawie projektu budżetu na 2008 r. Mienie komunalne [ pobierz ] [ pobierz ] [ pobierz ]

Zarządzenie Burmistrza MiG Chmielnik Nr 76/07 z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chmielnik [ pobierz ] [ pobierz ][ pobierz ]

Informacja o stanie mienia komunalnego 30 września 2006r i 31 października 2006r.
załącznik do zarządzenia burmistrza nr 420/2006 z dnia 15 listopada 2006r.  [ pobierz ] [ pobierz ] [ pobierz ]

Informacja o stanie mienia komunalnego - załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik nr 345/2005 w sprawie projektu budżetu na 2006 r. Projekt zagospodarowania mienia komunalnego gminy w 2006 roku [ pobierz ]

Informacja o stanie mienia komunalnego ( art. 120 ustawy o finansach publicznych) [ pobierz ]

Informacja o stanie mienia komunalnego do 30 października [ pobierz ]

Działki i budynki gminy  1. [ pobierz ] 2. [ pobierz ]

Drogi gminne [ pobierz ] [ pobierz ]

Informacja o stanie mienia komunalnego ( niezabudowane) [ pobierz ]

Informacja o stanie mienia komunalnego ( gmina Chmielnik niezabudowane) [ pobierz ]

Informacja o tsanie mienia komunlanego - gmina Chmielnik zabudowane [ pobierz ]

Infromacja o stanie mienia komunalnego - budynki nie stanowiace własność Gminy [ pobierz ]

Informacja o stanie mienia komunalnego (art.120 ustawy o finansach publicznych)  Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia 1 listopada 2004 roku.
1.Sprzedano na terenie miasta i gminy Chmielnik:
- 19 działek o wartości - 219825,00 zł
-
9 lokali mieszkalnych o wartości – 38880,10 zł
Dokonano przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości zabudowanych przez osoby fizyczne o łącznej wartości 16982,66 zł
2.W podanym okresie stan mienia komunalnego powiększył się o:
- nabyte w własność w drodze zakupu lub zamiany od osób fizycznych działki o wartości - 96503 zł
-
nabyte w drodze komunalizacji i ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa działki na terenie gminy i miasta o wartości łącznej 88320,00 zł
Przygot. Leszek Rybczyk - Z-ca Naczlenika Wydzialu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
1.[ pobierz ]
2.[ pobierz ]
3.[ pobierz ]
4.[ pobierz ]
5.[ pobierz ]

Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Chmielnik na dzień 31 grudnia 2004 roku i Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku (przygotował Stanisław Kwiecień- Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska)

Zgodnie z prowadzoną ewidencja składników majątkowych Miasta i Gminy Chmielnik, ich stan przedstawia się następująco.

Miasto Chmielnik – powierzchnia 56,3735 ha, wartość księgowa 4.879.205, 00 zł
Sołectwa - powierzchnia 158, 2783 ha wartość księgowa 6. 516. 182, 00 zł

Ogółem 214, 6518 ha 11395.387,00 zł

Metryka

sporządzono
2012-08-02 przez Leszek Rybczyk
udostępniono
2012-08-02 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2024-04-26 15:02 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
584
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.