Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Oświadczenia majątkowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Oświadczenia majątkowe, bieżące, menu 1148 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe

Artykuły zawierają treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).


 

Oświadczenia majątkowe znajdują się do wglądu  w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościszuki 7, 26-020 Chmielnik w Wydziale Administracji pokój nr 110 i 118, w godzinach urzędowania tj.: 7:30-15:30 w poniedziałki,  7:30-15:30 od wtorku do piątku

Zgodnie z art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat. Kategoria akt B6

Część B oświadczenia nie jest podawana do publicznej wiadomości, gdyż zawiera ona prywatne dane osobowe tj. adres zamieszkania i miejsce położenia nieruchomości.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta WZÓR w DOC - WZÓR PDF

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy WZÓR w DOC - WZÓR PDF

 

Klauzula informacyjna dla osób składających oświadczenia majątkowe

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielnik jest Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik,Plac Kościuszki 7 26-020 Chmielnik, adres email: umig@chmielnik.com, tel. 413542278.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych można kontaktować się na adres email: rodo@chmielnik.com.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków określonych przepisami prawa – ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - dane osobowe osób składających oświadczenia majątkowe.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty zewnętrzne ściśle określone przypisami prawa, a jawna część oświadczenia majątkowego /część A/ będzie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.chmielnik.biuletyn.net na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez 6 lat.

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich nie podania będzie naruszenie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.

Metryka

sporządzono
2012-05-26 przez
udostępniono
2012-05-26 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2021-05-10 18:10 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2676
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.