Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje SKARGI i WNIOSKI
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „SKARGI i WNIOSKI, bieżące, menu 1151 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

SKARGI i WNIOSKI

SKARGI i WNIOSKI

Podstawa prawna:

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy art. 221-259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 267), przepisy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. >>>>

Skargi i wnioski mogą być wnoszone: pisemnie:
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik,
faxem: 413543273 wew.101,
pocztą elektroniczną: umig@chmielnik.com,
skrzynka podawcza na e-Puap: /umig_chmielnik/skrytka,
ustnie do protokołu.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik Paweł Wójcik
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków, we środy w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7
od godz. 8:00,
po wcześniejszym ustaleniu spotkania. Kontakt do sekretariatu 41 354 22 78.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chmielniku Anita Jabłońska
przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków

w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 16:00, w Urzędzie Miasta i Gminy
w Chmielniku, Plac Kościuszki 7, pokój nr 109 - I piętro.

Jeżeli w terminie dyżuru odbywa się sesja Rady Miejskiej w Chmielniku, dyżury będą odbywać się w dniu następnym, czyli wtorek w godzinach od 15:00 do 16:00


 

KLAUZULA INFORMACYJNA –„skargi i wnioski”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik informuje, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chmielnik 26-020 Chmielnik,  Plac Kościuszki 7, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik. Korespondencję do Administratora można kierować pisemnie na adres siedziby lub e-mail: umig@chmielnik.com

2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem: rodo@chmielnik.com

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi, wniosku złożonego przez skarżącego na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: Rada Miejska w Chmielniku, inne organy publiczne (wojewoda), sądy, inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych. Odbiorcą może być również MADKOM SA z siedzibą w Gdyni- dostawca systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku, z którą Gmina Chmielnik zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres wskazany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.W przypadku gdy uznaPan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia skargi, wniosku złożonego przez skarżącego.


 

Metryka

sporządzono
2010-01-12 przez
udostępniono
2010-01-12 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2024-05-28 12:10 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
776
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.