Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Aktualności Aktualności / ogłoszenia / obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Aktualności / ogłoszenia / obwieszczenia, bieżące, menu 1155 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Aktualności / ogłoszenia / obwieszczenia

Data wytworzenia 2024-06-21, ostatniej modyfikacji 2024-06-21 15:27

BOŚ.6220.6.2024: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik dotyczące przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku produkcyjnego, budynku magazynowego, budynku biurowego i budynku socjalnego w miejscowości Chmielnik"

Chmielnik, dnia 21.06.2024r. Znak: BOŚ.6220.6.2024 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 36 § 1 i 2 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 572) w związku z art. 73 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.
Data wytworzenia 2024-06-20, ostatniej modyfikacji 2024-06-20 14:58

BOŚ.6220.8.2023: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik dotyczące przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Chmielnika w ciągu dróg krajowych nr 73/78”

Chmielnik, dnia 20.06.2024r. Znak: BOŚ.6220.8.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 572 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.
Data wytworzenia 2024-06-20, ostatniej modyfikacji 2024-06-20 14:52

BOŚ.6220.10.2020: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik dotyczące przedsięwzięcia pn..: „Budowa zakładu przetwarzania odpadów pochodzenia gumowego położonego w obrębie Przededworze"

Chmielnik, dnia 20.06.2024r. Znak: BOŚ.6220.10.2020 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 572 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.
Data wytworzenia 2024-06-20, ostatniej modyfikacji 2024-06-20 14:46

BOŚ.6733.13.2023: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik dotyczące realizacji inwestycji pn.: „Budowa obiektu telekomunikacyjnego operatora sieci Play w miejscowości Suchowola"

Chmielnik, 20.06.2024 r. Znak: BOŚ.6733.13.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik że w dniach 16.05.2024 r. oraz 17.05.2024 r.
Data wytworzenia 2024-06-19, ostatniej modyfikacji 2024-06-19 15:26

KS.ZUZ.4210.49.2024.AS: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych

KS.ZUZ.4210.49.2024.AS INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że na wniosek Gminy Chmielnik, działającej za pośrednictwem pełnomocnika: P. Kacper Krakowiak, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych, tj.
Data wytworzenia 2024-06-18, ostatniej modyfikacji 2024-06-18 10:39

BOŚ.6220.9.2024 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w msc. Celiny w gm.Chmielnik-Etap II w ramach zad.:Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich

Chmielnik, dnia 18.06.2024 r. Znak:BOŚ.6220.9.2024 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. art. 61 § 4, 36 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 572 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.
Data wytworzenia 2024-06-18, ostatniej modyfikacji 2024-06-18 10:32

BOŚ.6220.8.2024 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w msc.Celiny w gm.Chmielnik Etap I w ramach zad.:Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich n

Chmielnik, dnia 18.06.2024 r. Znak: BOŚ.6220.8.2024 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. art. 61 § 4, 36 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 572 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.
Data wytworzenia 2024-06-14, ostatniej modyfikacji 2024-06-18 00:23

BOŚ.6220.3.2024: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik dotyczące przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Suchowola” o mocy do 1 MW w obrębie Suchowola"

Chmielnik, dnia 14.06.2024r. Znak: BOŚ.6220.3.2024 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. art. 61 § 4, 36 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 775 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.
Data wytworzenia 2024-06-13, ostatniej modyfikacji 2024-06-13 17:48

BOŚ.6220.4.2024: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik dotyczące przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik-Stopnica w miejscowości Szyszczyce"

Chmielnik, dnia 11.06.2024r. Znak: BOŚ.6220.4.2024 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. art. 61 § 4, 36 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 572 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.
1 / 68
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.